Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Produkcja Przemys? > Przemys? stoczniowy


Wpisy
Sort By :
1. http://wemaa.pl - Myjki wysokoci?nieniowe
Polski producent pomp ci?nieniowych i myjek wysokoci?nieniowych zaprasza do zapoznania si? ze swoj? ofert?. Dok?adamy wszelkich stara?, aby dostarczy? Wam produkt, który b?dzie spe?nia? Wasze oczekiwania. Czyszczenie ruroci?gów czy antykorozja betonu przy u?yciu myjki Wemaa jest du?o prostsze. Te wszystkie akcesoria UHP maj? szczególne zastosowanie w przemy?le oraz jego szczepach. Produkujemy urz?dzenia o ci?nieniu roboczym 500 – 1000 bar oraz urz?dzenia ultra wysokich ci?nie? 1500 – 2800 bar. Zobacz wi?cej na http://wemaa.pl.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 19, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

2. Virgamet Stal jako?ciowa
Dzia?alno?? Virgamet to gwaratntuj?cy zadawolonie punkt zakupowy dla dzia?ów zaopatrzenia poszukuj?cych wyrobów hutniczych w unikalnych gatunkach stopowych i wysokostopowych, który dzia?a od 2016 roku.

Realizujemy dostawy materia?ów konstrukcyjnych oraz stali nierdzewnych, od których wymaga si? zachowania szczególnych w?asno?ci mechanicznych, przystosowania do pracy w ?rodowisku wysokich temperatur, styczno?ci trudnych i ?r?cych substancji, spalin oraz pary.

Oferowane wyroby wykorzystywane s? do produkcji zbiorników, cz??ci kot?ów, ruroci?gów, ?opatek turbin, specjalistycznych ?rub i nakr?tek, osi pojazdów, ci?gie?, ?o?ysk, kó? z?batych, instalacji do transportu zwi?zków chemicznych, czy te? wymienników ciep?a.

Importowane surowce dostarczane s? niezmiennie z certyfikatami jako?ci, wg norm krajowych i zagranicznych DIN, ISO, EN, PN, GOST, TU, AISI, ASTM, oraz ASME.

Nasz? specjalizacj? s? stale duplex, super i lean duplex, które dostarczamy w postaci blach, rur, odkuwek, pr?tów oraz drutów. Gatunki te s? dedykowane dla przemys?u morskiego, stoczniowego, oraz przemys?u chemicznego - azotowego.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 23, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 4.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

3. Nagrobki
Rzetelnie przygotowane wyroby w oparciu o granit, mi?dzy innymi grobowce oraz tablice nagrobkowe to znak rozpoznawczy Kurnicki Zak?ad Kamieniarski Strzegom. Je?eli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu w?a?nie takich produktów, je?eli poszukujesz specjalistów którzy wiedz? jak dopasowa? odpowiednie projekty, przygotowa? wyroby z granitu i do tego w przyst?pnych cenach to trafi?e? w samo sedno. Wieloletnie do?wiadczenie, liczne realizacje na nagrobki, a wszystko to wyroby z granitu najwy?szych lotów. Sprawd? pe?n? ofert?

Kategoria:

Data wpisu: Mar 25, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Pompy wielostopniowe
Firma FENIX Alfred O?owniku jest prowadzona przez wyspecjalizowanych specjalistów bran?y morskiej. Specjalizujemy si? w sprzeda?y cz??ci zamiennych do statków i okr?tów. Wspó?pracujemy z producentami cz??ci okr?towych z Japonii i Korei, dzi?ki czemu mo?emy zaoferowa? konkurencyjne ceny i najlepsz? jako??. Oferowany przez nas asortyment produkowany jest przez renomowane firmy i spe?nia najwy?sze standardy.Nasza oferta to przede wszystkim sprzeda? cz??ci do generatorów, wirówek, spr??arek, pomp i silników. W naszej ofercie znajd? Pa?stwo min.: pompy wody, filtry paliwa, filtry powietrza, filtry wody, zawory kulowe, pompy olejowe, pompy z?bate, pompy ?rubowe, pompy od?rodkowe, zawory motylkowe, pompy pionowe, pompy wielostopniowe, pompy ?ciekowe. Swoj? ofert? kierujemy do armatorów z kraju i zza granicy. Gwarantujemy najwy?sz? jako?? oraz najni?sze ceny.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 11, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.