Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Marketing Reklama > Targi wystawy


Wpisy
Sort By :
1. bestflag.com.pl
Oferta naszej firmy opiera si? o produkcj? flag na zamwienie klientw. Jeste?my w stanie wykona? flagi reklamowe oraz wiele innych. Przy produkcji stawiamy przede wszystkim na wysok? jako?? naszych produktw. Dzi?ki temu s? one odporne na warunki atmosferyczne i mog? pos?u?y? przez bardzo d?ugi czas. Mog? prezentowa? si? rewelacyjnie i wybranie takowych produktw mo?e by? bardzo przyjemne. Zapraszamy wi?c osoby zainteresowane do skorzystania z naszej firmy.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 22, 2018 Odwiedzin: 1 Ocena: 5.00 Gosw: 1
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

2. Prezentacje Power Point
Zaprojektujemy dla Ciebie oryginaln?, profesjonaln? prezentacj? Power Point. Nasi graficy zrobi? to szybko, solidnie i w przyzwoitej cenie. Wykonujemy ca?e prezentacje, jak i pojedyncze slajdy.

Stworzyli?my dla naszych klientw ju? kilkadziesi?t prezentacji w PowerPoint. Od ma?ych kilku slajdowych, po du?e – zawieraj?ce oprcz standardowych elementw (typu tekst + grafika) rwnie? wykresy, schematy, galerie itp.

Nie boimy si? wyzwa?, mamy wci?? nowe pomys?y. Tworzymy grafik? pod klienta, dlatego Twoja prezentacja b?dzie niepowtarzalna i oryginalna. Nie m?cz si? sam, po?wi?? ten czas na wa?niejsze sprawy. Zle? t? prac? zawodowym grafikom z PowerPrezentacje.

Za 699z? netto otrzymasz 3 slajdy w oryginalnym, niepowtarzalnym i spjnym graficznie stylu. Ka?dy slajd b?dzie mia? inny charakter, dzi?ki czemu b?dziesz mg?/?a powiela? je z ?atwo?ci?, tworz?c wi?ksz? prezentacj?. Oczywi?cie mo?emy zaprojektowa? dla Ciebie ca?? prezentacj? szybko, tanio a przede wszystkim profesjonalnie. Wejd? na stron? www.PowerPrezentacje.pl i zobacz klientw, z ktrymi z sukcesem wsp?pracowali?my.

Je?eli masz pytania lub chcesz si? dowiedzie? wi?cej o innych typach prezentacji interaktywnych np. Flash – na ekrany dotykowe lub LCD, menu – do restauracji lub prezentacji na targi czy konferencje napisz do nas biuro@powerprezentacje.pl lub zadzwo? 602 799 111

Kategoria:

Data wpisu: Feb 11, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. WynajemKrzesel.pl , wypo?yczalnia krzese?
WynajemKrzesel.pl - wypo?yczalnia krzese? - Oferujemy us?ugi w zakresie wynajmu sprz?tu i organizacji imprez typu: konferencje, warsztaty, spotkania pracownicze. Posiadamy 2000 szt. takich samych krzese? czarnych. Krzes?a mo?emy stosowa? w dowolnych miejscach (wewn?trz i na zewn?trz), bez wzgl?du na por? roku. Wypo?yczalnia oferuje kompleksow? obs?ug? ktra zawiera transport, wnoszenie rozk?adanie i sk?adanie. Krzes?a mo?emy ??czy?. A tak?e: scen?, podesty sceniczne, mwnice, mobilne wieszaki odzie?owe, s?upki odrodzeniowe ??to czarne i stalowe, o?wietlenie, nag?o?nienie, itp. Zapraszamy do wsp?pracy firmy, urz?dy i organizacje.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 3 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Stojaki ekspozycyjne
Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? w zakresie stojakw informacyjnych. W ofercie: stojaki na ulotki oraz stojaki z tablic? informacyjn?. Wykonujemy tak?e standy w nietypowych kszta?tach o dowolnym wyposa?eniu. W naszej ofercie znajd? Pa?stwo tak?e stojaki ekspozycyjne - idealne do prezentacji produktw. Oferujemy rwnie? prezentery reklamowe z pleksi lub pod?wietlane. Nasze stojaki, ramki aluminiowe i prezentery u?atwi? Ci zorganizowanie ka?dej akcji promocyjnej. A ka?dy wie, ?e reklama d?wigni? handlu. W naszej ofercie znajda Pa?stwo stoajki ekspozycyjne, ktre u?atwi? przestawienie ka?dego produktu.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Stoiska targowe
Specjalno?ci? Extend Vision jest zabudowa targowa czyli profesjonalne stoiska targowe, systemy wystawiennicze. Ponadto w ofercie stojaki reklamowe, roll up, standy, posy, ?cianki, wszystko co potrzebne na profesjonalne stoisko targowe. Extend Vision zaprasza. Innowacyjny i nowatorski design, wyj?tkowa jako?? produktw, nieszablonowa obs?uga klientw to istota dzia?alno?ci Extend Vision. e?li Pa?stwa program marketingowy obejmuje dzia?ania marketingu wystawienniczego, to oferta firmy Extend Vision jest niew?tpliwie w?a?ciwym wyborem

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Projektowanie stoisk targowych
Powerdecor to grupa profesjonalnych i do?wiadczonych artystw, kreuj?cych dekoracje na r?ne okazje: eventy, wystawy, targi, imprezy firmowe i nie tylko. Gwarantujemy oryginalne, niejednokrotnie nagradzane projekty, wysok? jako?? materia?u i realizacji zlecenia. Wsp?pracujemy z cenionymi firmami i podwykonawcami z kraju i Europy. Dzi?ki naszym specjalistom z wykszta?ceniem i do?wiadczeniem artystycznym mo?emy tworzyc dla klienta oryginalne rozwi?zania dekoracyjne, profesjonalnej jako?ci i realizacji us?ugi.
Po szczeg?owe informacje zapraszamy na nasz? stron? www: powerdecor.pl.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 12, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Wynajem drewnianych domkw handlowych straganw na imprezy plenerowe
Wynajem drewnianych domkw handlowych straganw na imprezy plenerowe. Tel. 508587143
Wynajem - drewniane stragany i domki handlowe-wystawiennicze.
Pomagamy organizatorom imprez, jarmarkw, targw, dni miast.
Dzia?a wypo?yczalnia - wynajmujemy, dostarczamy i montujemy budki,
stoiska i kramy we wskazanym miejscu.
Proponujemy tak?e ciekawych wystawcw na imprezy plenerowe.

Po imprezie wszystko demontujemy i wywozimy.
Nasze s?owa kluczowe to: kiermasze,domki,wypo?yczanie,
stoiska,wynajem,stragany,drewniane,
kramy,namioty handlowe,zabudowa,jarmarki,handlowe,
targowe,kioski,jarmark,darmowe,do?ynki,
wypo?yczalnia,imprezy,po?yczanie,dni miast,
wynajmowanie,targi,festyny,plenerowe,

Kategoria:

Data wpisu: Feb 17, 2010 Odwiedzin: 3 Ocena: 4.00 Gosw: 1
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

8. Grunty
Wroc?awska Gie?da Nieruchomo?ci to czo?owa sie? skupiaj?ca biura nieruchomo?ci w kraju i na ?wiecie. W naszych zasobach znajdziecie Pa?stwo sporo mnstwo dotycz?cych kupna nieruchomo?ci, gruntw, terenw inwestycyjnych. Og?aszaj?c si? u nas mo?ecie skutecznie sprzedawa? magazyny, rezydencje, nieruchomo?ci komercyjne. Nasze katalogi podzielone s? tak?e na regiony, szczeglnie du?o ofert mamy z Wroc?awia, Poznania, Trjmiasta i Mazur.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Stoiska targowe
TOMEX - projektowanie, wykonanie i wyposa?enie stoisk targowych i wystawienniczych dostosowanych do indywidualnych potrzeb wystawcy. Kompleksowe zabudowy targowe ca?ych hal wystawienniczych, projektowanie, wykonawstwo grafiki, instalacji elektrycznej oraz wod.-kan., wyposa?enie meblowe i gospodarcze. Realizujemy rwnie? zabudowy stoisk poza granicami Polski.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 4, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.