Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Edukacja Nauka > Szkolenia


Wpisy
Sort By :
1. Szkolenia ekologiczne, warsztaty o zdrowiu i wellbeing dla firm, informacje, produkty eko
Odwied? stron? firmy Ekowymiar i sprawd? informacje w formie videoblogu, ktre przybli?aj? dzia?alno?? firmy. Tak?e na blogu firma prezentuje nowinki oraz sposoby na jak najbardziej efektywny styl ?ycia eko. W filozofi? firmy wpisuj? si? szkolenia ekologiczne oraz warsztaty o zdrowiu i wellbeing dla firm. Ekowymiar.pl posiada sklep, w ktrym zakupisz produkty eko niezb?dne dla prawid?owego funkcjonowania Twojego organizmu. Wszystko, co konieczne dla osi?gni?cia zdrowego trybu ?ycia zakupisz w firmowym sklepie.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 12, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Studio-prezentacji.pl - Tworzenie prezentacji PowerPoint
Studio Prezentacji posiada ?wietn? opini? w?rd klientw i ma na swoim koncie setki zorganizowanych szkole?. Specjalizuje si? w szkoleniach z zakresu obs?ugi programu PowerPoint. Ka?de szkolenie z tworzenia prezentacji cechuje najwy?szy poziom merytoryczny. Szkolenia zawsze prowadzone s? przez do?wiadczon? kadr?, ktra ma szeroki zasb wiedzy w danej dziedzinie. Jednocze?nie szkoleniowcy firmy mog? pochwali? si? umiej?tno?ciami pedagogicznymi na najwy?szym poziomie. Nie stanowi dla nich problemu ani przekazanie posiadanej wiedzy, ani nawi?zanie kontaktu z uczestnikami szkolenia. Dodatkowym plusem s? przyst?pne ceny wszystkich szkole? znajduj?cych si? w ofercie firmy.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 2, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Psychoterapia CBT
Psychoterapia CBT to metoda psychoterapii, ktra wykorzystuje szereg sprawdzonych technik terapeutycznych przez profesjonalnych i do?wiadczonych psychoterapeutw. Psychoterapia CBT, superwizja, a tak?e szkolenia z zakresu psychoterapii Cognitive Behavioral Therapy znajdziesz w ofercie CePoBe z Zielonej Gry, woj. lubuskie. Zajrzyj na stron? centrum i poznaj cennik.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 7, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Bezowijania.com - Szkolenie z ochrony danych osobowych
Mog?ca pochwali? si? naprawd? bogatym do?wiadczeniem firma szkoleniowa „bez owijania” kieruje swoje us?ugi do wszystkich, ktrzy chc? poszerzy? wiedz? z zakresu ochrony danych osobowych b?d? kontroli zarz?dczej. W ofercie ma mi?dzy innymi szkolenie z ochrony danych osobowych. Ka?de szkolenie organizowane przez t? firm? to ?wietna okazja do poszerzenia posiadanej wiedzy i zdobycia nowych umiej?tno?ci. Szkolenia prowadzone s? przez osoby do?wiadczone, ktre jednocze?nie nie maj? trudno?ci z przekazaniem posiadanej wiedzy. Dzi?ki temu uczestnicy mog? by? pewni, ?e szkolenie nie b?dzie czasem straconym. Niew?tpliwym atutem s? przyst?pne ceny.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 22, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Mened?er gastronomii, kurs kelner
Mened?er gastronomii, kurs kelner, ktry zrobisz w centrum szkoleniowym H&R System pozwoli podnie?? Twoje kwalifikacje na wy?szy poziom. Ka?dy mened?er gastronomii, kurs kelner powinien odby? takie szkolenia i dowiedzie? si? jak zarz?dza? i kierowa? zespo?em, a tak?e jak poprawnie wykona? serwis kelnerski.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 17, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Imperium szkoleniowe - Excel krok po kroku
Osoby, ktrym zale?y na szkoleniach wysokiej jako?ci, prowadzonych przez nagradzanych instruktorw oraz ko?cz?cych si? otrzymaniem certyfikatu zapraszamy do Imperium Szkoleniowego. W naszej ofercie mamy mi?dzy innymi kurs Excela, MS Project, CorelDraw i wielu innych programw niezb?dnych w czasie pracy.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 18, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. e-opex.pl
Prowadzimy szkolenia zwi?zane z metod? Six Sigma Green Belt. Wierzymy w to, ?e przepisem na sukces jest otwarto?? na zmiany, wprowadzanie najbardziej innowacyjnych rozwi?za?, dost?pnych na rynku. Metoda, ktr? wdra?amy, pozwala na znaczne zwi?kszenie wydajno?ci pracy, wyeliminowanie ryzyka wyst?pienia b??dw, a tak?e na szybkie naprawienie b??dw, z ktrymi maj? Pa?stwo do czynienia dzisiaj. Nasze obszerne oferty szkoleniowe s? skierowane do in?ynierw produkcji, pracownikw linii produkcyjnych, osb zarz?dzaj?cych.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 19, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Szkolenie windykacja nale?no?ci - Kreator-szkolenia.pl
Szkolenia biznesowe w firmie, organizowane przez KREATOR, mog? skutecznie podnie?? poziom wiedzy z zakresu finansw, windykacji, przepisw prawnych wszystkich pracownikw. W ofercie KREATOR dost?pne s? tak?e szkolenia rozwijaj?ce umiej?tno?ci interpersonalne, co mo?e poprawi? relacje i atmosfer? w zespole pracownikw.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 5, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Kursy medycyny estetycznej - MEDDIAMONDS Warszawa
Witryna internetowa szkolenia-meddiamonds.pl to bogata oferta warsztatw doszkalaj?cych dla kosmetyczek oraz kosmetologw. Oferta salonu zawiera kursy medycyny estetycznej, w tym szczeg?owe szkolenia z kwasu hialuronowego, ktre ko?cz? si? uzyskaniem certyfikatu honorowanego na terenie ca?ej Unii Europejskiej.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 7, 2018 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Database Consulting Sp. z o.o.
Przetwarzanie baz danych dla informacji o klientach mo?e pomc w identyfikacji segmentw populacji, ktrych potrzeby nie s? zaspokajane przez bie??ce oferty produktw i us?ug. Wzorce te z pewno?ci? mog? pomc w badaniach nad produktami i dzia?aniami rozwojowymi. Bazy danych znalaz?y ogromne zastosowanie rwnie? w segmentach zwi?zanych ze sprzeda??.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 31, 2018 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Nastpna >] [Ostatnia >>]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.