Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Biznes Ekonomia > Us?ugi > Wynajem samochodów


Wpisy
Sort By :
1. Wypo?yczalnia samochodów Warszawa Fleet Corp
Masz wiele innych wydatków na g?owie i nie mo?esz sobie kupi? teraz samochodu? To nic! Skorzystaj z wypo?yczalni w Warszawie! Zajrzyj na Fleetcorp.pl. Wybieraj?c jedno z aut dowiesz si?, ile osób si? do niego zmie?ci, jak pojemny jest baga?nik, jaki ma silnik i o jakiej mocy, jaka jest ?rednia spalania paliwa, jak? ma skrzyni? biegu. Rezerwacji w naszej wypo?yczalni samochodów dokonujesz online, wype?niaj?c formularz. Prawda, ?e proste? Dowiedz si? wi?cej! Tel. 794 405 350 lub biuro@fleetcorp.pl.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 16, 2020 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Wypo?yczalnia kamperów Wroc?aw
Oferujemy wynajem kamperów 5 osobowych we Wroc?awiu, wyposa?onych w 6 miejsc noclegowych. Jeste?my wypo?yczalni? kamperów z Wroc?awia, które posiadaj? wiele udogodnie? m.in.: zasilanie solarne, baga?nik na 4 rowery, wydzielony miejsce prysznicowe od toalety, kuchenk? zasilan? gazem, zewn?trzn? markiz?, klimatyzacj? podczas postoju. Odwiedzaj?c Wroc?aw, koniecznie zajrzyj do nas i zobacz na w?asne oczy kampera, którym jeste? zainteresowany wypo?yczeniem – odpowiemy na wszystkie pytania, udzielimy wskazówek, podzielimy si? do?wiadczeniem, które zdobyli?my na zwiedzaniu kamperami zachodniej Europy. Ka?dy kamper przed wypo?yczeniem jest wysprz?tany i zdezynfekowany – gwarantujemy bezpiecze?stwo, wygod?, komfort podró?y dla naszych Klientów. The Campers to nowa, lepsza jako?? na rynku wroc?awskim, do której zach?camy wszystkie osoby indywidualne jak i firmy, bowiem mamy do?wiadczenie we wspó?pracy z firmami, które wypo?ycza?y samochody kempingowe dla potrzeb swoich pracowników. Planujesz wypo?yczenie kampera ? Sprawd? nasz? ofert? wynajmu od The Campers!

Kategoria:

Data wpisu: Jul 15, 2020 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. wypo?yczalnia samochodów ?omianki
Sport Plus to wypo?yczalnia aut z Nowego Dworu Mazowieckiego. Wypo?yczalni? Sport Plus charakteryzuje elastyczno?? i otwarto?? na propozycje klientów. Profesjonalna obs?uga stara si? dostosowa? indywidualnie do ka?dego klienta. Flota firmy Sport Plus obejmuje pojazdy takie jak Opel Vivaro, Renault Trafic, Opel Vivaro Extra Long oraz Renault Trafic Extra Long.

Kategoria:

Data wpisu: May 11, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Przewóz osób Gdynia, wynajem busów Gda?sk
Przewozy osób Gdynia, wynajem busów Gda?sk zapewni firma Staroszczyk z okolic Trójmiasta, woj. pomorskie (Gdynia, Ko?cierzyna, Gda?sk, Sopot). Wszystkie pojazdy oferowane przez t? firm? maj? wiele udogodnie?, które wp?ywaj?cych na komfort jazdy podczas trasy (w tym wygodne siedzenia, multimedia, klimatyzacja i du?o miejsca na nogi). Wynajem autokarów Gda?sk, przewóz osób Gdynia, wynajem busów Gda?sk - poznaj ofert? firmy Staroszczyk i skontaktuj si? z ni? poprzez numer podany na stronie www.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 2, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. wypozyczalnia samochodów Mays wynajem d?ugo i krótkoterminowy
Rozkr?casz w?asny biznes i potrzebujesz auta? Du?o kosztuje prawda? Nie musisz od razu inwestowa? we w?asny samochód! Skorzystaj z krótko- lub d?ugoterminowego wynajmu! Odwied? Mays.com.pl. Mamy dla Ciebie samochody ró?nych marek i ró?nej klasy, w zale?no?ci od Twoich potrzeb. Mo?esz je zarezerwowa? telefonicznie. Na naszej stronie zobaczysz ka?dy samochód oraz dowiesz si?, ile zap?acisz. Indywidualne wyceny sporz?dzamy dla firm oraz przy wynajmie d?ugoterminowym powy?ej 1 miesi?ca. Tel. 728 428 000.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 31, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Wypo?yczalnia aut Enterprise Rent-A-Car
Wypo?yczalnia samochodów Gda?sk oferuje du?y wybór dobrze utrzymanych opcji wynajmu samochodów, które s? bezpieczne i niezawodne, w tym mini, ekonomiczne, luksusowe, SUV-y, samochody dostawcze. Po przybyciu na miejsce nasz wykwalifikowany zespó? ekspertów b?dzie czeka? na wypo?yczenie samochodu, aby? móg? rozpocz?? swoj? podró?! Zarezerwuj tani samochód za pomoc? naszego bezpiecznego systemu rezerwacji online lub dzwoni?c do jednego z naszych przedstawicieli obs?ugi klienta.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 10, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Dolcar Sp. z o.o. Sp.k
Wynajem aut warszawa jest jedn? z g?ównych dzia?alno?ci firmy, jak? jest wypo?yczalnia samochodów warszawa. Dostarczamy rozwi?zania dla wszelkich wymaga? pojawiaj?cych si? na rynku wynajmu w przyst?pnych cenach. Profesjonalizm i do?wiadczenie w naszej pracy tworz? wysokie standardy, dostarczaj? wielu rozwi?za?, a tak?e indywidualne podej?cie i profesjonalne us?ugi dla wszystkich. Rental car to wygodna us?uga dla wszystkich, którzy chc? podró?owa? bez problemu wysokiej klasy samochodami.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 27, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Wynajem samochodów
Interfleet – sieciowa wypo?yczalnia samochodów, posiada wiele oddzia?ów w ca?ej Polsce, zatem klienci z ró?nych miast maj? szans? skorzysta? z jej us?ug. W posiadaniu wypo?yczalni jest wiele samochodów zarówno dostawczych, jak i osobowych, w tym takie marki, jak Ford, Mercedes, KIA, Nissan, Renault i wiele wi?cej.

Interfleet, jako profesjonalna wypo?yczalnia, oferuje auta wy??cznie renomowanych marek, które s? stale monitorowane, aby zapewnia?y bezpiecze?stwo i komfort jazdy! Okres wynajmu dzieli si? na krótkoterminowy oraz ?rednioterminowy. Ponadto atrakcyjn? ofert? jest tak?e zarz?dzanie flot? pojazdów, to znaczy wynajem pojazdów dla firm lub przedsi?biorstw.

Okres krótkoterminowy, to wynajem aut na czas nie d?u?szy ni? miesi?c. W ramach tej us?ugi w??cza si?, zarówno serwis pojazdu, sezonow? wymian? opon, pe?en pakiet us?ug ubezpieczeniowych oraz zast?pczy samochód w razie awarii.

Okres ?rednioterminowy polega na wynaj?ciu auta od miesi?ca do roku. Równie? w tej ofercie klient otrzymuje samochód zast?pczy, ubezpieczenia OC i AC, pomoc w przypadku awarii, likwidacj? komunikacyjnych szkód i wiele wi?cej.

Zach?camy do rezerwacji upatrzonych samochodów na wynajem, na stronie sieciowej wypo?yczalni Interfleet.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 20, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. limuzyna-wroclaw.pl
Strona firmy Limuzyny Wroc?aw skierowana jest mi?dzy innymi do osób, które planuj? w wyj?tkowy sposób uczci? swój ?lub i swoje wesele, a tak?e dla maturzystów wybieraj?cych si? na studniówk? i marz?cych o tym, aby wzbudzi? zazdro?? u rówie?ników. Oferujemy naszym klientom dopasowane do ich potrzeb limuzyny na wynajem we Wroc?awiu.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 27, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Baga?ówka - Bagazowe.com.pl
Czeka Ci? przeprowadzka, wi?c masz obawy, jak przebiegnie? Nic dziwnego. Transport gromadzonego przez wiele lat mienia nie jest ?atwy i cz?sto kojarzy si? negatywnie. Ale nie z firm? Aba Trans. Baga?ówka przewiezie towary terminowo i bezpiecznie. Wykorzystuje przecie? nowoczesne taxi baga?owe, które obs?uguje profesjonalna kadra. Firma oferuje te? us?ugi dodatkowe, a nawet mo?liwo?? przechowania przedmiotów w specjalnych magazynach. Taksówka baga?owa Aba Trans to spokojna i sprawna przeprowadzka.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 15, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.