Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Technika Telekomunikacja > Nawigacja satelitarna


Wpisy
Sort By :
1. Jak namierzy? telefon
Lokalizacja telefonu sta?a si? mo?liwa dla ka?dego u?ytkownika. Tak? atrakcyjn? opcje przygotowa?a strona internetowa i-mobi.pl. Po op?aceniu dost?pu otrzymuj? Pa?stwo mo?liwo?? dok?adnego ?ledzenia wybranego numeru telefonu oraz wgl?d do historii jego smsw i wiadomo?ci. Informacje s? dost?pne w specjalnym panelu po op?aceniu us?ugi i zainstalowaniu aplikacji. Zach?camy do skorzystania z us?ugi

Kategoria:

Data wpisu: Jun 28, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Przeprowadzki Pozna?
Drabant Taxi Us?ugi Transportowe z Poznania to nie tylko zwyk?y transport mebli, lecz tak?e natychmiastowa obs?uga przesy?ek i transport listw. Przewozi rzeczy do szeroko?ci dwch metrw. Mog? to by? materia?y ogrodnicze i r?nego typu meble. Przeprowadzki - w Drabant Taxi Us?ugi Transportowe - s? tanie i sprawnie przeprowadzane. Drabant Taxi Us?ugi Transportowe z Poznania to tak?e pomoc w nieoczekiwanych wypadkach. Gdy b?dzie mie? miejsce przerwa w produkcji, Drabant Taxi odbierze i dostarczy cz???, ktra uleg?a usterce. Je?li dana osoba rozwozi jakie? artyku?y, a jej samochd nagle ulegnie usterce, Drabant Taxi wyr?czy j? w pracy. Znajomo?? angielskiego pozwala odbiera? z dworca obcokrajowcw zaproszonych na spotkania biznesowe. Obs?ugiwane s? spotkania towarzyskie na obszarze ca?ej Europy. Firma obs?uguje zleceniodawcw przez dwadzie?cia cztery godziny na dob?.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 11, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Monitoring gps
Z profesjonalnego systemu ?ledzenia pojazdw, korzysta coraz wi?cej firm. Jest on przydatny zw?aszcza w tych przedsi?biorstwach, w ktrych lwi? cz??? pracy stanowi? przejazdy i dojazdy w r?ne miejsca. Gps online instaluje si? w samochodach ci??arowych, przewo??cych ogromne ilo?ci r?nego rodzaju towarw na du?e odleg?o?ci. Monitoring pojazdw mo?na spotka? te? w samochodach r?nych s?u?b jak na przyk?ad pogotowia ratunkowego, stra?y po?arnej czy pogotowia energetycznego. Zarz?dzanie flot? likwiduje poczucie ca?kowitej wolno?ci i mo?no?ci robienia tego na co ma si? ochot?, zaraz po opuszczeniu terenu firmy.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Nokia Windows Phone
NokiaWindowsPhone.pl prezentuje smartfony Nokia z systemem Windows Phone. Piszemy o aplikacjach, programach, grach oraz nowinkach dotycz?cych telefonw Nokia Windows Phone Mango. Dowiedz si? wszystkiego o najnowszych telefonach i smartfonach Nokia wyposa?onych w system Microsoftu - Windows Phone. Poznaj darmow? nawigacj? Nokia Maps oraz testowe aplikacje z Nokia Beta Labs. Sprawd? czy posiadasz najnowsz? wersj? oprogramowania (firmware). Zobacz w jaki sposb zarz?dza? swoim telefon przy u?yciu pakietu Nokia Suite. Przeczytaj ciekawe artyku?y o aplikacjach oraz wskazwkach dotycz?cych obs?ugi Twojego telefonu. Wszystko to i wiele wi?cej na naszym portalu!

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Symbian czyli system stosowany w telefonach
SymbianMobile to serwis z informacjami o systemie Symbian. Piszemy o telefonach, specyfikacjach technicznych wraz z galeri? zdj??. Zobacz naj?wie?sze wiadomo?ci ze ?wiata Symbiana. Dowiedz si? jakie s? najnowsze wersje oprogramowania dla Twojego telefonu. Zobacz czy mo?esz mie? darmow? nawigacj? Ovi Mapy oraz czy posiadasz najnowsz? wersj? aplikacji oraz map. W serwisie znajduj? si? rwnie? liczne porady i wskazwki zarwno dla pocz?tkuj?cych jak i zaawansowanych u?ytkownikw. Je?eli chcesz dowiedzie? si? wi?cej o telefonach z systemem Symbian takich producentw jak Nokia, SonyEricsson, Motorola czy Samsung odwied? nasz serwis koniecznie.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Gosw: 0
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.