Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Edukacja Nauka > Nauki humanistyczne


Wpisy
Sort By :
1. Pochodzenie Sowian
Pochodzenie narodw sowiaski do dzi jest niejasne dla badaczy. Istnieje wiele teorii, z ktrych adna tak do koca nie jest pewn, ani zupenie zaprzeczaln. Jedna z nich stwierdza, i tereny Europy rodkowej i pnocnej ju u schyku III tysiclecia p. n. e. zaczy by zasiedlane przez grupy ludnociowe reprezentujce bogat mozaik etniczn, kulturow i jzykow. Na pocztku IV tysiclecia tereny pooone na pnoc od Alp, Sudetw i Karpat zostay zasiedlone przez owe plamiona na stae. Naukowcy nazywaj ten szczeglnie wany czas dziejw okresem symbiozy lub wzajemnej integracji. Jego przedzia czasowy najczciej wyznacza si na przeom schyku III i pocztku II tysiclecia p. n. e.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 11, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Opracowania lektur - 2l.pl
Obowizkowe zajcia z jzyka polskiego nie musz by wcale ciarem. Z myl o tych, dla ktrych czytanie i interpretacja tekstw literackich stanowi trudno przygotowalimy gotowe teksty opracowa wszystkich podstawowych lektur szkolnych omawianych od szkoy podstawowej do uzyskania matury. Zamieszczamy szczegowe streszczenia oraz skrcone opisy treci utworu, a take podstawowe dane o konkretnym tekcie. Analizujemy rwnie jego problematyk oraz gwne wtki i motywy literackie.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 24, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Prezentacje maturalne
Pomoc w pisaniu prac i przygotowywaniu prezentacji maturalnych z jzyka polskiego w serwisie www.prezentacjematuralne.com.pl. Nasi szkoleniowcy przygotuj wzorcowe wypracowania oraz prezentacje maturalne. Przekonasz si e pisanie prac maturalnych to sama przyjemno! Kada prezentacja maturalna zawiera bibliografi, ramowy plan wypowiedzi oraz materiay pomocnicze. Przygotowujemy opcjonalnie prezentacje multimedialne w Power Point. Profesjonalne wzory prac i opracowania wybranych zagadnie z jzyka polskiego na zamwienie. Zapraszamy do zapoznania si z ofert, matura ustna nie bdzie problemem.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 11, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Pisanie prac dyplomowych
Przygotowujemy opracowania z wielu dziedzin, bogata oferta tematyczna: rachunkowo, ekonomia, logistyka, filozofia, prawo, administracja, pedagogika, oferujemy wzory prac w zakresach: prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace zaliczeniowe, analizy finansowe, biznes plany. Pomoc w pisaniu prac naukowych rnych typw, jeeli czekaj Ci prace licencjackie, magisterskie, dyplomowe, skontaktuj si z nami. Prace magisterskie badawcze i opisowe. Wszystkie opracowania zawieraj przypisy i bibliografi oraz powstaj na indywidualne zamwienie klienta i s dostosowane do potrzeb klientw. Nie powielamy gotowych prac.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 11, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Stosunki midzynarodowe
Globalizacja postpuje wspczenie w niesamowitym tempie. Wynika to z postpu technologicznego i spoecznego, jaki dokonuje si w krajach bardziej i mniej rozwinitych. Rosnce powizania midzynarodowe musz by jako regulowane, dlatego potrzeba coraz wicej specjalistw w tej dziedzinie. Tacy specjalici ksztac si na kierunku stosunki midzynarodowe, ewentualnie midzynarodowe stosunki gospodarcze. Nasza strona powstaa dla osb, ktre studiuj te kierunki, bd politologi, ekonomi, histori lub socjologi. Strona zawiera artykuy naukowe z tych dziedzin, a take forum dyskusyjne odnoszce si zarwno do nich, jak i do aktualnych wydarze w naszym kraju i poza jego granicami. Studenci SM i MSG mog skorzysta te z testw.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Trzecia Rzesza - historia pastwa
TrzeciaRzesza.info to najstarszy i najwikszy dziaajcy serwis poruszajcy tematyk pastwa, ktre wpyno na losy yciowe milionw ludzi. Druga wojna wiatowa bya jednym z najmroczniejszy okresw w historii ludzkoci. Obfitowaa jednak w czyny bohaterskie i chwalebne. Na stronie znajduje si wiele dziaw opisujcych wojenne kampanie, sprzt wojskowy a take biografie ludzi majcych bezporedni wpyw na wydarzenia lub biorcych w nich udzia.Na zintegrowanym ze stron forum mona podzieli si wraeniami i podyskutowa zarwno na tematy historyczne jak i biece wydarzenia w Polsce i na wiecie. Zapraszam

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. prace pisemne, wykady, referaty, cigi - STiUDENT.PL
Serwis studencki i nie tylko. PLIKI DO POBRANIA - Referaty, cigi, opracowania, wykady, materiay na kolokwia i egzaminy, zaliczenia, prace pisemne, opracowane pytania, materiay pomocnicze dla studentw.Codziennie dodajemy nowe materiay! Modele ekonometryczne, Biznes plany, Analizy Finanoswe, Zarzdzanie jakoci, Ekonomia, Zarzdzanie, Turystyka, Hotelarstwo, Psychologia, Socjologia, Prawo, Logistyka, Finanse i bankowo, Handel Zagraniczny, Statystyka, Podstawy ywienia, Ergonomia, Ochrona rodowiska, Literatura, Filozofia, Polityka, Historia, i wiele wiele innych zagadnie ktre codziennie s uaktualniane.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Temida i Klio - Historia Prawa
Temida i Klio – Historia Prawa. Prezentowana witryna jest dedykowana przeszoci prawa w wielostronnym rozumieniu rzeczonego terminu, obejmujcym dzieje konstytucjonalizmu, administracji, organizacji sdownictwa, dzieje prawa sdowego (karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuczego, handlowego i gospodarczego, pracy oraz postpowania sdowego), przeszo prawa midzynarodowego, dyplomacji i relacji midzynarodowych oraz dzieje nauki prawa to jest prawoznawstwa, jak rwnie dzieje idei politycznych i prawnych. Zamysem autorw jest, aeby wypeniaa ona rol naukowej bazy danych – swoistej biblioteki historyczno-prawnej. Podstawow koncepcj twrcw jest zoptymalizowanie poszukiwa ksiek i rozpraw traktujcych o wybranych materiach objtych wskazan wyej problematyk. W tym celu w wortalu zamieszczono bibliografi historyczno-prawn zawierajc tysice tytuw ksiek i rozpraw naukowych oraz wyszukiwark dajc moliwo jej selekcjonowanie. W przypadku mnstwa z pokazanych tytuw odnotowano rwnie tyczce ich oceny wydane w polskich i zagranicznych urnalach naukowych. Moliwoci poszukiwa poszerza uwtowrzony w wortalu dzia Linki zawierajcy odnoniki tematyczne do obszernego spektrum polskich i zagranicznych serwisw o tematyce prawniczej, prawnej i historycznej. Strona obejmuje rwnie dzia Ksigozbir, w ktrym zebrano zestaw ksik elektronicznych. Pomieszczono w tym miejscu przede wszystkim tytuy starsze, do ktrych dostp jest utrudniony i ktre nie s ju chronione majtkowymi prawami autorskimi, albo nigdy takimi prawami chronione nie byy. Portal ma pomc w gwnej mierze suchaczom historii i prawa w poszukiwaniu oraz docieraniu do literatury niezbdnej do pisania prac seminaryjnych, licencjackich i magisterskich.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Stosunki midzynarodowe
Strona zawiera wszystkie informacje na temat stosunkw midzynarodowych. Istnieje moliwo opublikowania swojego referatu, prezentacji bd pracy dyplomowej. Znajduj si tu take: sownik zawierajcy pojcia zwizane z SM, testy, baza wszystkich pastw wiata, przemwienia i expose, aktualny informator uczelni, kalendaria rnych wydarze i procesw oraz traktaty midzynarodowe wielostronne i dwustronne.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 12, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.