Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Dom Wn?trze > Klimatyzatory


Wpisy
Sort By :
1. AHS Klimatyzacja Krakw
Sprawd? ofert? Air Home Systems i ciesz si? z nowoczesnego systemu klimatyzacji. Z naszej strony mo?esz liczy? na przyst?pne ceny, fachowe doradztwo. Projektujemy i montujemy klimatyzacje. Zapraszamy do kontaktu i do nawi?zania z nami wsp?pracy w przypadku zainteresowania. Z naszej strony mo?esz liczy? na pe?ne zaanga?owanie.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 5, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Thermico – Ogrzewanie, Klimatyzacja, Wentylacja i Rekuperacja
Stawiasz kolejny biurowiec i chcesz zapewni? jak najwi?cej nowoczesnych rozwi?za?, ktre s? tak oczekiwane ze strony Twoich Klientw? Pomo?emy Ci w tym! Postaw na Thermico! Jeste?my do?wiadczonym zespo?em specjalistw, ktrzy zajmuj? si? monta?em oraz serwisem ogrzewania nadmuchowego, klimatyzacji, wentylacji czy izolacji piank? PUR. Dopasujemy do Twojego budynku najlepsze rozwi?zania, ktre b?d? skuteczne, nowoczesne, podnios? komfort podczas u?ytkowania oraz obni?? koszty ogrzewania. Skorzystaj z naszego 13-letniego do?wiadczenia! mamy za sob? niejedn? realizacj?, ktr? mo?esz obejrze? na naszej stronie. Sprawd? wi?cej informacji na Thermico.pl. Dowiedz si? wi?cej! Tel. 663 213 032 lub biuro@thermico.pl. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach i zrealizujemy je razem! To nasz wsplny cel, ktry osi?gniemy!

Kategoria:

Data wpisu: Jul 16, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. hojero.pl
Wi?kszo?? osb nie wie, jakie wentylatory wybra? do swojego domu, dlatego te? najlepiej skorzysta? z oferty naszego sklepu, w ktrym mo?na znale?? szeroki wybr wentylatorw. Dzia?aj? one w znakomity sposb, a wiele z nich posiada specjaln? funkcj? mierzenia poziomu wilgotno?ci w pomieszczeni, dzi?ki czemu mo?na j? kontrolowa?. Wszystkie wentylatory z naszej oferty dzia?aj? bardzo cicho, dlatego warto je wybra?.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 10, 2020 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. klimatyzacja gniezno
Chcesz znale?? dobrych specjalistw od klimatyzacji w Gnie?nie? Doskonale trafi?e?! Wystarczy, ?e wejdziesz na nasz? stron?, a w kilka minut poznasz nasz? dzia?alno?? i ofert?. Nasze us?ugi maj? charakter kompleksowy, s? wykonywane szybko i sprawnie. Nie tylko dystrybuujemy urz?dzenia, ale prowadzimy te? serwis oraz monta?.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 31, 2020 Odwiedzin: 5 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Oxycom - Wentylacja Przemys?owa
Oferta naszej klimatyzacji przemys?owej jest bardzo op?acalna ze wzgl?du na niskie zapotrzebowanie energetyczne. Jest ona tak?e prosta w obs?udze i mo?na j? kontrolowa? z dowolnego miejsca dzi?ki po??czeniu z sieci? internetow?. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? tak?e wentylacji przemys?owej.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 22, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Electro-clim.com.pl - Wentylacja
Electro-Clim to firma zajmuj?ca si? sprzeda?? urz?dze? klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, ch?odniczych i rekuperacyjnych oraz tworzy indywidualne systemy z tych dziedzin. Dzi?ki nabytemu do?wiadczeniu i zgromadzonej wiedzy pracownicy tej firmy s? w stanie stworzy? idealny system dla ka?dego klienta, zapewniaj?c przy tym fachow? obs?ug? na ka?dym etapie wsp?pracy. Przedsi?biorstwo to jest dystrybutorem klimatyzatorw marki Toshiba i urz?dze? Komfovent. Jego siedziba znajduje si? w Szczecinie.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 27, 2018 Odwiedzin: 1 Ocena: 4.50 Gosw: 2

Member Reviews Visitor Ratings

7. EkoSan Instal, rekuperacja Lublin
Sp?ka EkoSan Instal ma magazyn w miejscowo?ci Lublin, ekipa pracownikw ?wiadczy pe?en zakres us?ug z zakresu bran?y budowlanej. Na swoim magazynie posiadamy rozmaite konieczne narz?dzia a nawet koparki do prac ziemnych.
?wiadczymy us?ugi projektowania i monta?u przy??czy wodoci?gowych, wodnych, gazowych i kanalizacyjnych. Na strefach nieskanalizowanych wykonujemy przydomowe oczyszczalnie ?ciekw. Wszystkie prace wykonujemy z aktualnymi przepisami i zgodnie z projektem. wszystkie kolizje po??danie budujemy a w sytuacji przej?cia pod drogami robimy przewierty lub przyciski. Nasze instalacje poddajemy prbie szczelno?ci i odbiorom technicznym.
Oglnie poj?ta bran?? HVAC to zreszt? obszar naszych dzia?alno?ci. wykonujemy systemy rekuperacji, wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji we r?nego rodzaju obiektach mieszkalnych, przemys?owych oraz us?ugowych. Posiadamy rekuperatory firmy Provent. W miejscowo?ci Lublin istnieje niema?o budw wybudowanych przez nasz? firm?.
Nasze biuro projektowe posiada in?ynierw sanitarnych posiadaj?cych r?ne uprawnienia sanitarne. Projekty sanitarne wykonujemy ze wszelkimi niezast?pionymi uzgodnieniami nadto zgodnie z obowi?zuj?cych przepisw prawa budowlanego.
Nasi hydraulicy tworz? instalacje sanitarne, centralne ogrzewanie, co, grzewcze wodne i kanalizacyjne. Prowadzimy projektowanie uk?adw ogrzewania na ka?dy rodzaj medium. Jeste?my w stanie poprowadzi? systematycznie budow? z zakresu instalacji i sieci sanitarnych na budowlach domowych i u?ytkowych. Nasi pracownicy to osoby z do?wiadczeniem i wiedz? specjalistyczn?.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 27, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. CNT Gda?sk - Ch?odnictwo
Realizujemy naprawy, diagnostyk?, monta? nowych aplikacji w nast?puj?cych bran?ach: klimatyzacja i ch?odnictwo, klimatyzacja na poci?gach, tramwajach, i autobusach, instalacje grzewcze na tramwajach, instalacje grzewcze w autobusach (ogrzewacze paliwowe THERMO), automatyka i sterowanie na poci?gach, tramwajach i autobusach, automatyka przemys?owa, instalacje elektryczne, wentylacja.
CNT Centrum Napraw Technicznych powsta?o w 2012 roku jako firma serwisowa potrafi?ca realizowa? projekty ??cz?ce wiele bran? takich jak automatyka, instalacje elektryczne, mechanika i ch?odnictwo. Swoje do?wiadczenie budowali?my realizuj?c liczne projekty w wielu bran?ach przemys?owych.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 15, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. DAT - wentylatory kana?owe
Hurtownia wentylacyjna, w ktrej dost?pny jest sprz?t wentylacyjny oraz klimatyzaotory wielu czo?owych producentw. Siedziba firmy znajduje si? we Wroc?awiu, ale dostarczamy wentylacj? do ka?dego zak?tka kraju.
Oferujemy urz?dzenia do wentylacji mechanicznej obiektw takie jak: wentylatory ?cienne, wentylatory dachowe, wentylatory kana?owe, wentylatory osiowe, wentylatory ?azienkowe, wentylatory promieniowe, nagrzewnice kana?owe, aparaty grzewczo-wentylacyjne, kurtyny powietrzne, rekuperatory, urz?dzenia odpylaj?ce.
W naszej ofercie mamy rwnie? urz?dzenia do wentylacji grawitacyjnej takie jak: nasady kominowe i nawietrzaki podokienne, kratki wentylacyjne.
Zajmujemy si? produkcj? kana?w i kszta?tek wentylacyjnych.
Nasze wentylatory spe?niaj? normy wyznaczone przez dyrektywy EEC, a tak?e posiadaj? certyfikaty na prac? we w?a?ciwych dla okre?lonych modeli warunkach.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 3, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. algor.gda.pl - wentylacja gda?sk
Firma ALGOR zajmuje si? instalacj? wentylacji, klimatyzacji i ch?odnictwa we wszystkich typach budynkw. Dzi?ki wyspecjalizowanej kadrze in?ynierw i projektantw jeste?my gotowi wykona? nie tylko zlecone projekty, ale rwnie? zaprojektowa? i wybudowa? nowe realizacje.
Klimatyzacja - odpowiednio dopasowana i zainstalowana klimatyzacja sprawia, ?e mo?liwe staje si? utrzymanie za?o?onych warunkw we wn?trzach pomieszcze?. Dotyczy to w szczeglno?ci odpowiedniej temperatury, ktr? mo?na regulowa? wed?ug uznania i dostosowywa? j? do bie??cych wymaga?. Jest to szczeglnie istotne w miejscach pracy, gdzie komfort pracownikw bezpo?rednio wp?ywa na ich efektywno?? oraz zadowolenie. Nasza firma wykonuje instalacje klimatyzacji ju? od wielu lat, zyskali?my niezb?dne do?wiadczenie oraz wypracowali?my najefektywniejsze metody pracy. Mo?emy pomc doborze najlepszych klimatyzatorw lub nawet od podstaw stworzy? ca?y projekt klimatyzacji w danym budynku. Zajmujemy si? tak?e serwisem klimatyzacji zarwno w miejscach, gdzie tak? instalacj? wykonywali?my jak i za?o?on? przez inne podmioty. Dzia?amy na terenie ca?ego Trjmiasta (Gda?sk, Gdynia, Sopot) jak i w jego okolicach.
Ch?odnictwo - zajmujemy si? dostaw? oraz monta?em urz?dze? ch?odniczych do wszystkich miejsc, gdzie s? one potrzebne - sklepy, hurtownie, zak?ady produkcyjne. Doradzamy przy wyborze najlepszych sprz?tw oraz zajmujemy si? serwisem. Posiadamy konkurencyjn? ofert? cenow? na wszystkie us?ugi zwi?zane z ch?odnictwem. Zapraszamy do kontaktu z nasza firm?.
Wentylacji - bez wentylacji ci??ko wyobrazi? sobie dobrze funkcjonuj?cy budynek. Mo?e dochodzi? do zawilgoce? ?cian, a wszelkie ska?enaie powietrze nie s? w sposb prawid?owy odprowadzane na zewn?trz. Nasza firma zajmuje si? instalacj? wentylacji we wszystkich typach budynkw - hale, biurowce, centra handlowe czy te? budynku mieszkalne. Mo?emy sprosta? ka?demu zadaniu.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 5 6 [Nastpna >]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.