Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Produkcja Przemys? > Domy drewniane


Wpisy
Sort By :
1. Nowe mieszkania Biedrusko
Mieszkania w Biedrusku to nowoczesne osiedle umiejscowione w spokojnej, cichej, malowniczej okolicy. Dojazd do Poznania nie stanowi wi?kszego problemu, mo?na dojecha? zarwno w?asnym samochodem jak i komunikacj? miejsk?. Osiedle Biedrusko cieszy si? zainteresowaniem g?wnie m?odych rodzin. Blisko?? miasta przy jednocze?nie spokojnej lokalizacji zdecydowanie podnosi komfort ?ycia. Zapraszamy serdecznie na nasz? stron? internetow?. Mo?ecie zapozna? si? na niej ze zdj?ciami i planami budynkw. Serdecznie zapraszamy!

Kategoria:

Data wpisu: Oct 10, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Belki
Najlepsze kraw?dziaki, kontr?aty, krciaki czy belki tylko w jednym miejscu. Tartak Dremab, Tuchom, pomorskie proponuje szerok? ofert? na sprzeda? drewna. Tylko tutaj najlepszej jako?ci drewno budowlane, konstrukcje dachowe i wiele wi?cej. Zapraszamy do wsp?pracy w?a?nie z tym tartakiem, stawiajcie na pe?en profesjonalizm i przyst?pne ceny

Kategoria:

Data wpisu: Jul 10, 2017 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Domy kanadyjskie
Ramza do dzia?alno?? ktra?wiadczy us?ugi z zakresu budowy domw drewnianych, domw szkieletowych(tzw. domw kanadyjskich). Ramza istnieje na rynku od wielu lat, dzi?ki czemu potrafi wykona? ka?do zlecenie w szybkim terminie, bardzo atrakcyjnych cenach jak i z wy?mienitej jako?ci drewna. Te atuty sprawiaj? i?, firma ca?y czas rozwija si? w b?yskawicznym tempie a liczba zadowolonych klientw, ktrzy od lat korzystaj? z naszych domkw, jest bardzo du?a.

Domy szkieletowe znajduj?ce si? w naszej ofercie to doskona?e rozwi?zanie nie tylko dla dzia?kowiczw czy klientw biznesowych stawiaj?cych domki dla turystw ale tak?e bardzo dobre rozwi?zanie dla osb, ktre niewielkim kosztem chc? mie? swoje w?asne lokum.


Domki o konstrukcji szkieletowej charakteryzuj? si? du?? izolacj? termiczn?, co przyczynia si? do minimalnych strat ciep?a a w konsekwencji du?ymi oszcz?dno?ciami grzewczymi.


Zapraszamy do kontaktu.


„RAMZA” Kamil Krawczyk
Ul. Irydiona 6/40
20-624 Lublin
info@ramza.com.pl
NIP 712-268-37-42
Regon 060452296
Tel 607279244

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 3 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Producent - Saun Fi?skich, Infrared, Grot Solnych, ?a?ni Parowych, Basenw.
Firma Golden Saunas zajmuje si? produkcj?, projektowaniem oraz monta?em saun fi?skich, saun infrared, ?a?ni parowych, grot solnych i basenw. Realizujemy zamwienia na terenie ca?ej Polski, Niemiec, Czech, S?owacji .S?u?ymy pomoc? na etapie projektu. Pomagamy optymalnie zaaran?owa? powierzchni? pomieszczenia przeznaczonego na saun?. Do budowy saun wykorzystujemy wyselekcjonowane drewno najwy?szej jako?ci klasy A, specjalnie przygotowane impregnowane specjalnym olejem inpregnacyjnym do d?ugotrwa?ego u?ytkowania. Naszym Klientom oferujemy profesjonaln? obs?ug?. Wszystkie nasze sauny s? budowane w oparciu o normy i zasady budowy z przeznaczeniem do u?ytku publicznego jak i domowego. Na wszystkie nasze urz?dzenia udzielamy 2 lata gwarancji. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Nasze urz?dzenia posiadaj? certyfikaty zezwalaj?ce na u?ytkowanie sauny w miejscach publicznych jak i domowych.

Koszty transportu i monta?u sauny na terenie ca?ej Polski pokrywa Golden Saunas.
Bezpiecze?stwo ich u?ytkowania naszych urz?dze? zapewniaj? unijne certyfikaty i atesty.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Schody drewniane Wroc?aw
Schody drewniane
-maj? znacz?cy wp?yw na wystrj i kompozycje wn?trza. Jedn? z zalet schodw drewnianych jest to, ?e dzi?ki ogromnej ilo?ci rodzajw drewna mo?na swobodnie kszta?towa? wn?trze. Drewno dodaj? wn?trzu przytulno?ci i ciep?a, kreuje elegancki i oryginalny styl.
Cz?sto nie u?wiadamiamy sobie jak wiele r?nego rodzaju schodw mamy do wybory. Schody mog? by? proste lub zabiegowe, a?urowe lub pe?ne, dywanowe lub bolcowe . Tak szeroki wybr umo?liwia wykonanie schodw nie tylko ?adnych ale i wygodnych, pasuj?cych do wn?trza i nadaj?cy mu oczekiwany charakter.
Najcz??ciej schody wykonywane s? z buku , jesionu ,klonu , jaworu , d?bu , oraz szerokiej gamy drzew egzotycznych (merbau, sapeli, iroko itd.)
Na ?yczenie klienta mo?na zabarwi? drewno na wybrany przez siebie kolor pasuj?cy do charakteru wn?trza.
Je?eli nasza oferta Pa?stwa zainteresuje zapraszamy do umwienia si? z naszym przedstawicielem. Wizyta naszego przedstawiciela jest ca?kowicie bezp?atna a dzi?ki niej nie tylko b?dziemy mogli dokona? bezp?atnej wyceny schodw ale rwnie? dzi?ki naszej wiedzy i do?wiadczeniu pomo?emy wybra? takie schody ktre b?d? cieszy?y wiele lat.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Domy szkieletowe
Firma PRO-EKO-ART ju? od prawie dwch dekad z nies?abn?cym powodzeniem zajmuje si? budownictwem domw energooszcz?dnych. W swej ofercie prezentuje domy drewniane tworzone w technologii tradycyjnej, drewna klejonego jak te? jako domy szkieletowe. Zwa?ywszy na to ?e PRO-EKO-ART jest autorskim studiem wykonuj?cym us?ugi projektowe oraz wykonawcze, Klient na ka?dym etapie wykonywania konkretnej inwestycji powinien liczy? na profesjonaln? obs?ug? jak rwnie? pomoc. Ju? w czasie wybierania projektu architekt z firmy PRO-EKO-ART u?atwi wybra? lub te? zrealizowa? idealny jak te? stosowny projekt dla danego Klienta z Wroc?awia, regionu dolno?l?skiego, jak te? ca?ej Polski. Rwnie? opieka nad budowami oraz zarz?dzanie nimi, tak?e w przypadku domw ekologicznych, firma PRO-EKO-ART ?wiadczy na niezwykle wysokim poziomie, zapewniaj?c kompleksow? obs?ug?, z wyj?tkow? dba?o?ci? o detale.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. WoodMarket.eu - Sprawd? swj biznes drewna online!
WoodMarket.eu pomaga firmom drewna znale?? nowych klientw i tych, ktrzy szukaj? produktw drzewnych i us?ug znale?? dostawcw. Nasz unikalny system usuwa bariery j?zykowej, wi?c wszystko, czego potrzebujesz lub dostawy b?d? t?umaczone na 11 j?zykw. WoodMarket.eu is unique internet portal for your wood trading, wooden products and services, translated into 11 languages. Focused on everyone in wood business across Europe! WoodMarket.eu pomaga firmom drewna znale?? nowych klientw i tych, ktrzy szukaj? produktw drzewnych i us?ug znale?? dostawcw. Nasz unikalny system usuwa bariery j?zykowej, wi?c wszystko, czego potrzebujesz lub dostawy b?d? t?umaczone na 11 j?zykw. WoodMarket.eu is unique internet portal for your wood trading, wooden products and services, translated into 11 languages. Focused on everyone in wood business across Europe!

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Domy parterowe,projekty
Nasza oferta w zakresie projektw domw skierowana jest do wszystkich, ktrzy marz? o w?asnych "czterech k?tach",ktrzy ceni? sobie komfort, wygod? oraz dobry gust. Wykonanie projektu domu jest zazwyczaj zaj?ciem czasoch?onnym, dlatego te? wychodz?c naprzeciw Pa?stwa potrzebom oferujemy gotowe projekty domw, wyr?niaj?ce si? oryginalno?ci?,profesjonalnym wykonaniem oraz niepowtarzalnym stylem. Proponowane przez nas projekty domkw wykonywane s? z pe?nym zaanga?owaniem,dzi?ki czemu s? tak wyj?tkowe. Bez wzgl?du na to, czy interesuj? Was domy jednorodzinne, czy domy parterowe,jeste?my przekonani, ?e ka?dy z Pa?stwa znajdzie u nas co? dla siebie. Gotowe projekty domw pozwol? Wam na szybsze spe?nienie marze?.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Noel w kot?owni
Pojemno?ciowe wymienniki ciep?a Noel to jednocze?nie bufory, wymiennik ciep?a, zbiornik akumulacyjny do kot?w na paliwa sta?e, systemu solar, pomp ciep?a, kominkw z p?aszczem wodnym oraz sprz?g?o daj?ce mo?liwo?? pod??czenia kilku ?rde? ciep?a jednocze?nie do zasilania wielu uk?adw c.o. i c.w.u.
Zastosowanie pojemno?ciowego wymiennika ciep?a z trzema w??ownicami to innowacyjne rozwi?zanie w nowoczesnych systemach grzewczych dla inwestora.
Pozwala zaprojektowa? projektantom oraz wykona? instalatorom instalacje grzewcze, w r?nych kombinacjach technicznych czyli ??czy? ze sob? uk?ady otwarte z uk?adami zamkni?tymi. Takie rozwi?zanie u?atwia im prac? oraz skraca czas wykonania projektu czy kot?owni, z zachowaniem wysokiej jako?ci i bezpiecze?stwa.
Jedno urz?dzenie gwarantuje:
szybki monta? kot?owni, zmniejsza wydatki na ( ju? niepotrzebne) dodatkowe urz?dzenia w stosowanych obecnie systemach grzewczych, niezawodno?? w dzia?aniu oraz zawsze ?wie?a bie??ca woda.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Budizol
Budizol S.A. - wiele lat obecno?ci na rynku, projekty deweloperskie w r?nych miejsach Polski: Warszawa, P?ock, Konstancin, Bydgoszcz. Projekty zarwno komercyjne: Wzorcownia, Zielone Tarasy w Elbl?gu, Galeria Milenium - Dom Mody - W?oc?awek, jak i mieszkaniowe: Konstancin Park, La Perle, S?oneczna Polana, Przy Ratuszu. Ponadto firma oferuje gotowe projekty hoteli - generalne wykonawstwo moteli.Innym segmentem dzia?alno?ci Budizolu jest produkcja, m.in. produkcja betonowa (kostka betonowa i brukowa), konstrukcje drewniane. Budizol S.A. jest cz?onkiem programu Rzetelna Firma.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 [Nastpna >]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.