Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Zdrowie Uroda > Psychologia


Wpisy
Sort By :
1. Neuropsycholog wizyty domowe
Potrzebna Ci fachowa terapia neuropsychologiczna z zaanga?owan?, otwart? na Twoje potrzeby osob?? Szukasz terapeuty dla kogo? z Twoich bliskich? Zach?camy do skontaktowania si? z nami. Pracujemy zawsze z my?l? o dobru i korzy?ciach pacjentw, do ka?dej osoby podchodzimy z uwzgl?dnieniem jej indywidualnych potrzeb. Dlatego warto skorzysta? z naszego wykszta?cenia i do?wiadczenia i skontaktowa? si? z nami.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 23, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Psychoterapia CBT
Psychoterapia CBT to metoda psychoterapii, ktra wykorzystuje szereg sprawdzonych technik terapeutycznych przez profesjonalnych i do?wiadczonych psychoterapeutw. Psychoterapia CBT, superwizja, a tak?e szkolenia z zakresu psychoterapii Cognitive Behavioral Therapy znajdziesz w ofercie CePoBe z Zielonej Gry, woj. lubuskie. Zajrzyj na stron? centrum i poznaj cennik.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 7, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Psycholog Ma?gorzata Szulc - Psychoterapia Gorzw
Psycholog to osoba, ktrej przede wszystkim musimy zaufa?, w ktrej obecno?ci czujemy si? swobodnie a konwersacja z ni? nie jest dla nas dodatkow? emocj?. Rol? psychologa jest w?a?nie spowodowanie takie atmosfery, inaczej leczenie mo?e okaza? si? znacznie mniej produktywna. Ma?gorzata Szulc to profesjonalista z kilkunastoletnim do?wiadczeniem, ktry na swojej ?cie?ce napotka? najr?niejsze przypadki zaburze? psychicznych. Musimy mie? ?wiadomo??, i? ka?de zaburzenie musi posiada? jakie? ?rd?o ktre zapocz?tkowa?o nasze problemy, tak samo jest w drug? stron?. Dobry specjalista powinien odnale?? pod?o?e, jakie spowoduje i? nasze problemy zdrowotne zaczn? si? wycofywa?. Gabinet Psychoterapii Ma?gorzata Szulc mie?ci si? w Gorzowie gdzie ch?tnie zach?camy ka?dego, kto czuje, ?e z jego zdrowiem rozpoczyna dzia? si? co? z?ego. Zrozumia?y w poruszaniu si? kalendarz rezerwacji znajduje si? na naszej stronie www https://gorzowpsycholog.pl/.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2020 Odwiedzin: 4 Ocena: 5.00 Gosw: 1

Member Reviews Visitor Ratings

4. Psycholog-psychoterapia.slask.pl - Psycholog Katowice
Stres, szybie temo ?ycia, brak snu, nawarstwiaj?ce si? problemy – to tylko niektre czynniki negatywnie wp?ywaj?ce na ?ycie cz?owieka. Ich efektem s? stany depresyjne i nerwice, z ktrymi wiele osb nie mo?e sobie poradzi?. W tej sytuacji warto skorzysta? z pomocy, jak? oferuje do?wiadczony psycholog Katowice. Wiedza, do?wiadczenie oraz intuicja umo?liwiaj? mi obiektywn? i rzeteln? oce? sytuacji oraz wskazanie optymalnego kierunku dzia?a? terapeutycznych.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 17, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Centrum Psychoterapii Consilia
Consilia Centrum Psychoterapii i Szkole? z Wroc??wia zaprasza do skorzystania ze swoich us?ug, ktre ?wiadczy w zakresie psychiatrii, psychologii oraz psychoterapii. Zapewnia swoim pacjentom pe?en komfort podczas ka?dej wizyty, dyskrecj? i przyjazn? atmosfer?. Pracuj?cy w centrum specjali?ci tacy jak psychiatra, psychologowie oraz psychoterapeuci, zapewni? ka?dej osobie z problemem odpowiednie wsparcie i pomog? w ka?dej nawet wydawa?oby si? najtrudniejszej sytuacji. Co wa?ne na termin wizyty nigdy nie trzeba d?ugo czeka?.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 13, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Madary AM Gdynia Ustawienia Rodowe
Madary AM to o?rodek rozwoju osobistego i duchowego w Gdyni, prowadz? dzia?ania w zakresie szeroko rozumianego rozwoju osobistego i duchowego. W O?rodku odbywaj? si? warsztaty bazuj?ce na ustawieniach Berta Hellingera jak i podej?ciu ?azariewa, pozwalaj?ce rozwi?zywa? problemy osobiste, i biznesowe. S? to warsztaty o tematyce owolnej, jak i tematyczne dotycz?ce np. relacji rodzinnych, z rodzicami, uzale?nie?, chorb, dobrobytu czy strat finansowych osobistych czy rodowych. Zaj?cia odbywaj? si? w Gdyni, jak i w innych miastach Polski.

Kategoria:

Data wpisu: May 1, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. O?rodek Terapii Uzale?nie? i Zaburze? „Wsparcie”
Zapraszamy do zapoznania si? z nasza ofert? wszystkie osoby poszukuj?ce profesjonalnej pomocy przy leczeniu uzale?nie?. Prowadzony przez nas prywatny o?rodek mog? Pa?stwo znale?? ko?o Ko?cierzyny w wojewdztwie Pomorskim. Zatrudniamy tylko najlepszych terapeutw, dzi?ki czemu mog? Pa?stwo liczy? na profesjonaln? pomoc terapeutyczn?. Wi?cej informacji na temat naszej oferty znajd? Pa?stwo na naszej stronie.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 7, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. bezproblemowo.pl
Zale?y Tobie na skorzystaniu z pomocy psychologa internetowego? Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty ktra na pewno mi?o ci? zadziwi! Oferujemy wam doskona?e warunki leczenia przez internet a dok?adnie przez skype, dzi?ki czemu od ciebie b?dzie zale?e? czy chcesz z takiej formy leczenia skorzysta?! Dzi?ki nam masz pewno??, ?e psycholog na pewno wam pomo?e i b?dziecie mogli poczu? si? lepiej!

Kategoria:

Data wpisu: Jun 6, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Mandala Centrum Psychoterapii w Cz?stochowie
W zasadzie korzystanie z us?ug psychoterapeuty lub psychologa nie powinno budzi? wi?kszego zdziwienia w obecnej rzeczywisto?ci, ktra oparta jest przede wszystkim na konsumpcyjnym prze?ywaniu siebie i relacji z innymi. Jest jednak inaczej. Wizyta u psychoterapeuty w dalszym ci?gu jest aktywno?ci? z obszaru :"podziemie". Kojarzy si? ze szpitalem psychiatrycznym i stygmatyzacj? w otoczeniu. Nasze centrum jest aktywnie w??czone w propagowanie piel?gnowania zdrowia psychicznego i "od-stygmatyzowanie" psychoterapii na rzecz naturalnej us?ugi zwi?zanej z polepszaniem jako?ci swojego ?ycia. Zapraszamy w?a?nie Ciebie, nigdy nie jest za p?no na zmiany.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 18, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Psycholog Rzeszw
Pomoc psychologiczna jest wsp?cze?nie bardzo potrzebna cz?owiekowi i tym samym coraz wi?ksza grupa osb zdaje sobie z tego spraw?. W tym miejscu b?dziemy chcieli wskaza? na bardzo szczeglny gabinet posiadaj?cy swoj? siedzib? w Rzeszowie. Mowa o gabinecie prowadzonym przez bardzo dobrze wykszta?conych i do?wiadczonych psychologw, pani? Kamil? Makara-Czu?no, pani? Joann? Rdzen-Krawiec. Tutaj mamy do czynienia z bardzo wnikliwym podej?ciem do ka?dego przypadku, do ka?dego schorzenia, co oczywi?cie generuje odpowiedni? diagnoz? i w?a?ciwe leczenie. Bez w?tpienia jest to gabinet psychologii, ktry cieszy si? sporym powodzeniem i tym samym jest on na pewno wart naszego szczeglnego zainteresowania.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 10, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Nastpna >]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.