Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Produkcja Przemys? > Przemys? metalowy


Wpisy
Sort By :
1. Przecinarki Aspat
Aspat oferuje precyzyjne i trwa?e przecinarki do metalu Bianco i BTM. S? to przecinarki ta?mowe, ktre dzia?aj? sprawnie w najtrudniejszych warunkach. Zastosowania przecinarek r?cznych, p?automatycznych i automatw s? bardzo wyspecjalizowane – wykorzystuje si? je w bran?y konstrukcji stalowych, w metalurgii, na wydzia?ach remontowych. Przecinarki oferowane przez Aspat posiadaj? doskona?e parametry techniczne i s? niezawodne.

Kategoria:

Data wpisu: May 14, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Kontenery
Firma REDCOM oferuje najwy?szej jako?ci pokrycia dachowe, kontenery, p?yty warstwowe, drabiny mocowane, pawilony, systemy okienne, hale stalowe, ?wietliki dachowe i bramy gara?owe. Profesjonali?ci firmy REDCOM gwarantuj? fachowe wykonanie i profesjonalny kontakt z klientem. Wykorzystywana do produkcji kontenerw modu?owych technologia jest zgodna z obowi?zuj?cymi normami.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 31, 2020 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Z??cza swagelok - FITOK
Grupa FITOK to firma, ktra istnieje od roku 1998 roku i oferuje bardzo bogaty wybr produktw takich jak: z??cza swagelok, armatura kontrolno-pomiarowa, zawory oprzyrz?dowania, zawory iglicowe, czy te? z??cza rurowe procesowe. Wejd? na stron? grupy FITOK i poznaj produkty o wysokiej czysto?ci, ultra wysokiej czysto?ci, ro?ne z??cza swagelok czy reduktory wysokiego ci?nienia.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 28, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Kompleksowe naprawy mechanizmw
Gwarantujemy naszym klientom najwy?sz? jako?? naszych us?ug. Z pewno?ci? w profesjonalny sposb poradzimy sobie z regeneracj? cz??ci maszyn niezale?nie od tego, z jakiej bran?y one s?. Cenimy sobie zadowolenie naszych klientw, dlatego te? staramy si? z jak najwi?ksz? precyzj? i w jak najszybszym czasie wykona? regeneracj? cz??ci maszyny. Zach?camy do zapoznania si? z pozosta?ymi naszymi us?ugami.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 9, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Deutz
Bezawaryjno?? to zdecydowanie cecha naszych maszyn budowlanych znajduj?cych si? w naszej ofercie. Zawdzi?czamy to najlepszej jako?ci podzespo?om z jakich zosta?y wykonane agregaty posadzkarskie. S? one zbudowane z solidnej jako?ci silnikw marki DEUTZ, ktra zapewnia bardzo wysok? jako??. Agregaty posadzkarskie zosta?y tak?e wykonane z solidnej jako?ci materia?w, dzi?ki czemu b?d? s?u?y? przez wiele lat. Agregaty posadzkarskie to zdecydowanie urz?dzenie, ktre sprawdzi si? na ka?dej budowie. Zapraszamy.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 27, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Blacha perforowana - Producent AMIRmetal Krakw
Producent blach perforowanych Amir-Metal zaprasza serdecznie do zapoznania si? z pe?na ofert? firmy. Dost?pna jest ona na stronie internetowej, gdzie wyt?umaczone jest to jak wygl?daj? konkretne odmiany blach, ktre dost?pne s? w ofercie. Blachy perforowane w dzisiejszych czasach daj? ogromne mo?liwo?ci, je?li chodzi o projektowanie i wykonywanie r?nego rodzaju elementw praktycznych, ale tak?e i dekoracyjnych. Od lat wykorzystywane z powodzeniem w przemy?le i budownictwie, dzi? wchodz? ju? na rynek, jako bardzo popularny materia? architektoniczny. W ofercie firmy Amir-Metal znajdziesz kilka rodzajw takich blach: posiadaj?ce otwory okr?g?e o r?nych ?rednicach, kwadratowe, pod?u?ne, ale tak?e wiele niestandardowych rodzajw otworw, ktre wykonywane s? na specjalne zamwienia klientw. Tylko od Ciebie zale?y jak wykorzystasz nasze blachy perforowane. Ju? dzi? odwied? witryn? internetow? firmy Amir-Metal i dowiedz si? wi?cej na temat mo?liwo?ci, ktre daj?c Ci blachy perforowane produkowane w naszej firmie.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 24, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. nilospolska.pl
Przekonaj si?, ?e producent ta?m przeno?nikowych Nilos Polska to firma, ktrej warto zaufa?. Z naszego do?wiadczenia i innowacyjno?ci skorzysta?o ju? wiele firm z r?nych ga??zi przemys?u. Oferujemy serwis ta?m przemys?owych, zajmujemy si? napraw?, znamy si? doskonale na konserwacji. Oferujemy te? systemy zapobiegaj?ce szybkiemu zu?yciu ta?m przeno?nikowych, dzi?ki czemu ich u?ytkowanie b?dzie bardzo ekonomiczne.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 19, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. orstal.com.pl - siatki os?onowe
Forma ORSTAL zajmuje si? profesjonaln? budow? maszyn oraz specjalistycznych urz?dze? do obrbki drutu stalowego. Oferujemy zgrzewarki wielopunktowe, a tak?e pro?ciarki do drutu, szpularki drutu mi?kkiego oraz p?twardego. Wszystkie urz?dzenia odznaczaj? si? wysok? jako?ci? i niezawodno?ci?.
Naszym klientom proponujemy tak?e specjalnie przygotowane urz?dzenia do produkcji nietypowych wyrobw, jak chocia?by drut w odcinkach z p?telk?, ktry znajduje zastosowanie w belownicach pionowych oraz wiele innych przydatnych urz?dze? o niestandardowym charakterze.
Wszystkie nasze produkty posiadaj? gwarancj?. Jednocze?nie oferujemy rwnie? profesjonalny monta?, a tak?e specjalistyczne szkolenie dla pracownikw.

PPHU ORSTAL JAKUB RUDEWICZ
ul. Dworcowa 27
11-130 Orneta
660-063-704
55 242 11 93
orstaljakub@wp.pl

Kategoria:

Data wpisu: Jun 26, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Obrbka metali ConMatec.pl
Jeste?my na Pomorzu jedn? z bardziej do?wiadczonych firm w zakresie obrbki metali. Dzi?ki zdobytemu do?wiadczeniu, wyspecjalizowanej kadrze specjalistw oraz rozbudowanemu parkowi maszynowemu mo?emy sprosta? skomplikowanym zadaniom zwi?zanym z obrbk? skrawaniem. Specjalizujemy si? we wsp?pracy na zasadzie outsourcingu. Produkujemy elementy wg dostarczonej specyfikacji lub zgodnie z w?asnymi rozwi?zaniami konsultowanymi z Klientem. Zapraszamy do wsp?pracy.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 22, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Gostal - rury stalowe
Jeste?my firm? zajmuj?c? si? sprzeda?? rur stalowych du?ych ?rednic.
Ju? przesz?o 14 lat dzia?amy jako firma rodzinna GOSTAL Splka Jawna, kontynuuj?c tradycje firmy Gobor istniejemy na rynku od kilkunastu lat.

Sprzedajemy (jak rwnie? kupujemy) produkt u?ywane do budowy ruroci?gw przesy?owych, przepustw drogowych, autostradowych oraz linii kolejowych.

W swojej ofercie posiadamy rury stalowe o ?rednicach od 100mm wzwy?. S? to rury nowe, pochodz?ce z up?ynnie? i demonta?y o ??danych grubo?ciach ?cianek oraz szwie. Aby w pe?ni zadowoli? naszych klientw, jeste?my w stanie dostarczy? rury ze stali w r?nego rodzaju izolacjach.

Na sta?e wsp?pracujemy z przesz?o 100 firmami na terenie ca?ej Polski. Naszymi sta?ymi klientami s? mi?dzy innymi takie firmy, jak PGE BE?CHATW, KGHM POLSKA MIED? S.A., HUTA FERRUM.

Kategoria:

Data wpisu: May 31, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Nastpna >] [Ostatnia >>]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.