Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


JM Metrology - Doradztwo Metrologiczne Wagowe

8006 http://jmmetrology.eu Zajmujemy si? metrologi? wagow? tj. t? cz??ci? metrologii prawnej, która odnosi si? do wymaga? technicznych i prawnych jakie musz? spe?nia? wagi (przemys?owe). Ponad 20-letnie do?wiadczenie z monta?y, legalizacji i wzorcowania wag we wspó?pracy z renomowanymi korporacjami europejskimi. Ponad 10 lat do?wiadczenia w utrzymywaniu, doskonaleniu systemów zarz?dzania jako?ci? certyfikowanych wg. normy ISO 9001:2008. 30 lat praktyki w t?umaczeniach technicznych, specjalistycznych z j?zyka niemieckiego na polski i z j?zyka polskiego na niemiecki w bran?ach: Automatyki, Elektotechniki, Magistrali przemys?owych, Mechatroniki, Oprogramowania u?ytkowego dla urz?dze? wa??cych. Biznes Ekonomia > Doradztwo
Edukacja Nauka > T?umaczenia
Biznes Ekonomia > Us?ugi
wagi   wagi przemys?owe   przemys?   magistrala przemys?owa   ISO 9001:2008     prawo   oprogramowania   mechatronika   Doradztwo   automatyka   t?umaczenia   Zlecenia   metrologia   wymagania Sep 15, 2013 jmmetrology

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 0.00 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 0

Oceń stronę


Inne linki z Biznes Ekonomia > Doradztwo

1. Szkolenia marketing Wroc?aw
Qualdo jest firm? dzia?aj?c? od 2007 roku. Oferujemy szeroki wachlarz szkole? z zakresu marketingu i PR, mi?dzy innymi: marketing i PR wewn?trzny, strategie PR, plan marketingowy, marketing bezpo?redni, marketing internetowy, kreowanie wizerunku firmy, obs?uga klienta, itp. ?wiadczymy uslugi z zakresu:
- przygotowania strategii...
Category:

2. TQM - BDO HBC BUSINESS IMPROVEMENT Sp. z o.o.
Je?eli masz jakie? problemy w swojej firmie i je?li ci?gle tracisz pieni?dze na produkcj? niepotrzebnych towarów lub je?li zatrudniasz ma?o do?wiadczonych i niewykwalifikowanych pracowników, to b?dziemy mogli Ci pomóc. Jeste?my zgranym zespo?em pracowników, opieramy si? na lean management i damy Ci szereg cennych wskazówek. Co równie wa?ne, kto?...
Category:

3. Wzory Biznesplanów
Plany biznesowe, które oferowane s? przez nasz? firm? s? jak najbardziej warte zainteresowania i mog? sprawdza? si? w swoim zadaniu rewelacyjnie. Powoduje to, ?e faktycznie warto zdecydowa? si? na ofert? naszego przedsi?biorstwa i czerpanie z niego bardzo du?ej rado?ci i zadowolenia w swojej sytuacji. Oferujemy wzory biznes planów, z których...
Category:

4. dobrze przygotowane fundusze ue
Doradztwo dla podmiotów gospodarczych, które powinny mie? tworzenie zmiany w sposobie rz?dzenia instytucj? oraz planem jej dalszej strategii. 4Consulting sp. z o.o. trudni si? tak?e wycen? spó?ki, które przygotowywane s? do sprzeda?y. Dosy? cz?sto funkcjujemy jako dzia?alno??, która zmiania firmy do wspomagania prac w zakresie dotacji unii....
Category:

5. First Byte - konsulting informatyczny
Firma First Byte podejmuje si? autorskiego przygotowania i przeprowadzenia oraz nadzoru inwestorskiego projektów software’owych (np. wdro?enia ERP, CRM). Potrafimy skutecznie dzia?a? w kontek?cie takich ogranicze? jak: czas, koszt i wymagania co do zakresu. Mamy wieloletnie do?wiadczenie w zarz?dzaniu ró?nymi zespo?ami ludzkimi...
Category:


Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.