Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wycena nieruchomo?ci Kraków Bagnicka

7931 http://www.bagnicka.pl Teraz dzi?ki rzeczoznawcy maj?tkowemu mo?na szybko i sprawnie okre?li? warto?ci rynkowe budynków oraz pozna? systemy ich powstawania. Dzi?ki ci??kiej i d?ugiej nauce przysz?y rzeczoznawca zyskuje odpowiednie wykszta?cenie, które odzwierciedlaj? jego wiarygodno??. Ka?dy rzeczoznawca musi posiada? wiedz? z zakresu zarz?dzania, prawa maj?tkowego oraz wyceny nieruchomo?ci. Do jego g?ównej funkcji nale?y wyznaczenie ceny nieruchomo?ci wraz z jego prawami, do których nale?? prawa zobowi?zuj?ce i rzeczowe. Jego zadaniem jest tak?e okre?lenie szkód finansowych. Warto?? budynku powinna by? zgodna z cenami wyst?puj?cymi na rynku. W sytuacji wyrz?dzenia szkód wyznacza on warto?? odtworzeniow?. Jest on tak?e pomocny przy ocenie sytuacji hipotecznej. Pomaga on inwestorom chc?cym przebudowa?, lub rozbudowa? dane nieruchomo?ci. W tym przypadku zajmuje si? utworzeniem kosztorysu odno?nie planu odtworzenia danej nieruchomo?ci zgodnie z planem inwestycyjnym. Do jego zada? nale?y tak?e odtworzenie kosztów zalesienia, obiektów kulturowych oraz upraw rolnych. Biznes Ekonomia > Nieruchomo?ci
Miasta Regiony > Ma?opolskie
wycena dzia?ki kraków   wycena nieruchomo?ci kraków   wycena domu kraków   wycena dzia?ki krzeszowice   wycena nieruchomo?ci krzeszowice   wycena domu krzeszowice   rzeczoznawca kraków   rzeczoznawca krzeszowice Sep 4, 2013 wojtek1609

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 0.00 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 0

Oceń stronę


Inne linki z Biznes Ekonomia > Nieruchomo?ci

1. Wspólnoty mieszkaniowe Toru?
Biuro Zarz?dzania Nieruchomo?ciami Ewa Iwi?ska istnieje na toru?skim rynku nieruchomo?ci od 2002 roku.
Naszymi us?ugami pragniemy zainteresowa? wspólnoty mieszkaniowe, developerów, w?a?cicieli kamienic czynszowych.
Obs?ugujemy nieruchomo?ci o dowolnej powierzchni u?ytkowej. Bez wzgl?du na wielko?? i stan
nieruchomo?ci...
Category:

2. magazyny hale do wynaj?cia
Profesjonalna firma zajmuj?ca si? wynajmem powierzchni magazynowych w Warszawie oraz w innych miastach Polski. Oferujemy magazyny na wynajem w takich miastach jak Pozna?, Wroc?aw czy Gda?sk. Du?y wybór hal do wynaj?cia na terenie Warszawy i okolic. Du?e do?wiadczenie i solidna marka pozwalaj? nam na ?wiadczenie us?ug na najwy?szym poziomie....
Category:

3. Przysta? pod Lasem - Domy Wroc?aw - Prywatna pla?a
Sprzedajemy domu jednorodzinne pod Wroc?awiem. Oferujemy Pa?stwu nowoczesne domy zlokalizowane 20 km od Wroc?awia, po?o?one w malowniczym otoczeniu. Od po?udniowej i pó?nocnej strony teren ko?cz? lasy, mieszka?cy otrzymuj? równie? dost?p do prywatnej pla?y. W okolicy jest wiele ?cie?ek spacerowych, niedaleko znajduj? si? ??obki i przedszkola....
Category:

4. Nieruchomo?ci Bielsko-Bia?a
Agencja Nieruchomo?ci Po?udnie proponuje Pa?stwu pomoc w uzyskaniu atrakcyjnej ceny za zakup, sprzeda? lub najem domu, dzia?ki czy nieruchomo?ci. Nasze biuro jest zlokalizowane w Bielsku Bia?ej, ale zasi?g dzia?alno?ci jest ogólnopolski. Gwarantujemy pe?n? i profesjonaln? obs?ug? transakcji od pocz?tku do ko?ca. Przygotowujemy ofert? do...
Category:

5. Biuro Obrotu Nieruchomo?ciami REAL
Je?li szukasz agencji nieruchomo?ci na terenie Bielsko Bia?ej, która pomo?e Ci w sprzeda?y mieszkania lub domu to dobrze trafi?e? – Real Agencja nieruchomo?ci Bielsko Bia?a jest do?wiadczon? firm?, która po?rednictwem w bran?y nieruchomo?ci zajmuj? si? ponad 15 lat. Pomagamy naszym Klientom w szybkim i bezpiecznym obrocie nieruchomo?ciami....
Category:


Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.