Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Prawo Spo?ecze?stwo > Dom


Wpisy
Sort By :
1. Nowe mieszkania Biedrusko
Mieszkania w Biedrusku to nowoczesne osiedle umiejscowione w spokojnej, cichej, malowniczej okolicy. Dojazd do Poznania nie stanowi wi?kszego problemu, mo?na dojecha? zarwno w?asnym samochodem jak i komunikacj? miejsk?. Osiedle Biedrusko cieszy si? zainteresowaniem g?wnie m?odych rodzin. Blisko?? miasta przy jednocze?nie spokojnej lokalizacji zdecydowanie podnosi komfort ?ycia. Zapraszamy serdecznie na nasz? stron? internetow?. Mo?ecie zapozna? si? na niej ze zdj?ciami i planami budynkw. Serdecznie zapraszamy!

Kategoria:

Data wpisu: Oct 10, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Domowe stacje uzdatniania wody
Wiod?cy, polski producent filtrw do wody, systemw centralnego odkurzania oraz uzdatniania wody, zach?ca do zapoznania si? z ofert? swojego sklepu. USTM oferuje filtry mechaniczne, zmi?kczaj?ce i wiele wi?cej.

Wieloletnie do?wiadczenie sprawia, ?e producent USTM oferuje wy??cznie sprawdzone produkty, ktre przydatne s? w ka?dym domu. Filtry do wody s? niezwykle wa?ne, gdy chcemy cieszy? si? czyst?, zmi?kczon? wod?, a tak?e zadba? o nasz? skr?.
Twarda woda dzia?a ?le nie tylko na nasze zdrowie, ale tak?e skr?, ktr? przesusza. Wystarczy zakupi? filtr do wody i mie? w domu wod? zdatn? do picia oraz do mycia.

USTM wci?? poszerza swj asortyment o nowe, najwy?szej jako?ci produkty. W ofercie znajduj? si? obecnie rwnie? systemy centralnego odkurzania, ktre s? przyjazne alergikom. To sposb na pozbycie si? brudu i kurzu rwnie? tego, ktry unosi si? w powietrzu. Oczyszczone powietrze oznacza mniej problemw dla alergikw. System centralnego odkurzania dzia?a cicho, zatem mo?na u?ywa? go o ka?dej porze.

USTM jako producent zapewnia tak?e wsparcie klientw, ktrzy decyduj? si? na zakup filtrw, systemw centralnego odkurzania lub uzdatniaczy wody. Wykwalifikowana kadra pracownikw oferuje pomoc i odpowiedzi na ka?de z nurtuj?cych pyta?.

Zapraszamy do zakupw.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 25, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Ole.pl Sklep z wyposa?eniem do ?azienek i toalet
Sklep internetowy OLE.PL to dzia?aj?cy od d?u?szego czasu sklep z wyposa?eniem ?azienek i toalet publicznych. Firma wsp?pracuje z wieloma dystrybutorami z polski i zagranicy, wi?c jej oferta jest zr?nicowana i stale powi?kszana o nowe produkty i innowacyjne rozwi?zania. Profesjonali?ci ceni? sobie szeroki asortyment sklepu, a klienci indywidualni rzeteln? pomoc przy wyborze produktw.
W bogatej ofercie sklepu mo?na znale?? min. oznaczenia toalet, pojemniki na chusteczki, surowce chemiczne jak wodorotletnek sodu i podchloryn sodu, chsuteczki higieniczne, nak?adki na sedes, r?kawiczki lateksowe, podk?ady higieniczne, serwetki gastronomiczne, pasty bhp, wk?ady do pisuarw, lustra ?azienkowe, kompakt wc, baterie prysznicowe, krzes?a toaletowe, ?cierki do mycia okien i pisuary bezwodne.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 13, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. My Energy - Turbiny wiatrowe
My Energy to przedsi?biorstwo oferuj?ce niesamowicie innowacyjne rozwi?zania pod k?tem technologii i dodatkowo mo?liwo?ci ich zastosowania. Firma ta oferuje profesjonalne systemy do wytwarzania i zarz?dzania energi? w domostwach oraz firmach. S? to mi?dzy innymi elektrownie wiatrowe oraz profesjonalne fotoogniwa. Wida? w nast?pstwie tego, ?e systemy te s? w pe?ni dostosowane do potrzeb nowoczesnego budownictwa oraz innowacyjnych technologii pozyskiwania energii oraz jej p?niejszego przechowywania. Jest to bardzo istotne przy wsp?czesnym budownictwie.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 24, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Zlewozmywaki granitowe i stalowe Ukinox
Na wirtualnych p?kach sklepu Ukinox czekaj? na ciebie zlewozmywaki granitowe i zlewy stalowe. obydwa rodzaje charakteryzuj? si? wysok? jako?ci? i wytrzyma?o?ci?. Zlewy Ukinox s? rwnie? stylowe i zaprojektowane tak, by ?adnie prezentowa?y si? we wn?trzach o r?nym stylistyce. Zlewozmywaki stalowe i zlewozmywaki granitowe to zawsze doskona?y wybr. Zapraszamy do wst?pienia na nasz? stron? rwnie? po komory pralnicze, baterie i r?norakie akcesoria. Obs?uga sklepu dok?ada wszelkich stara?, by zakupy w naszym sklepie by?y przyjemne, ?atwe i bezpieczne.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 21, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Mieszkania na sprzeda? - rynekpierwotny.com
RynekPierwotny.com to portal po?wi?cony nowym nieruchomo?ciom, ktre powstaj? w wielu miastach w ca?ej Polsce. Dzi?ki naszemu do?wiadczeniu ponad 3 miliony u?ytkownikw codziennie otrzymuje naj?wie?sz? ofert? dotycz?c? nowopowsta?ych inwestycji. Nasi eksperci dbaj? o to, aby ka?dy mg? u nas znale?? swoj? wymarzon? nieruchomo??. Codziennie aktualizowane informacje dotycz?ce miast, wirtualny spacer po budynkach i okolicy oraz szczeg?owe opisy ofert pozwalaj? na doskona?e poznanie miejsc, przed ich zakupem. Dodatkowo, na naszym portalu u?ytkownicy mog? znale?? przydatne artyku?y dotycz?ce podatkw, finansw, prawa czy tego, jak dekorowa? wn?trza. Nieustannie d??ymy do perfekcji nios?c zadowolenie naszym klientom!

Kategoria:

Data wpisu: Mar 28, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Sprzatanie Mieszka? Grobw- Warszawa // domofux.pl
Domowe sprz?tanie Mieszkania. Pomo?emy w sprz?taniu i porz?dkach mieszkania na terenie Warszawy. Sprz?tanie jest to podstawow? spraw? w korzystaniu z czystych mieszka?. Zdajemy sobie spraw? z trudno?ci jakie niesie ze sob? doprowadzenie do stanu u?ytkowego pomieszcze? mieszkalnych. Dlatego wychodzimy Pa?stwu na przeciw i oferujemy kompleksowe sprz?tanie i porz?dki w mieszkaniach prywatnych domach i na nagrobkach cmentarnych. Us?ugi kierujemy g?wnie do indywidualnych osb i samotnie mieszkaj?cych, ktrzy potrzebuj? pomocy w pracach porz?dkowych, lub dora?n? pomoc osobist?. Sprz?tamy kompleksowo ca?e mieszkanie dok?adnie na b?ysk. Zdecyduj si? na nasz? pomoc My zrobimy porz?dki za Ciebie.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 21, 2013 Odwiedzin: 7 Ocena: 5.00 Gosw: 3

Member Reviews Visitor Ratings

8. Geodeta My?lenice, Dobczyce
Je?eli potrzebujemy zrealizowa? projekt budowlany, potrzebujemy otrzyma? seri? zezwole?. Ponadto musimy przyrz?dzi? projekt pe?nej inwestycji. S? to dokumenty istotne przed podj?ciem ka?dego przedsi?wzi?cia. Bez znaczenia czy wznosisz swj w?asne m, stacj? paliwow?, hal? produkcyjn? czy plac rozrywki. Wobec adaptacji takich prac potrzebny jest geodeta. My?lenice po?o?one w pobli?u Krakowa to miejscowo??, gdzie wsparcie w takich kwestiach oferuje biuro geodezyjne MT Geodezja. Nasze wielorakie do?wiadczenie nabyte przy wykonaniu grona znacz?cych oraz ma?ych pomys?w, daje naszym klientom pewno??, ?e powierzone nam zobowi?zania dokonamy mo?liwe najpr?dzej. Dodatkowo, je?li pragniesz wyznaczy? granice posesji lub je odnowi?, w tym miejscu tak?e pomocny b?dzie geodeta. Dobczyce to tak?e miasto w pobli?u Krakowa, w ktrej oferujemy nasze pos?ugi. Je?eli jeste? zainteresowany nawi?zaniem wsp?pracy - prosimy o kontakt.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 11, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Tania stancja - darmowe og?oszenia wynajmu
Nasz portal, to po?rednik pomi?dzy wynajmuj?cymi, a potencjalnymi najemcami. Og?oszenie pochodz? z ca?ego kraju - jak Polska d?uga i szeroka. Bez obaw, nie wyci?gniemy od Ciebie ani grosika. Nie b?dziemy te? ?ciemnia? o r?nych, dziwnych podmiotach prawnych, osobach fizycznych, itd… itp… S?owem, obiecujemy, ?e b?dziemy trzyma? si? tematu wynajmu i mieszkania samego w sobie. Podszepniemy, jak dobrze si? urz?dzi?. Wa?ne jest dla nas, aby? znalaz?/a dok?adnie to, co sk?oni?o Ci? do odwiedzenia naszego serwisu. Dodanie nowego og?oszenia jest proste, jak drut - wype?niasz logiczny formularz, potwierdzasz, ?e Ty to Ty i gotowe!

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Grzejniki
Grzejniki s? nieodzownym komponentem ka?dego domu i gospodarstwa domowego. Jak wiemy, ogrzewanie gospodarstwa domowego to najistotniejszy motyw, przemawiaj?cy o kupnie mieszkania czy domu mieszkalnego. Grzejniki s? tak zbudowane, ?e maj? za cel zagwarantowa? luksusowe ciep?o w dogrzewanym pokoju. Grzejniki s? te? elementem dekoracyjnym, ktry mwi wiele o nas samych. Grzejniki maj? wsp?brzmie? kolorystycznie ze smakiem wn?trza, niepo??dany b?dzie rzuca? si? w oczy i zdo?a zepsu? pierwsze wra?enie. W okre?lonych, szczeglnie wykwintnych pomieszczeniach u?yte s? grzejniki dekoracyjne. grzejniki o w?a?ciwych rozmiarach dostosowanych do powierzchni monta?u, o wysokiej jako?ci wykonania i odpowiednim kolorze mog? idealnie harmonizowa? ze stylem wn?trza, a wr?cz nada? mu szczeglny i niezwyk?y charakter. W mieszkaniu nader wa?ne s? wszystkie grzejniki. Nie tylko te grzejniki, ktre instaluje si? w salonie, ale rwnie? grzejniki ?azienkowe.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 [Nastpna >]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.