Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Edukacja Nauka > T?umacz


Wpisy
Sort By :
1. T?umacz francuskiego - HOH Group
Micha? Chojnowski to za?o?yciel Biura T?umacze? HOH Group, ktra z powodzeniem funkcjonuje na rynku od wielu lat. Siedziba biura znajduje si? w Krakowie przy Nowej Hucie gdzie masz mo?liwo?? odwiedzi? nas samodzielnie oraz dowiedzie? si? wi?cej o ofercie firmy. Prowadzimy zlecenia rwnie? na odleg?o??, materia?y mo?na wys?a? nam mailem b?d? poczt?. T?umaczymy na wiele j?zykw takich jak angielski, hiszpa?ski, francuski, ukrai?ski oraz inne. Szczeg?y us?ugi widoczny jest na naszej witrynie online, na ktrej znajduje si? sporo ciekawych materia?w. Wiemy, ?e prowadzenie dzia?alno?ci wi??e si? z zawodowstwem w obs?udze konsumenta, dlatego pilnujemy aby wszystkie nasze t?umaczenia by?y na doskona?ym pu?apie.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 30, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Katarzyna Bo?ek - T?umaczenia Chrzanw
W biurze t?umacze? Katarzyny Bo?ek wykonujemy t?umaczenia zwyk?e oraz przysi?g?e t?umaczymy teksty o dowolnej tematyce z wielu j?zykw, m. in. angielski, niemiecki, francuski, w?oski, holenderski, du?ski, hiszpa?ski i szwedzki. T?umaczenia zwyk?e i przysiegle z r?nych j?zykw i w szerokim zakresie rodzajw dokumentw. T?umaczymy r?ne rodzaje tekstw i dokumentw - prywatn? korespondencj?, materia?y reklamowe, instrukcje, dokumenty prywatne i biznesowe, dokumenty samochodowe, oraz opisy technologiczne czy specjalistyczne materia?y medyczne

Kategoria:

Data wpisu: Apr 25, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Dolmatio - t?umaczenia polsko-niemieckie
Je?eli potrzebujesz profesjonalnie wykonanych t?umacze? to jak najbardziej warto postawi? na ofert? firmy Dolmatio, ktra specjalizuje si? w t?umaczeniach na niemiecki. Korzystanie z jej us?ug daje tym samym doskona?e rezultaty i jest bardzo przyjemne dla wszystkich osb. Mo?na tym samym na jej produktach bardzo du?o zyska? i by? naprawd? szcz??liwym z postawienia na te dla siebie. Samo korzystanie z nich b?dzie bowiem niesamowicie op?acalne.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 29, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. tlumaczwodzislaw.pl : t?umacz j?zyka niemieckiego
T?umacz j?zyka niemieckiego Maria Siemaszkiewicz jest t?umaczem przysi?g?ym od 1986 roku, kiedy to zdaniu egzaminw pa?stwowych zosta?a wpisana na list? prowadzon? przez Ministra Sprawiedliwo?ci. Jest ona absolwentk? wydzia?u germanistyki Uniwersytetu Wroc?awskiego. Dla mieszka?cw i instytucji publicznych z terenu powiatu Wodzis?aw ?l?ski wykonuje t?umaczenia ustne i pisemne. Jako t?umacz specjalizuje si? t?umaczeniu tekstw z takich dziedzin jak medycyna, prawo i ekonomia. Na swojej stronie internetowej publikuje aktualny cennik oferowanych t?umacze?.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 29, 2017 Odwiedzin: 8 Ocena: 5.00 Gosw: 5

Member Reviews Visitor Ratings

5. Biuro t?umacze? Katowice, t?umaczenia ekspresowe-Tecnico
Biuro t?umacze? Katowice Tecnico- to nowoczesna firma oferuj?ca us?ugi przek?adu dla klientw indywidualnych, firm, instytucji. Tecnico obs?uguje klientw z ca?ej Polski m.in. Katowice, Wroc?aw, Warszawa, Pozna?, Tychy, Lublin, Szczecin itd. Wysokiej jako?ci t?umaczenia Katowice po korzystnej cenie. T?umaczenia przysi?g?e (uwierzytelnione), t?umaczenia specjalistyczne to nasz priorytet! Jeste?my t?umaczami j?zyka angielskiego i niemieckiego, oraz wsp?pracujemy z zespo?em specjalistw r?nych j?zykw:
-t?umaczenia rosyjski
-t?umaczenia francuski
-t?umaczenia w?oski
-t?umaczenia chi?ski itd.
Nasza specjalizacja to: t?umaczenia techniczne, t?umaczenia specjalistyczne, medyczne, prawnicze, marketingowe, biznesowe itd. Biuro T?umacze? Tecnico podejmie si? przek?adu ka?dego zlecenia, gdy? wsp?pracujemy z t?umaczami przysi?g?ymi, t?umaczami specjalistycznymi, i specjalistami r?nych bran?: energetyka, elektryka, mechanika, budownictwo, ochrona ?rodowiska, technika, handel, medycyna, prawo, marketing/reklama itd. T?umaczymy ka?dy dokument na czas a nawet przed! T?umaczenia ekspresowe- szybko i tanio. Zapraszamy!

Kategoria:

Data wpisu: Mar 25, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Netlinguist – us?ugi t?umaczeniowe w dobrej cenie
Specjalizujemy si? w t?umaczeniu r?nych dokumentacji, tak?e tych obfituj?cych w skomplikowan? terminologi? i trudne nazewnictwo. G?wnie zajmujemy si? przygotowywaniem t?umacze? technicznych, informatycznych i biznesowych, z takich dziedzin jak administracja, finanse, prawo, bankowo??, medycyna. Nasza oferta jest bardzo bogata i zr?nicowana, a wielo?? kombinacji j?zykowych bardzo du?a. Mo?emy przygotowa? m.in. t?umaczenie z j?zyka polskiego na angielski, niemiecki, w?oski, czeski, rosyjski itp. Zapewniamy konkurencyjne ceny, ?wietn? jako?? przek?adu, darmow? wycen?, atrakcyjne programy lojalno?ciowe i obs?ug? plikw o r?nych formatach. W swojej pracy korzystamy z najnowocze?niejszych programw np. narz?dzi typu CAT, ktre usprawniaj? dzia?ania i skracaj? czas realizacji zlecenia. Jeste?my solidni, rzetelni i dyskretni. Posiadamy spor? wiedz? i wieloletnie do?wiadczenie, ktre w naszej bran?y s? nieocenione.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 19, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Biuro T?umacze?
Biuro T?umacze? to idealne miejsce w ktrym mo?na dokonywa? t?umaczenia wszelkiego rodzaju tre?ci, dokumentw itp. we wszystkich j?zykach Europy, oraz wielu j?zykach ca?ego ?wiata. Istniej? na rynku ju? od 1957 roku, dzi?ki czemu maj? ugruntowan? pozycj?, gwarantuj? najwy?sz? jako?? t?umacze?, najlepsze ceny oraz bardzo szybkie wykonywanie zlecenia.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 22, 2014 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. T?umaczenia Wroc?aw - LEKTOR
Zapraszamy na stron? wroc?awskiego biura t?umacze? LEKTOR. Na rynku t?umacze? dzia?amy ju? od ponad dwudziestu lat, wi?c mo?emy pochwali? si? du?ym do?wiadczeniem. Nasza oferta obejmuje t?umaczenia zwyk?e i specjalistyczne, a tak?e t?umaczenia przysi?g?e z j?zyka angielskiego i niemieckiego. Poza tym zajmujemy si? pe?n? obs?ug? t?umaczeniow? konferencji. Oferujemy zarwno t?umaczenia symultaniczne jak i konsekutywne. Swoj? ofert? kierujemy zarwno do firm jak i do osb prywatnych. Na tle konkurencji wyr?nia nas terminowo??, szybki czas realizacji zlece?, bardzo du?a liczba j?zykw, z ktrych t?umaczymy oraz atrakcyjne ceny. Zlecenia przyjmujemy tak?e online. Zapraszamy!

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. T?umacze na Twoim weselu w ca?ej Polsce
Polki w ostatnich latach du?o one podr?uj? i coraz cz??ciej znajduj? m??w za granic?. Zgodnie z tradycj? ich wesela odbywaj? si? w naszym kraju i niekiedy pojawiaj? si? problemy. Go?cie weselni z r?nych krajw bardzo ch?tnie porozmawialiby ze sob?, ale niestety barier? jest nieznajomo?? j?zyka polskiego. Dlatego grupa zaprzyja?nionych ?l?skich t?umaczy postanowi?a rozwi?za? ten problem i powo?a?a do ?ycia stron? t?umaczy weselnych. Razem z t?umaczami z innych regionw t?umacz? oni podczas wesel rozmowy prowadzone w j?zyku w?oskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpa?skim, szwedzkim i czeskim. Dzi?ki ich pracy go?cie z zagranicy nie czuj? si? izolowani na weselu, gdy? doskonale rozumiej? tre?? przemwie? i toastw wyg?aszanych po polsku, a ich toasty i przemwienia rozumiej? polscy go?cie. G?wnym zadaniem t?umaczy jest sprawne t?umaczenie podczas wesela. Jednak w razie potrzeby mog? oni te? towarzyszy? zagranicznym go?ciom w czasie ich pobytu w Polsce, przed lub po weselu, podczas robienia zakupw oraz zwiedzania ciekawych miejsc w naszym kraju.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Gosw: 1
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

10. t?umacz j?zyka du?skiego i angielskiego
Nasza witryna jest ogln? prezentacj? oferty i zakresu us?ug ?wiadczonych przez t?umacza j?zyka angielskiego oraz du?skiego - Edyt? St?pkowsk?. Zawieraj? si? w nich t?umaczenia zarwno pisemne jak iustne-konsekutywne z dziedzin takich jak: oglne t?umaczenia techniczne, budownictwo, korespondencja handlowa, rozliczenia podatkowe, a tak?e przemys? spo?ywczy i motoryzacja. Edyta St?pkowska ma rozleg?e do?wiadczenie wprzek?adzie literackim, g?wnie z j?zyka angielskiego. W?rd jej dotychczasowych publikacji znajduj? si? pozycje z literatury pi?knej, ksi??ki z dziedziny filozofii, a tak?e poradniki na temat psychologii, wychowania dziecka i biznesu. W przypadku wi?kszych zlece? istnieje mo?liwo?? wykonania t?umaczenia testowego przed podj?ciem ostatecznej decyzji o wsp?pracy. Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych us?ug i przesy?ania ofert wsp?pracy.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 [Nastpna >]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.