Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Miasta Regiony > Lubuskie


Wpisy
Sort By :
1. Psycholog Ma?gorzata Szulc - Psychoterapia Gorzw
Psycholog to osoba, ktrej przede wszystkim musimy zaufa?, w ktrej obecno?ci czujemy si? swobodnie a konwersacja z ni? nie jest dla nas dodatkow? emocj?. Rol? psychologa jest w?a?nie spowodowanie takie atmosfery, inaczej leczenie mo?e okaza? si? znacznie mniej produktywna. Ma?gorzata Szulc to profesjonalista z kilkunastoletnim do?wiadczeniem, ktry na swojej ?cie?ce napotka? najr?niejsze przypadki zaburze? psychicznych. Musimy mie? ?wiadomo??, i? ka?de zaburzenie musi posiada? jakie? ?rd?o ktre zapocz?tkowa?o nasze problemy, tak samo jest w drug? stron?. Dobry specjalista powinien odnale?? pod?o?e, jakie spowoduje i? nasze problemy zdrowotne zaczn? si? wycofywa?. Gabinet Psychoterapii Ma?gorzata Szulc mie?ci si? w Gorzowie gdzie ch?tnie zach?camy ka?dego, kto czuje, ?e z jego zdrowiem rozpoczyna dzia? si? co? z?ego. Zrozumia?y w poruszaniu si? kalendarz rezerwacji znajduje si? na naszej stronie www https://gorzowpsycholog.pl/.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2020 Odwiedzin: 4 Ocena: 5.00 Gosw: 1

Member Reviews Visitor Ratings

2. proSELF Pracownia Rozwoju Osobistego i Terapii Psychodynamicznej
Tworzymy bezpieczn? przestrzeni, gdzie mo?na do?wiadczy? swojego potencja?u. Psychoterapia, kursyi szkolenia identyfikowane s? przez nas z misj? wsparcia i towarzyszenia drugiemu cz?owiekowi w procesie zmian i jego rozwoju.

Wspieramy rozwj, ktrego miar? s? zaanga?owanie i motywacja. Pragniemy, by osoby pracuj?ce z nami indywidualnie i w grupie, mog?y do?wiadczy? i rozwija? w?asn?, unikatow? sfer? "self".

Jeste?my po to, aby da? mo?liwo?? odnalezienia ?rd?a si?y i wewn?trznej sprawczo?ci. Rwnie? po to, aby mc przyjrze? si? barierom i wsplnie wyznaczy? azymut i kierunek, w ktrym rozwija? si? b?dzie poczucie stabilno?ci, si?y i odpr??enia. Po to, by w pe?ni prze?ywa? smak w?asnego ?ycia.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 4, 2015 Odwiedzin: 4 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Kancelaria Radcy Prawnego Oskar H?adki
Kancelaria Radcy Prawnego Oskar H?adki to profesjonalizm i lata do?wiadczenia w walce o prawa swoich Klientw. Bez wzgl?du na fakt, czy chodzi o sprawy spadkowe, odszkodowania, rozwd czy te? prawo pracy - nasza Kancelaria Adwokacka udzieli Pa?stwu wsparcia prawnego, popartego bogatym do?wiadczeniem. W przypadku spraw o odszkodowanie, zapoznanie si? ze spraw? nie obci??one jest kosztami konsultacyjnymi. Dla u?atwienia oferujemy rwnie? porady prawne online, wystarczy skorzysta? z odpowiedniego formularza na stronie Kancelarii. Dzi?ki temu otrzymacie Pa?stwo profesjonalna porad? prawn? bez wychodzenia z domu.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 27, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Edward Nyka - hydraulik Gorzw Wielkopolski
Hydraulik jest wsp?cze?nie jednym z najbardziej poszukiwanych fachowcw. Zajmuje si? przede wszystkim monta?em, ??czeniem rur wodno-kanalizacyjnych, montowaniem wszelkich urz?dze? sanitarnych, no i oczywi?cie s?u?y pomoc? w niespodziewanych awariach. Ka?dy z nas kto budowa? dom lub remontowa? mieszkanie doskonale zdaje sobie spraw?, ?e bez fachowej pomocy hydraulika nasza ?azienka i kuchnia nie spe?ni? swoich podstawowych funkcji. Hydraulik k?adzie rury przyprowadzaj?ce wod? i odprowadzaj?ce ?cieki, zajmuje si? montowaniem tzw. bia?ego sanitariatu, czyli wanny, brodzika, zlewu, sedesu. Od jego fachowej wiedzy zale?y, czy wszystkie urz?dzenia hydrauliczne b?d? dobrze funkcjonowa?y i czy w domu nie dojdzie do awarii.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 31, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Psycholog sportu Gorzw
Zapraszamy na trening mzgu za pomoc? najnowocze?niejszej metody Biofeedback, ktra to zosta?a stworzona dla astronautw przez Nasa w USA. Obecnie stosuje si? j? tak?e w Europie Zachodniej jak i Wschodniej. Metoda Biofeedback pomaga zwi?kszy? kreatywno??, pr?tko?? my?lenia a tak?e polepsza pami?? cz?owieka. Pozwala tak?e pomniejszy? stres, polepszy? samopoczucie oraz u?atwia odbywanie szybkiego i efektywnego relaksu. W gabinecie Psycho Komfort maj? Pa?stwo mo?liwo?? nauki umiej?tno?ci psychologicznych dla osb w ka?dy przedziale wiekowym przy u?yciu najnowocze?niejszej aparatury Biofeedback EEG.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 20, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Nieruchomo?ci Gorzw Wielkopolski
Gorzw Wielkopolski to ciekawe miasto, zach?ca swoim po?o?eniem, du?? ilo?ci? jezior oraz przede wszystkim tanimi nieruchomo?ciami, ktre z ?atwo?ci? mo?na naby? dzi?ki firmie eDOM Nieruchomo?ci z siedzib? przy ulicy Kosynierw Gdy?skich 109. Dzi?ki nam znajdziesz najlepsze nieruchomo?ci w mie?cie za przyst?pn? cen?. Na stronie firmowej co dziennie dodajemy nowe oferty z Gorzowa Wielkopolskiego oraz okolic. Blisko?? granicy zachodniej, idealne po?o?enie - stosunkowo blisko nad morze oraz zimowe szale?stwo na nartach sprawia, ?e miasto Gorzw Wlkp jest ciekaw? propozycj? do zamieszkania. Wejd? na stron? i przekonaj si? sam www.edom-nieruchomosci.pl

Kategoria:

Data wpisu: Feb 11, 2012 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Klimatyzacja Gorzw
Firma Technikinstal dzia?a na rynku od wielu lat, dzi?ki czemu posiada du?e do?wiadczenie w sprzeda?y oraz monta?u klimatyzacji i wentylacji do ka?dego rodzaju pomieszczenia. Firma posiada swj oddzia? w Gorzowie Wielkopolskim a jej obszar dzia?ania to wojewdztwo Lubuskie oraz Wielkopolska a tak?e Zachodniopomorskie. Posiada niezb?dne uprawnienia i kadr? techniczn? do wykonawstwa instalacji wentylacyjnej ch?odniczej. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? szerok? ofert?. Nasza firma dzia?a na terenie wojewdztwa Lubuskiego a odzia? g?wnych mie?ci si? w Gorzowie Wielkopolskim w Watralu. Skontaktuj si? z nami je?li masz pytanie odno?nie urz?dze? klimatyzacji, nasz konsultant udzieli Tobie wyczerpuj?cych informacji odno?nie cen i rodzajw oferowanych przez nas klimatyzacji czy te? urz?dze? wentylacyjnych.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Vitalya Spa - sauny Zielona Gra
Chc?c by? pi?kny, dok?adasz wszelkich stara?, a?eby zachowa? jak naj?adniejszy wygl?d. Natomiast nie w ka?dej sytuacji pi?kno i zdrowie idzie w parze. Je?li chcesz zachowa? zdrowie i pi?kno, a przy tym odpocz??, to zapraszamy serdecznie do nas, do Vitalya Spa. W usytuowanym w Zielonej Grze kompleksie wypoczniesz oraz b?dziesz mg? zadba? o osobisty wygl?d. W zale?no?ci od wyboru, w Vitalya Spa b?dziesz mg? skorzysta? z wypoczynku w jednej z saun, zakosztowa? jednego z zabiegw kosmetycznych, lub zrelaksowa? si? w trakcie masa?u. Przyjemna obs?uga i specjalistycznie przeszkolona kadra pozwol? Tobie zapomnie? o trudno?ciach dnia codziennego. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nasw Vitalya Spa!

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Prawo jazdy Radom
Zatrudniamy do?wiadczon? kadr? wyk?adowcw i instruktorw. Dzi?ki temu jeste?my najlepsi, je?li chodzi o statystyki zdawalno?ci, co potwierdzaj? oficjalne dane Urz?du Miasta Radom. Niestety jak to w ?yciu bywa jako?? musi kosztowa?. Uwa?amy, ?e nie mo?na obni?a? ceny szkolenia kosztem jej jako?ci. Pami?taj, i? oszcz?dzaj?c par? z?otych oszcz?dzasz na swoich umiej?tno?ciach, na zdrowiu i ?yciu swoim oraz innych.Warto zastanowi? si? nad tym czy taka zgubna oszcz?dno?? na pewno si? op?aca.Pami?taj, i? oszcz?dzaj?c par? z?otych oszcz?dzasz na swoich umiej?tno?ciach, na zdrowiu i ?yciu swoim oraz innych.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Mezoterapia Gorzw
Pi?kny wygl?d skry to droga do sukcesu, zarwno w ?yciu prywatnym, jak i zawodowym! Pi?kna fryzura za? to pe?nia szcz??cia i zadowolenia! Kosmetyka twarzy to nie tylko piel?gnacja domowa, ale przede wszystkim piel?gnacja w salonie kosmetycznym, gdzie stosowane s? kosmetyki najlepszej jako?ci, sprawdzonych marek i o wysokiej skuteczno?ci dzia?ania.Twoja skra ze wzgl?du na swoj? wyj?tkowo?? i niepowtarzalno?? wymaga dobrej, troskliwej i skutecznej piel?gnacji, gdy? jest Twoj? wizytwk? na ca?e ?ycie!Kosmetyka twarzy to nie tylko piel?gnacja domowa, ale przede wszystkim piel?gnacja w salonie kosmetycznym, gdzie stosowane.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 [Nastpna >]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.