Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Zdrowie Uroda > Medycyna


Wpisy
Sort By :
1. przeszczep t?uszczu gda?sk
Interesuje Ci? przeszczep t?uszczu? Zastanawiasz si?, na czym polega ten zabieg i czy jest zalecany dla Ciebie? Zastanawiasz si?, czy wyst?puj? u ciebie przeciwwskazania zdrowotne? Warto zada? nam te wszystkie pytania. Ch?tnie na nie odpowiemy. Napisz do nas, zadzwo? lub zostaw swoje dane, takie jak numer telefonu i mail. Ch?tnie pomo?emy naszym potencjalnym pacjentom znale?? odpowiedzi na ich w?tpliwo?ci i wyja?ni?, na czym polegaj? zabiegi. Konsultacja z lekarzem, który je przeprowadza, b?dzie ?awa do ustalenia. Wejd? na stron? naszego gabinetu, a dowiesz si? wi?cej. Warto zapisa? si? na konsultacj? w sprawie zabiegów chirurgii estetycznej – cen?, termin, miejsce wizyty znajdziesz na stronie s?u??cej do ?atwego i szybkiego umawiania wizyt lekarskich. Wejd? do nas, a wszystkiego si? dowiesz. Zastanawiasz si? nad tym, jaki zabieg pomo?e Ci pozby? si? pewnych estetycznych problemów i odzyska? dawn? pewno?? siebie? Nie musisz sam decydowa?, nasz lekarz doradzi to, co b?dzie dla Ciebie odpowiednie. Komfort, ?yczliwo??, przyjazna atmosfera i bezpiecze?stwo pacjenta – to u nas najwa?niejsze.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 8, 2020 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Leczenie marihuan?
Oferujemy leczenie marihuan?. Nasz konsultant konopny odpowie na wszystkie pytania i rozwieje w?tpliwo?ci. Jeste?my w stanie pomóc w radzeniu sobie z bólem w sposób wp?ywaj?cy na ogóln? jako?? ?ycia. Skorzysta? z Vaporoom mog? otrzyma? pacjenci, u których zdiagnozowano raka lub schorzenie fizyczne, które powoduje przewlek?e objawy napadów lub ci??kich i uporczywych skurczów mi??ni. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 24, 2020 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Okulista Warszawa
Ka?dy ma prawo do dobrego wzroku, a Centrum oka Warszawa to najlepszy partner w tej dziedzinie. Wci?? niestety jest jeszcze wiele chorób oczu, których nie wyleczy nawet Centrum okulistyczne Warszawa, ale nawet w takich przypadkach da si? walczy? o wzrok, ogranicza? post?p problemów z widzeniem, a nawet cofa? zmiany, które jeszcze do niedawna wydawa?y si? permanentne. Okulista Warszawa to przede wszystkim wczesna diagnoza, poniewa? zazwyczaj choroby oczu rozwijaj? si? bardzo powoli, a rozpoznanie ich przez Centrum okulistyki zanim jeszcze dadz? silne objawy, to wielka szansa na sukces.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 11, 2020 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. https://swissmedicus.pl
Medycyna oferuje pacjentom centrum medycznego Swiss Medicus w ?odzi najlepsz? opiek?. Na pacjentów czekaj? gabinety chirurga, dermatologa, endokrynologa, diabetologa, kardiologa oraz laryngologa. To tak?e specjalistyczne porady psychiatry oraz ortopedy i urologa. Ginekologia estetyczna oferuje vagitight hifu, rewitalizacj? pochwy oraz wybielanie sromu. Dzi?ki tym zabiegom pacjentki odzyskuj? pewno?? siebie i ciesz? si? ?yciem intymnym. W centrum przeprowadza si? zabiegi operacyjnego leczenia stulejki oraz wprowadza si? terapi? nietrzymania moczu. Tu mo?esz usun?? brodawki oraz k?ykciny, a tak?e podda? si? zabiegowi z u?yciem nici vaginal narrower. Opieka medyczna obejmuje tak?e wszywki ESPERAL oraz nowoczesn? antykoncepcj? w postaci wk?adek GyneFix oraz Intra Uterine Ball. To tak?e konsultacje z zakresu po?o?nictwa. W centrum mo?esz wykona? badania laboratoryjne krwi, a tak?e test prenatalny Hormony. To tak?e badanie USG, w tym USG w ci??y 3D i 4D. Mo?esz podda? si? leczeniu chrapania oraz zawrotów g?owy. Swoim pacjentom centrum oferuje równie? zabiegi z u?yciem kwasu hialuronowego, który pomo?e przywróci? m?ody wygl?d skórze i na d?ugo zachowa? spr??yst? struktur?. W centrum otrzymasz równie? pakiety zdrowotne oraz mo?liwo?? roz?o?enia p?atno?ci na raty. E-rejestracja umo?liwia szybk? i ?atw? wizyt? z dobraniem najlepszego dla Ciebie terminu. W centrum b?dziesz w stanie doskonale przygotowa? si? do badania USG i wykona? echo serca. Centrum medyczne Swiss Medicus to tak?e doskona?e usuwanie blizn.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 2, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Sklep Medyczny - Wieliczka
Solne Medyczno-Rehabilitacyjne w Wieliczce to tak?e sklep medyczny, gdzie znajdziesz materace przeciwodle?ynowe oraz balkoniki do chodzenia. Sklep ze sprz?tem medycznym oferuje ortezy, w tym ortezy stawu kolanowego. Sklep ze sprz?tem medycznym to tak?e stabilizatory stawu kolanowego, niezbedne po urazach.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 23, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Osskic.pl
Na stronie internetowej po?wi?conej braku erekcji Osskic.pl znajdziemy informacje o preparatach na potencj?, artyku?y opisuj?ce bezpieczne i skuteczne leki na impotencj?, a tak?e najnowsze doniesienia na temat tabletki kamagra, która jest generycznym ?rodkiem eliminuj?cym zaburzenia erekcji. Na blogu o impotencji Osskic.pl znale?? mo?na pomoc medyczn?, a tak?e wskazówki i porady dotycz?ce braku potencji. Specjali?ci pisz?cy na blogu Osskic.pl podpowiadaj? co zrobi?, gdy erekcja pogarsza si? z wiekiem, jak uzyska? mocn? erekcj? bez tabletek, jak dzia?a maxigra oraz czy leki na potencj? dzia?aj?.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 9, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. tabletkifaceta.pl - blog o impotencji i poprawie erekcji
Problem erekcji dotyka bardzo wielu m??czyzn. Przyczyn, które wp?ywaj? na brak erekcji mo?e by? bardzo wiele od b?ahych powodów poprzez znacznie gorsze problemy zdrowotne. W takiej sytuacji najlepszym rozwi?zaniem b?dzie skorzystanie z us?ug lekarza, który doradzi, w jaki sposób poradzi? sobie z problemami z erekcj?. Maj?c problemy z erekcj? warto tak?e zastanowi? si? nad zakupem odpowiednich leków na erekcj?, jak viagra czy te? Cialis, które z pewno?ci? pomog? jej uzyskaniu. W naszym serwisie mo?na znale?? wiele informacji na ten temat.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 9, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. pewnaerekcja.pl - artyku?y o specyfikach na niemoc p?ciow? u m??czyzn
W sensie medycznym potencja to zdolno?? m??czyzny do wspó??ycia seksualnego. Sk?ada si? z du?ego kompleksu warunków: pobudzenia i przyci?gania, silnej i stabilnej erekcji, kontroli wytrysku,. Dla m??czyzn to moc, to kwestia dumy, ale mo?e by? powodem do rozczarowania. M??czy?ni my?l? o tym, jak przywróci? potencj?, kiedy zanika pop?d seksualny, stosunek seksualny skraca si?, a erekcja nie jest na najwy?szym poziomie. Odwiedzaj?c nasz blog, z pewno?ci? znajdziesz wiele sposobów na popraw? wydajno?ci seksualnej.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 7, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Najlepsze ?rodki na impotencj?
Je?eli poszukujesz najlepszych porad w temacie poprawy potencji, sprawd?, czego mo?esz si? dowiedzie? ze stron internetowych oraz blogów, które profesjonalnie zajmuj? poradami w sprawach damsko-m?skich. Znajdziesz tu nie tylko informacje, jakie leki stosowa? na popraw? potencji, jak? terapi? stosowa? w przypadku impotencji, ale równie? dowiesz si?, w jaki sposób zyska? uznanie partnerki. Impotencja sp?dza sen z powiek niejednemu m??czy?nie, dlatego dobrze dobrane leki rozwi??? Twoje problemy. Strona sandboxy.pl to Twój sprzymierzeniec w walce z impotencj?.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 7, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. http://potencjablog.pl/ - impotencja blog
Je?eli pojawiaj? si? u Ciebie jakiekolwiek problemy z potencj? powiniene? skonsultowa? si? jak najszybciej z lekarzem, który b?dzie w stanie realnie oceni? stan rzeczy i przepisa? odpowiednie ?rodki. Dzisiejsze metody leczenia s? niezwykle bezpieczne i przede wszystkim przynosz? ulg? w tym problemie. Po konsultacji medycznej b?dziesz w stanie niesamowicie dobrze funkcjonowa? w nowej sytuacji pod warunkiem wykonania odpowiedniej ilo?ci bada? diagnostycznych i podj?cia leczenia wskazanymi przez lekarza ?rodkami.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 4, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Nastpna >] [Ostatnia >>]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.