Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Kultura Sztuka > Muzyka > Zespo?y


Wpisy
Sort By :
1. Zesp? weselny Gliwice
Zesp? muzyczny na wesele i imprezy - Baca-Dance. Oprawa muzyczna wesel, nag?o?nienie zabaw i festynw, o?wietlenie imprez okoliczno?ciowych. W ofercie te? muzyka gralska, country, biesiady i program muzyczny dla najm?odszych (zabawy dla dzieci). Zesp? na wesele Rybnik, Gliwice, Katowice i inne miasta.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 22, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Zesp? muzyczny H-Band
Minimalny sk?ad zespo?u H-Band ma mo?liwo?? zapewni? multum rozrywki na ka?dego typu uroczysto?ci okoliczno?ciowej.
O ile macie ochot? wywija? na parkiecie przy najnowszych szlagierach a tak?e przy najwi?kszych i najbardziej znanych i lubianych przebojach z minionych lat to wybr zespo?u weselnego musi pa?? w?a?nie na H-Band.
Odpowiedzialno??, bieg?o??, ?wie?o?? i dowcip na w?a?ciwym pu?apie, jaki proponuje duet H-Band, gwarantuje niesamowite prze?ycia i znakomit? zabaw?.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2014 Odwiedzin: 1 Ocena: 5.00 Gosw: 1

Member Reviews Visitor Ratings

3. ExpressZespol.pl profesjonalne wykonanie
Je?eli szukasz profesjonalnego zespo?u muzykw na wesela, bankiety, bale, studniwki, imprezy firmowe to znalaz?e? grup? profesjonalistw. Gramy na ?ywo, jeste?my absolwentami akademii muzycznych. Posiadamy w?asny sprz?t o?wietleniowy oraz nag?o?nieniowy. Pracujemy na g?wnie terenie ?l?ska jeste? z innej okolicy - nie szkodzi doje?d?amy na teren ca?ej Polski.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2014 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Oprawa muzyczna ?lubw
Nasz duet muzyczny wywodzi si? z miasta ?odzi. Gramy w sk?adzie gitara akustyczna i skrzypce. Zapewnimy Pa?stwu zawodow? opraw? muzyczn? w toku ceremonii ?lubnych, oraz uroczysto?ci kameralnych, komunijnych, urodzinowych, ewentualnie innych przyj?? okoliczno?ciowych.
Do Twojego wyboru naszykowane mamy dzie?a jakie s? zazwyczaj wykonywane w trakcie takich przyj??, zw?aszcza z repertuaru muzyki klasycznej, ale te? w swoim repertuarze posiadamy przeboje rozrywkowe, co w du?ym stopniu uatrakcyjnia nasz zesp? muzyczny.
Swoj? ofert? adresujemy do przysz?ych Par M?odych, a przy okazji organizatorw uroczysto?ci okoliczno?ciowych, ktrzy dan? ceremoni?, czy te? przyj?cie urz?dza? b?d? na terenie miasta ?odzi, albo te? w woj. ?dzkim.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 15, 2013 Odwiedzin: 1 Ocena: 5.00 Gosw: 1
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

5. Matysiak Zesp? muzyczny
Zesp? muzyczny na studniwk? Damy Rad? to grupa zajmuj?ca si? obs?ug? muzyczn? studniwek, jak i pozosta?ych imprez okoliczno?ciowych - wesel, zabaw sylwestrowych, karnawa?owych, andrzejkowych i innych. Zapewniamy profesjonaln? muzyk?, bogaty repertuar (piosenki polskie, zagraniczne, z r?nych epok i stylw muzycznych), w?asne nag?o?nienie i o?wietlenie. Doje?d?amy na miejsce przyj?cia. Oferujemy tak?e konferansjerk?, przygotowujemy i prowadzimy konkursy dla go?ci. Gramy g?wnie w wojewdztwie kujawsko-pomorskim. Szczeg?y na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do kontaktu oraz wsp?pracy z nami.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 6, 2013 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Zesp? muzyczny Hali?ka Band
Zesp? muzyczny Hali?ka Band to zesp? na uroczysto?ci weselne i nie tylko, poniewa? oprcz przyj?? weselnych grupa wyst?puje rwnie? na rozmaitego typu przyj?ciach okoliczno?ciowych, na balach studniwkowych, balach sylwestrowych, czy imprezach integracyjnych.
Zesp? na wesele Hali?ka Band to czworo ludzi od dawna zwi?zanych z muzyk?, jednak nadal czerpi?cych wiele przyjemno?ci z wyst?pw. Poprzez co kapela nie wpad?a w rutyn? i ca?y czas jest w stanie zaspokoi? rzesze wszystkich go?ci starszych, dzi?ki do?wiadczeniu, oraz m?odszych, dzi?ki mi?o?ci do muzyki i pasji grania.
Anga?uj?c Orkiestr? na wesele Hali?ka Band na Twoj? imprez?, mo?esz by? pewny pot??nej dawki energii p?yn?cej z wykonywanych numerw, oraz ich dopasowany wybr w toku imprezy, dzi?ki czemu wszyscy zaproszeni go?cie b?d? nadzwyczaj zadowoleni, a impreza b?dzie jeszcze d?ugo i ciep?o wspominana.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 6, 2013 Odwiedzin: 1 Ocena: 5.00 Gosw: 1

Member Reviews Visitor Ratings

7. OMEGA zesp? muzyczny
Zesp? muzyczny OMEGA dost?pny dla wszystkich szukaj?cych oprawy muzycznej na swoje przyj?cie weselne, lub imprez? okoliczno?ciow?. Posiadamy bogaty zasb tradycji swego istnienia i do?wiadczenia. W sk?ad zespo?u wchodz? 4 osoby w tym wokalistka. Pochodzimy z woj. Mazowieckiego Warszawa, Ma?kinia, Ostrw Mazowiecka. Imprezy, na ktrych gramy to g?wnie wesela, bale, imprezy okoliczno?ciowe i integracyjne, festyny, studniwki. Posiadamy bardzo dobry sprz?t nag?o?nieniowy i o?wietleniowy, dzi?ki temu dostarczamy bardzo dobr?, jako?? muzyki oraz efektw wizualnych. Na naszych wyst?pach utrzymujemy sta?y kontakt z bawi?cymi si? go??mi, co pozwala osi?gn?? niepowtarzaln? atmosfer? na imprezie. Muzyk? dobieramy odpowiedni? i pasuj?c? do danej sytuacji i atmosfery, jaka panuje na parkiecie. Mamy na swoim koncie setki usatysfakcjonowanych klientw. Sprawimy, ?e twoje wesele, lub impreza okoliczno?ciowa b?dzie wspania?a i udana

Kategoria:

Data wpisu: Aug 21, 2013 Odwiedzin: 1 Ocena: 5.00 Gosw: 1

Member Reviews Visitor Ratings

8. Zesp? na wesele Lublin, Zesp? na wesele Warszawa
OK Band to zesp? na wesele Lublin wyst?puj?cy zazwyczaj w sk?adzie 5 lub 6 osobowym. Nasz zesp? na wesele Lublin sk?ada si? z osb wykszta?conych muzycznie. W naszym repertuarze s? znane utwory lat 60’ 70’ 80’ 90’ i wsp?czesnych. Posiadamy profesjonalny sprz?t muzyczny i o?wietlenie. Ka?da impreza, na ktrej wyst?pujemy, czy to studniwka, wesele, bal, festyn czy inna impreza okoliczno?ciowa zyska niezwyk?y klimat i pozwoli Pa?stwu znakomicie si? bawi? w przyjemnej atmosferze. Dok?adamy wszelkich stara?, aby nasze wyst?py by?y nietuzinkowe. Zesp? na wesele Rzeszw zaprasza na swoj? stron? internetow? www.okband.pl do zapoznania si? z prbk? naszych mo?liwo?ci.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Zesp? muzyczny Lublin
Zesp? weselny Rezonans z Lublina przedstawia Pa?stwu znakomity repertuar muzyczny na wesele, imprezy firmowe, plenerowe i inne okazje okoliczno?ciowe.
Grup? muzyczn? tworzy czterech profesjonalnych muzykw, absolwentw szk? muzycznych, ktrzy muzyk? traktuj? nie tylko jak zami?owanie i zainteresowanie ale rwnie? jako zawd i pasje ?yciow?. Nasz zesp? gra na obszarze Lublina i okolic. Do polecenia posiadamy takie instrumenty jak: tr?bka, flugelhorn, instrumenty klawiszowe, skrzypce, altwka i klarnet a wyj?tkowe brzmienie d?wi?ku zdobi nasz wokal w wykonaniu Pani Magdy, ktra rwnie? jest instruktork? wokalu.
Grupa muzyczna Rezonans z przyjemno?ci? zagra tak?e na takich imprezach jak Sylwester, Andrzejki i inne.
Nasz repertuar chwyta piosenek z lat dwudziestych, a? do najnowszych przebojw radiowych.
Na ?yczenie klienta przedstawiamy taki repertuar, ktry mu najbardziej pasuje.

Zapraszamy wszystkich do kontaktu
Zesp? muzyczny Rezonans
Kom. 519 149 719
Sekutowicza 5/5
20-153 Lublin
rezonans@onet.pl

Kategoria:

Data wpisu: Jan 2, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Zespo?y muzyczne, zespo?y weselne
Jako w?a?ciciel Agencji Artystycznej STAGE MUSIC pragn? powita? wszystkich odwiedzaj?cych nasz? stron?. Na rynku muzycznym dzia?amy od 2000 roku, nie ograniczaj?c si? terytorialnie. ?l?sk, Ma?opolska i teren opolskiego to dotychczas najwi?ksza ilo?? naszych klientw, pragn?cych bawi? si? przy dobrej muzyce.
Mamy nadziej?, i? przedstawiona oferta wsp?pracuj?cych z nami profesjonalnych zespo?w muzycznych, ?wiatowej klasy chrw, utytu?owanych artystw, wykonawcw, prezenterw muzycznych, DJw, jak rwnie? zespo?w, kapel i orkiestr weselnych, w pe?ni zaspokoi najbardziej wymagaj?cych klientw. Setki imprez na koncie tj.: presti?owe imprezy firmowe, imprezy integracyjne, eventy, Bale Sylwestrowe, Studniwki, wesela, uroczysto?ci ko?cielne, obs?ugiwanych przez Agencj? STAGE MUSIC pozwala nam twierdzi?, i? korzystaj?c z naszych us?ug rwnie? Pa?stwa impreza stanie si? niezapomnian?, oczywi?cie tylko w pozytywnym tego s?owa znaczeniu.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 [Nastpna >]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.