Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Internet Komputery > Grafika


Wpisy
Sort By :
1. Geek Imagination - Grafika Komputerowa i Fotografia
Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? Geek Imagination. Zajmujemy si? grafik? komputerow? oraz fotografi?. Wykonujemy zdj?cia produktowe, edycj? zdj??, projektujemy grafiki, plakaty, banery, a tak?e materia?y do druku typu ulotki, wizytwki, etykiety, ok?adki czy papier firmowy. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 24, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0
New

Member Reviews Visitor Ratings

2. logo24.org - projektowanie logotypw
Jakie powinno by? logo? Na pewno rzucaj?ce si? w oczy, przyci?gaj?ce wzrok, pasuj?ce doskonale do konkretnej bran?y. Jednak?e ?eby tak by?o potrzebna jest wiedza i do?wiadczenie, dlatego je?eli zale?y ci na wysokiej jako?ci logotypie koniecznie skorzystaj z naszej propozycji. Wejd? na nasz? stron? i przejrzyj nasze realizacje oraz zapoznaj si? z list? firm, przedsi?biorstw i instytucji, ktre do tej pory skorzysta?y z naszych us?ug.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 29, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. www.purio.pl - agencja reklamowa koszalin
W agencji reklamowej Purio z Koszalina zapewniamy skuteczny marketing dla ma?ych firm, korporacji, osb indywidualnych oraz jednostek u?yteczno?ci publicznej. Posiadamy w?asn? drukarnie w Koszalinie, dlatego realizacja zlece? jest bardzo szybka, co doceniaj? Nasi Klienci. W Swoim zespole zrzeszamy tylko wykwalifikowane osoby, ktre oprcz do?wiadczenia posiadaj? talent do tworzenia wizerunku Twojej firmy za pomoc? r?nych narz?dzi i atrybutw.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 6, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Grafik Freelancer PanPiotr
Grafik freelancer. Logo, identyfikacja wizualna, projekty stron internetowych dla firm, zobacz portfolio. Bezp?atna wycena. Zamw projekt !

Nazywam si? Piotr Sierant i od wielu lat profesjonalnie zajmuje si? grafik? komputerow?. Mam du?e do?wiadczenie w pracy i posiadam tytu? zawodowy magistra sztuki. Jako grafik freelancer specjalizuj? si? w projektowaniu do internetu i do druku. Dodatkowo podejmuj? zlecenia z pokrewnych dziedzin sztuki wizualnej, takich jak fotografia, ilustracja, wizualizacje 3D.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 19, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. graphic design southampton
Logotyp i elementy identyfikacji wizualnej

Firma bez logo jest jak cz?owiek bez twarzy? Zdecydowanie tak. To w?a?nie logo firmy jest pierwszym elementem, ktry zauwa?a klient i z ktrym kojarzy firm?, produkt, osob? lub akcj?. Logotyp jest podstawowym elementem identyfikacji wizualnej umo?liwiaj?cym komunikacj? pomi?dzy firm?, a klientem, to w?a?nie znak firmowy mwi jak? jeste?my firm? i jakie warto?ci nas cechuj?. Logotyp stanowi fundament dla dalszego procesu identyfikacji wizualnej, to na jego podstawie tworzy si? pozosta?e elementy jak: wizytwki, papier firmowy , druki , foldery, szyldy i inne no?niki reklamy. Oferuj? swoje us?ugi w zakresie projektowania logotypu oraz pozosta?ych elementw identyfikacji wizualnej.

Projektowanie stron WWW

Posiadanie w?asnej strony internetowej to obecnie jeden z podstawowych elementw sukcesu ka?dej dzia?alno?ci gospodarczej. To przez stron? internetow? prezentujesz swoj? ofert? i nawi?zujesz kontakty z klientami, dlatego te? warto zadba? o jej oryginalny i przemy?lany wygl?d. Ch?tnie podejm? si? wyzwania jakim b?dzie stworzenie szaty graficznej Twojej strony internetowej z mo?liwo?ci? jej wdro?enia, konfiguracji i instalacji na serwerze. Oferuj? tak?e mo?liwo?ci sta?ej wsp?pracy w formie prowadzenia, administracji i optymalizacji strony pod k?tem SEO.

Projektowanie graficzne

Przygotowuj? wszelkiego rodzaju projekty graficzne b?d?ce form? dokumentacji, prezentacji lub no?nikiem reklamy. Prezentacje multimedialne, szablony, projekty graficzne materia?w reklamowych, kalendarzy, plakatw, banerw, szyldw, nadrukw na koszulkach i innych gad?etw z mo?liwo?ci? zapewnienia ich dalszej realizacji oraz dostarczenia.

Profesjonalna obrbka komputerowa i retusz fotografii

Zdj?cia zrobione nawet najlepszym aparatem nie zawsze spe?niaj? nasze oczekiwania. Dzi?ki odpowiedniej obrbce komputerowej i dokonaniu kilku modyfikacji niemal ka?dego rodzaju zdj?cie mo?na poprawi?. Oferuj? obrbk? i retusz fotografii m.in. pod k?tem: korekty jasno?ci/kontrastu; korekty barwy/nasycenia; kadrowania; perspektywy; zmiany t?a; dodawania ramek; dodawanie wszelkiego rodzaju efektw specjalnych; dodawanie znakw wodnych, tworzenia fotomonta?u i wielu innych. Nie wykonuj? (jak na razie) ?adnych sesji zdj?ciowych.


Pozycjonowanie SEO

Kategoria:

Data wpisu: Apr 13, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Gosw: 1

Member Reviews Visitor Ratings

6. alleminiaturka.pl
Dobre zdj?cia na aukcjach internetowych s? kluczem przyci?gaj?cym uwag? klientw. Je?li szukasz odpowiedniego narz?dzia do edytowania zdj?? aukcyjnych to ?wietnie trafi?e?! Na naszej stronie alleminiaturka.pl znajdziesz proste w obs?udze i zupe?nie darmowe narz?dzie edytuj?ce, ktre za spraw? wycinania t?a zaprezentuje dane zdj?cie w zupe?nie nowy, profesjonalny sposb. Dzi?ki temu produkty na zdj?ciach prezentuj? si? korzystniej.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 22, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Intellect: Projektowanie stron www
Strona internetowa jest wizytwk? Twojej firmy - zazwyczaj pierwszym miejscem, w ktrym Klient zapoznaje si? z Twoj? ofert?. Aby przynosi?a korzy?ci i kreowa?a pozytywny wizerunek przedsi?biorstwa, powinna by? wyj?tkowa pod ka?dym wzgl?dem. Doskonale wiemy, jakie s? Pa?stwa oczekiwania i co nale?y zrobi?, aby strona internetowa przynosi?a upragnione korzy?ci. Projektowanie stron internetowych jest nasz? specjalno?ci? od 2005 roku. Wprowadzamy w ?ycie nowe, ?wie?e pomys?y. Jeste?my grup? kreatywnych osb, tworz?cych projekty dopracowane zarwno pod wzgl?dem programistycznym, jak i wizualnym. Projektowanie stron www stanowi dla nas ogromne wyzwanie. Do ka?dego zlecenia podchodzimy w sposb indywidualny, skupiaj?c si? na najwa?niejszych aspektach dzia?alno?ci naszych Klientw. Zapewniamy nowoczesne rozwi?zania, dzi?ki ktrym Twj serwis b?dzie nie tylko estetyczny, ale rwnie? bardzo u?yteczny. Jeste?my specjalistami z dziedziny projektowania stron www, dlatego warto nam zaufa?. Katowice, Krakw, Gliwice, Nowy Targ, Rabka Zdrj, Krynica Zdrj – projektowane przez nas strony internetowe zwi?kszy?y konkurencyjno?? wielu firm z ca?ej Polski. Do??cz do nich i ciesz si? atrakcyjn? form? promocji, w najpopularniejszym obecnie medium, jakim jest Internet.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 9, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Gosw: 1

Member Reviews Visitor Ratings

8. Anonim44 portfolio.
Jest to strona autorska, w ktrej zawar?em cz??? mojego dotychczasowego dorobku artystyczno - projektowego. Wi?kszo?? miejsca jest po?wi?cone grafice 3d, pocz?wszy od prac ?ci?le projektowych jak modele przedmiotw, projekty wzornictwa przemys?owego itd., a? po renderingi, ktre s? wykorzystywane przy wizualizacjach fotorealistycznych lub pogl?dowych. Elementami grafiki 3d cz?sto posi?kuje si? przy budowie i realizacji projektw z innych dziedzin, najr?niejszych prezentacji, a tak?e grafiki i animacji stron internetowych wykonanych w technologii Flash. Na stronie przedstawi?em rwnie? odmienny ni? opisany wy?ej - artystyczny profil - reprezentowany przez takie dziedziny jak malarstwo, rysunek, rze?ba, ceramika i renowacja. Zapraszam.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Gosw: 1

Member Reviews Visitor Ratings

9. Like - Projektowanie logo Wroc?aw
W 2008 roku Pan ?ukasz Bia?onoga za?ozy? firm? Like, na skutek mi?o?ci do prjektowania i ciekawego pomys?u. Bran?a w jakiej dzia?a firma Like to g?wnie projektowanie stron internetowych, pozycjonowanie i optymalizacja kodu oraz tworzenie loga i grafiki. Zesp?, dobrany przez Pana ?ukasza stanowi grup? fachowcw zajmuj?cych si? zarwno frontendem, jak i backendem, projektuj?c nowoczesne i stylowe strony internetowe z opartych na takich j?zykach programowania jak Java czy PHP. Oddaj?c si? w r?ce specw z grupy Like mo?na mie? pewno?? pe?nego zaanga?owania i profesjonalizmu.
W ofercie firmy znajdziemy rwnie? ca?y szereg us?ug nie zwi?zanych z projektowaniem stron, takich jak:
- prowadzenie fanpage 'w firmy,
-projektowanie wszelkich materia?w drukowanych, takich jak: wizytwki, koperty, ulotki, foldery,plakaty czy billboardy,
-projektowanie nadrukw na czapki, koszulki itp.,
-identyfikacja wizualna wizerunku firmy,
- prowadzenie facebooka firmy oraz innych z zakresu social media
Warto rwnie? nadmieni?, i? oferta firmy Like skierowana jest zarwno do klientw indywidualnych, jak i biznesowych, dzia?aj?cych na terenie ca?ego kraju, a tak?e spoza jego granic (przedsi?biorstwo wsp?pracuje rwnie? z klientami z Edynburga).
Firma Like to po??czenie profesjonalizmu, rzetelno?ci, mi?o?ci do pi?kna.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Reklama w internecie wroc?aw
Firma ensomedia oferuje wszystkim zainteresowanych profesjonalne i tanie pozycjonowanie stron, ze szczeglnym naciskiem na pozycjonowanie wroclaw. Zajmujemy si? tak?e ogln? reklam? firm w internecie, poprzez marketing szeptany, prowadzenie profili w mediach spo?eczno?ciowych i wiele wi?cej. Dla ka?dego, kto nie posiada jeszcze strony internetowej, przygotowali?my teraz ?wietn? promocj? w cenie ktrej, uzyskaj? Pa?stwo serwer www oraz domen? absolutnie gratis. Wykonuijemy tak?e w pe?ni profesjonalne projekty graficzne (ulotki, plakaty, wizytwki, pe?ne identyfikacje wizualne itp). Zach?camy do zapoznania si? z nasz? ofert?. Gwarantujemy sto procent satysfakcji!

Kategoria:

Data wpisu: Aug 18, 2013 Odwiedzin: 1 Ocena: 5.00 Gosw: 1

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 5 6 [Nastpna >]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.