Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Sport Turystyka > Serwisy sportowe


Wpisy
Sort By :
1. Hobby Rowerowe
Jazda rowerem to pasja bardzo wielu osb, ktre chc? uprawia? sport pozwalaj?cy na zwiedzenie wielu miejsc i jednocze?nie umo?liwiaj?cy spalanie kalorii. Osoby zainteresowane zdobywaniem warto?ciowej wiedzy dotycz?cej poruszania si? rowerem powinny odwiedzi? portal Hobby Rowerowe, ktry zawiera bardzo wiele merytorycznych artyku?w.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 7, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. kochamrower24.pl
Platforma internetowa Kocham Rower to miejsce w internecie stworzone z my?l? o rowerzystach. Dzi?ki korzystaniu z serwisu mog? oni samo poruszanie si? rowerem uczyni? znacznie przyjemniejszym i bardziej komfortowym dla siebie. Warto zatem odwiedzi? serwis i w?a?nie w nim zdoby? warto?ciow? wiedz? na temat poruszania si? samochodem.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 23, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. beachsoccer.pl
Ju? teraz mi?o?nicy Beach Soccera mog? mie? nieograniczony dost?p do najciekawszych doniesie? ze ?wiatowych pla?. Wszystko za spraw? naszego portalu, prowadzonego z my?l? o pasjonatach i zawodnikach. Dla nas pi?ka no?na pla?owa jest wieloletni? pasj?, dlatego chcemy dzieli? si? ni? z innymi – tak?e z Tob?!

Kategoria:

Data wpisu: Apr 9, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Gosw: 1

Member Reviews Visitor Ratings

4. Informacje pi?karskie
Niedawno zacz??e? swoj? przygod? z kibicowaniem? Masz kilka swoich ulubionych dru?yn i chcesz wiedzie? o nich dos?ownie wszystko? Wiedz, ?e na naszym portalu znajdziesz informacje dotycz?ce pi?karzy z polskiej, niemieckiej, angielskiej, hiszpa?skiej i wielu innych lig. My tak?e kochamy futbol i pasjonujemy si? recenzowaniem r?nych spotka?. Piszemy tak?e o wa?nych transferach i poruszamy wiele innych tematw pi?karskich.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 17, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. ?wiatowy tenis
Polski Portal Tenisowy Forhend umo?liwia ka?demu pasjonatowi tenisa, znalezienie wi?kszo?ci najwa?niejszych informacji na temat bia?ego sportu. Tutaj mo?na sprawdzi? na ?ywo wyniki z rozgrywek, takich jak Wimbledon czy Australian Open, oraz rankingi ATP i WTA. Forhend pozwala te? na porwnanie umiej?tno?ci sportowych zawodnikw.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 25, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Gosw: 1

Member Reviews Visitor Ratings

6. Mistrzostwa ?wiata 2018
Interesuj? Ci? rzetelne informacje odno?nie pi?ki no?nej? Chcesz wiedzie? wszystko co zwi?zane z World Cup 2018? Jeste? ciekaw jak przebiega?y eliminacje w poszczeglnych grupach? A mo?e chcesz sprawdzi? w jakich miastach b?d? odbywa?y si? mecze? Ju? teraz wejd? na worldcup2018 i dowiedz si? wi?cej o tej imprezie sportowej.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 30, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Szko?a p?ywania Rekin - Krakw
Jeste?my jedn? z najnowocze?niejszych szk? zajmuj?cych si? nauk? p?ywania. Uczymy p?ywa? dzieci, m?odzie? i doros?ych. Naszym podopiecznym gwarantujemy bardzo dobre warunki zarwno do nauki p?ywania, relaksu jak rwnie? sportowej aktywno?ci w wodzie. Czego si? u nas nauczysz? p?ywania na grzbiecie, p?ywania delfinem, p?ywania ?abk?, p?ywania kraulem. Mo?esz zapisa? si? ju? teraz na kurs p?ywania i cieszy? si? swoimi osi?gni?ciami p?ywackimi.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 24, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Bielski Klub Kolarski
Chcieliby?cie rywalizowa? sportowo z innymi lud?mi? Nie wiecie, gdzie znale?? odpowiednie osoby do wsplnego treningu? Oferta klubu kolarskiego Bicicletta jest idealna w?a?nie dla Was. Je?li chcecie rozpocz?? bardzo intensywne i zarazem bezpieczne treningi, a prcz tego szukacie mo?liwo?ci dla rozwoju swoich dzieci, to koniecznie odwied?cie Bielski Klub Kolarski Bicicletta. Tam poznacie fachowcw, ktrzy nie tylko skutecznie i bardzo szybko naucz? Was wszystkiego o kolarstwie, ale rwnie? zadbaj? o Wasz oglny poziom kondycyjny.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 5, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. tallshipsraces.net
The Tall Ships Races 2017 w Szczecinie - miasto kolejny raz zostanie gospodarzem fina?u regat. Do Szczecina znowu przyp?yn? najwi?ksze ?aglowce z ca?ego ?wiata. Organizator regat Sail Training International poda? informacje o finale regat The Tall Ships Races, ktre w 2017 roku po raz kolejny odb?dzie si? w Szczecinie. Sail Training International doceni?o nasz? organizacj? i to co dzia?o si? w Szczecinie w 2007 i 2013 roku. Start regat w 2017 roku planowany jest ze Szwecji. Jednostki pokonaj? w wy?cigu kilka etapw by 5 sierpnia 2017 roku zawita? na wielkim finale w Szczecinie. W trakcie regat ?aglowce odwiedz? nast?puj?ce porty: Halmstad - Kotka - Turku - K?ajpeda - Szczecin.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 22, 2014 Odwiedzin: 16 Ocena: 0.00 Gosw: 0
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

10. Trening.wrotapolski.pl
W przypadku, gdy pragniesz postawi? na dobry rozwj swego cia?a, a w g?wnej mierze masy mi??niowej, to koniecznie musisz zdecydowa? si? na rewelacyjny trening si?owy. Trening z BodyFit doskonale pobudza wiele mi??ni do pracy, dzi?ki czemu rozwijamy w czasie treningw mnstwo naszych partii cia?a.
Z ca?? pewno?ci? ka?dy trening biegowy mocno wp?ywa na nasz? sprawno?? fizyczn?, figur?, jak rwnie? doskona?y humor. Dzi?ki regularnym treningom powi?kszamy odporno??. Co bardzo wa?ne, mniejsza ilo?? t?uszczu minimalizuje ryzyko wszelkiego typu chorb. Biegi s? zdecydowanie najlepsz? i szalenie prost? metod? na bycie zdrowym.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 [Nastpna >]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.