Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Biznes Ekonomia > Doradztwo finansowe


Wpisy
Sort By :
1. platinumeye.pl
Platinum Eye to doradztwo finansowe, oszcz?dno?ci w inwestowaniu oraz oferta szybszej sp?aty kredytu, tak?e jego przewalutowania na korzystnych warunkach z korzystnymi rozwi?zaniami emerytalnymi oraz kalkulator oszcz?dno?ci oraz mo?liwo?ci inwestowania w produkty finansowe dost?pne na polskim rynku.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 15, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Ogniwa, instalacje, panele fotowoltaiczne
Skorzystaj z oferty firmy Fotowoltaika Warszawa i zamw ogniwa, instalacje, panele fotowoltaiczne. Firma Fotowoltaika Robert ?wi?s pomo?e Ci dobra? optymalne ogniwa fotowoltaiczne i najwy?szej jako?ci komponenty takie jak Fronius, Growatt, SolarEdge, Zeversolar. Poznaj tak?e mo?liwo?ci dofinansowania na ogniwa, instalacje, panele fotowoltaiczne - pieni?dze, ktre umo?liwi? Ci pozyskiwanie ?rde? energii z promieni s?onecznych.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 11, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Takto Easy - Pierwsza po?yczka przez czat w Polsce
Takto easy to pierwsza w Polsce d?ugoterminowa po?yczka przez czat. To szybka i w pe?ni bezpieczna po?yczka, ktr? pozyskasz ?atwo i z minimum formalno?ci. Po?yczka w 5 minut umo?liwi Ci pozyskanie dodatkowych ?rodkw finansowych na dowolny cel. Szybka po?yczka to w pe?ni bezpieczna po?yczka. Czat po?yczka to weryfikacja z pomoc? Kontomatika, czyli bezpiecznej metody weryfikacji to?samo?ci, dzi?ki ktrej mo?na szybko potwierdzi? Twoje dane w trakcie, gdy wnioskujesz o po?yczk?. To gwarant bezpiecznych transakcji.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 7, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Rzeczoznawca nieruchomo?ci, maj?tkowy - Warszawa, mazowieckie
Rzeczoznawca nieruchomo?ci, maj?tkowy - Warszawa, mazowieckie z Instytutu Wycen Upad?o?ciowych i Restrukturyzacyjnych IWUR zaprasza do zapoznania si? z ofert? na wyceny i doradztwo. Rzeczoznawca nieruchomo?ci, maj?tkowy - Warszawa, mazowieckie ?wiadczy takie us?ugi jak: wycena przedsi?biorstwa, wycena firmy, wycena sp?ki, wycena warto?ci nieruchomo?ci. Poznaj ofert? na restrukturyzacj?, wycen? warto?ci firmy, wycen? przedsi?biorstwa lub wycen? warto?ci sp?ek Warszawa, woj. mazowieckie.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 30, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Firma w Anglii - Semper Paratus
Za?o?enie firmy w Anglii nie jest procesem skomplikowanym i trudnym, jak si? mo?e wydawa?. Wiele przedsi?biorcw decyduje si? na za?o?enie firmy w?a?nie w UK. Wynika to z faktu, i? otrzymuje si? wtedy mo?liwo?? korzystania z ciekawych udogodnie? oraz atrakcyjnych ulg i programw wspomagaj?cych firmy.

Dzia?alno?ci?, ktra jest najcz??ciej zak?adana w Anglii, jest sp?ka LTD, dzi?ki ktrej mo?na ochroni? maj?tek swojej firmy, otrzyma? ulgi oraz bezpiecze?stwo prawne. Za?o?enie sp?ki w UK, to korzy?ci, ktre s? niezwykle przydatne dla w?a?cicieli firmy. Wi??e si? z tym mi?dzy innymi ?atwo?? w prowadzeniu firmy oraz sama prosta procedura za?o?enia sp?ki w Anglii, oszcz?dno?? kosztw prowadzenia swojej dzia?alno?ci i mo?liwo?? uzyskania statusu rezydenta podatkowego.

Semper Paratus jako kancelaria prawna oferuje w swojej us?udze mo?liwo?? za?o?enia sp?ki LTD w Anglii, a tak?e ochron? maj?tku, optymalizacj? kosztw ZUS i wiele wi?cej.
Aby otrzyma? pomoc, praktyczne informacje i wsparcie, warto skorzysta? z us?ug Semper Paratus. Niezb?dne informacje znajduj? si? tak?e na oficjalnej stronie internetowej kancelarii.

Zapraszamy do wsp?pracy.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 1, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Gosw: 1

Member Reviews Visitor Ratings

6. Acega - ksi?gowo??
Firma Acega to biuro rachunkowe z Poznania, ktre na co dzie? obs?uguje podmioty z r?nych bran? i w r?nych formach opodatkowania. Biuro to mo?e si? pochwali? mi?dzy innymi bogatym do?wiadczeniem w obs?udze firm dzia?aj?cych na rynku nieruchomo?ci, jak i rwnie? wsplnot mieszkaniowych. Klienci tego biura mog? zdecydowa? si? na pe?n? ksi?gowo??, poszczeglne prace, ponadto doradca podatkowy jest w stanie ka?demu pomc w rozwik?aniu r?nych problemw i w?tpliwo?ci zwi?zanych z systemem podatkowym w Polsce.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 13, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. elementia.pl - digitalizacja faktur
Program InvoiceDigitizer firmy Arhat sp.z o.o. to modu?owy system informatyczny.

Zastosowanie programu

• Przetwarza zeskanowane faktury, paragony i wszelk? dokumentacj?.
• Automatycznie odczytuje (OCR) tre?ci dokumentw podatkowych (faktury VAT i paragony).
• S?u?y do weryfikacji danych podatkowych.
• Pozwala na rejestracj? danych podatkowych w systemach ERP/FK.

Aplikacja mobilna systemu umo?liwia klientom biur ksi?gowych bezpo?redni? rejestracj? faktur w systemie biura, a tak?e dost?p do bie??cych informacji podatkowych.
Cele
System InvoiceDigitizer jest wykorzystywany przez biura ksi?gowe i centra ksi?gowe przedsi?biorstwa.

Zalety
• Uproszczenie i przyspieszenie procesu przetwarzania materia?w podatkowych.
• Poprawa komfortu pracy w systemie finansowo-ksi?gowym.
• Sprawdzenie dokumentw podatkowych on-line.
• Skrcenie czasu poszukiwania i przekazywania dokumentw.
• Redukcja kosztw zatrudnienia wysokokwalifikowanych pracownikw.
• Odczyt danych podatkowych dla partnerskich biur ksi?gowych (PBK) oraz o?rodkw zamiejscowych przedsi?biorstwa.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 26, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Lavinia XXXVII - program ocr
Lavinia XXXVII dzia?a na rynku od 2013 roku i wyspecjalizowa?a si? w dystrybucji i wsparciu w obs?udze oprogramowania dla ksiegowosci. Elementia jest dystrybutorem programu InvoiceDigitizer firmy Arhat. Oprogramowanie to jest modu?owym systemem informatycznym przeznaczonym dla biur ksi?gowych i ma za zadanie u?atwi? i przyspieszy? prac? zwi?zana z fakturami,paragonami, itp.
To oprogramowanie pozwala automatycznie rozpoznawa? faktury, weryfikuje dane podatkowe, rejestruje dane podatkowe w systemach ERP/FK

Kategoria:

Data wpisu: Jun 8, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. www.bestodszkodowania.pl - odszkodowanie z oc sprawcy Katowice
W ofercie naszej firmy znajdziecie Pa?stwo kompleksow? pomoc zwi?zan? z uzyskaniem nale?nego odszkodowania w Cz?stochowie z tyu?u wypadkw komunikacyjnych, przy pracy czy na skutek nieszcz??liwego zdarzenia. Pomagamy w zebraniu niezb?dnej dokumentacji powypadkowej oraz reprezentujemy klientw przez Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, a? do ca?kowitego zako?czenia sprawy i otrzymania nale?nej kwoty zado??uczynienia.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 8, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Doradztwo podatkowe TAX-NET
TAX-NET S.A. proponuje profesjonalne us?ugi biura rachunkowego, doradztwa podatkowego i finansowego, a tak?e wirtualnego biura. Dysponuj?c oddzia?ami na terenie Katowic, Miko?owa, Warszawy, Bytomia oraz Zabrza, obs?uguje klientw nie tylko z Grnego ?l?ska i stolicy, ale zapewnia tak?e obs?ug? zdaln?, niezale?nie od lokalizacji klienta. Sp?ka zapewnia wysokie standardy obs?ugi i nowoczesne rozwi?zania odpowiadaj?ce rosn?cym oczekiwaniom firm, proponuj?c m.in. outsourcing us?ug ksi?gowych z delegowanym do firmy specjalist?.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 28, 2018 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 [Nastpna >]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.