Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Kosztorysy Warszawa

7430 http://kancelaria.sc Kancelaria Doradcza Artur Busse zacz??a dzia?alno?? w 1996 roku pod nazw? Eko City. Zaufanie oraz potrzeby klientów przyczyni?y si? do rozbudowy us?ug o doradztwo z zakresu budownictwa i prowadzenia procesu budowlanego oraz kompleksowej obs?ugi procesu inwestycyjnego. Dzi?ki w?asnemu d?ugoletniemu do?wiadczeniu oraz bardzo ?cis?ej wspó?pracy z wieloma in?ynierami, licencjonowanymi zarz?dcami nieruchomo?ci, projektantami i firmami budowlanymi kancelaria nasza posiada odpowiedni? kadr? oraz zaplecze techniczne niezb?dne do realizacji us?ug w zakresie: zarz?dzania i administrowania nieruchomo?ciami, ekspertyz i opinii technicznych z zakresu budownictwa, wykonywania kontroli stanu technicznego i prowadzenia K.O.B. (Ksi??ki Obiektu Budowlanego), przygotowania i prowadzenia procesu inwestycyjnego, Inwestor Zast?pczy ? PM, wykonywania odbiorów technicznych, nadzorów - Inspektor Nadzoru legalizacji samowoli budowlanych, w tym wykonywania dokumentacji odtworzeniowej, wykonywania projektów architektonicznych, budowlanych, inwentaryzacji, doradztwa w zakresie prowadzenia procesu budowlanego, szkole? grupowych i indywidualnych w w/w zakresie. W przypadku wykonywania opinii lub ekspertyz na potrzeby s?dowe, ?cis?a wspó?praca z radc? prawnym w sposób najbardziej dogodny i optymalny dla Klienta pozwala nam przeprowadzi? ca?e post?powanie s?dowe. Zapewniamy kompleksow? pomoc prawn? osobom fizycznym i prawnym. Zapraszamy do skorzystania z naszych us?ug. Ró?ne Inne zarz?dzanie nieruchomo?ciami   przegl?dy budynków   ksi??ka obiektu   kosztorysy   kancelaria   inspektor nadzoru   ekspertyzy   budowlane   nadzór budowlany   kob   Warszawa   w Warszawie Feb 11, 2012 kancelariasc

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 0.00 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 0

Oceń stronę


Inne linki z Ró?ne Inne

1. Wynajem namiotów
Zapraszamy do odwiedzenia witryny polskiej firmy "Namioty i Hale Schurf", która jest polskim oddzia?em niemieckiej firmy "Theodor Schurf Zelteverleih GmbH". Poprzez d?ugie lata firma zdoby?a uznanie na polskim i zagranicznym rynku. Za spraw? otwarto?ci na dialog z Klientem, uda?o nam si? osi?gn?? wysoki poziom oferowanych us?ug. W...
Category:

2. Koszule damskie
Sklep internetowy WiModa ?wiadczy us?ugi z zakresu sprzeda?y odzie?y damskiej. Sprzedawan? odzie? charakteryzuje ró?norodno?? fasonów i bogactwo kolorystyki. Wszystkie te elementy stroju s? bardzo eleganckie i nadaj? si? na ró?ne okazje. Proponowane stroje bywaj? g?adkie lub te? z rozmaitymi wzorami, g?ównie kwiatowymi. W sklepie znale?? mo?na...
Category:

3. Lista przebojów, ulubieni wykonawcy i piosenki
Je?li szukasz swoich ulubionych tekstów piosenek, to znajdziesz je w?a?nie u nas. Tytuly.pl to miejsce, w którym znajdziesz swoje ulubione teksty piosenek, a tak?e teledyski tych utworów. Ponadto posiadamy zbiór informacji odno?nie wykonawców, co wa?ne zbiór i info mo?na ci?gle poszerza?. I to mo?e robi? ka?dy! Bez wzgl?du na wiek. Zapraszamy do...
Category:

4. Serwis ogrzewa? Webasto, Eberspacher
Serwis og?ewa? postojowych typu Webasto i Eberspacher do samochodów ci??arowych, samochodów osobowych, ?odzi motorowych itp.
W ramach serwisu oferujemy:
Napraw? ca?ych urz?dze? grzewczych, stosuj?c cz??ci nowe i regenerowane.
Napraw? urz?dze? grzewczych dostarczanych przesy?k? kuriersk?.
Na wszystkie cz??ci...
Category:

5. Tabliczki znamionowe
Chcemy przedstawi? w dniu dzisiejszym nasz? firmow? stron? internetow?. Przedmiotem naszej dzia?alno?ci us?ugowej jest ca?kowicie profesjonalnie realizowane grawerowanie na najró?niejszych powierzchniach. Sprz?t, który u siebie stosujemy jest dla wszystkich klientów pe?n? gwarancj? ?wietnie wykonanej us?ugi grawerskiej. Polecamy tak?e przejrze?...
Category:


Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.