Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Trening uwa?no?ci, mindfulness mazowieckie

8773 http://www.ewaorlowska.pl Trener Ewa Or?owska - uwa?no??, mediacje, coaching Warszawa. Nowoczesny trening Mindfulness oraz Nonviolent Communication (porozumienie bez przemocy). Specjalistyczne treningi Mindfulness dla róznych firm oraz warto?ciowy program redukcja stresu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction). W szerokiej ofercie tak?e trening uwa?no?ci - Warszawa. Zdrowie Uroda > Psychologia MBSR   uwa?no??   trening uwa?no?ci   mindfulness   redukcja stresu   mindfulness dla firm   porozumienie bez przemocy   mediacje Warszawa   coaching Warszawa   komunikacja empatyczna Apr 8, 2015 Ewa Or?owska

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 0.00 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 0

Oceń stronę


Inne linki z Zdrowie Uroda > Psychologia

1. Gabinet Psychologiczny Katarzyna ?o?nacz Psycholog Lublin
Je?eli
Czujesz si? przygn?biony, brak Ci motywacji i ch?ci do dzia?ania
Odczuwasz l?k, niepokój, bezradno??, zagubienie, brak rado?ci z ?ycia
Masz w?tpliwo?ci co do w?asnych kompetencji, niskie poczucie w?asnej warto?ci
Do?wiadczasz trudno?ci w relacjach z lud?mi
Zmagasz si? z kryzysem: ma??e?skim, osobistym,...
Category:

2. O?rodek leczenia hazardu
Zaburzenia od?ywiania to powa?ny problem, z którym koniecznie trzeba walczy?. Wa?ne jest równie? odpowiednie post?powanie w problemie wspó?uzale?nienia. Centrum OD-NOWA zapewnia nam doskona?? obs?ug? i co najwa?niejsze najlepsze efekty w leczeniu. Polecamy us?ugi dobrego centrum. Zaburzenia ró?nego typu trzeba leczy?. Nie mo?na pozostawia? ich...
Category:

3. O?rodek Terapii Uzale?nie? i Zaburze? „Wsparcie”
Zapraszamy do zapoznania si? z nasza ofert? wszystkie osoby poszukuj?ce profesjonalnej pomocy przy leczeniu uzale?nie?. Prowadzony przez nas prywatny o?rodek mog? Pa?stwo znale?? ko?o Ko?cierzyny w województwie Pomorskim. Zatrudniamy tylko najlepszych terapeutów, dzi?ki czemu mog? Pa?stwo liczy? na profesjonaln? pomoc terapeutyczn?. Wi?cej...
Category:

4. psychoterapia bia?ystok
Psychoterapia jest miejscem gdzie w atmosferze szacunku i zaufania cz?owiek mo?e otwarcie mówi? o swoich nadziejach, pragnieniach, trudno?ciach i pora?kach i co za tym idzie dokonywa? dobrych dla siebie, w swoim tempie zmian. W zawodzie pracuj? od 1998 roku- NP ZOZ, Poradnia Zdrowia Psychicznego w Bia?ymstoku. Prowadz? terapi? indywidualn?....
Category:

5. Prywatny O?rodek Psychoterapii i Terapii Uzale?nie?
Czy bliska Ci osoba ma problem z alkoholem? Detoks jest pocz?tkowym etapem leczenia tego rodzaju chorób. Alkoholik cierpi ca?ym sob?: Twoja dusza, umys?, cia?o s? pogr??one w destrukcyjnym na?ogu. Rodzina alkoholika tak?e cierpi. Prywatny O?rodek Leczenia Attente zapewnia leczenie alkoholizmu zgodne z najwy?szymi standardami. Nasi specjali?ci...
Category:


Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.