Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


szkolenia bhp

5251 http://www.petu.com.pl Firma Petu ?wiadczy profesjonalne i kompleksowe us?ugi w zakresie pe?nej obs?ugi bhp. Prezentowane przez nas us?ugi zosta?y opracowane z my?l? o jak najlepszym zaspokajaniu potrzeb naszych Klientów. Celem naszej dzia?alno?ci jest zdobycie uznania Zleceniodawców poprzez wysok? jako?? ?wiadczonych us?ug bhp, przyst?pne ceny, oraz terminowo??. Chcemy dostarcza? naszym Klientom profesjonalne us?ugi mi?dzy innymi szkole? bhp, ocen ryzyka zawodowego, oraz nadzoru bhp w oferowanych specjalno?ciach. Profesjonalno?? naszej firmy gwarantuje, ?e zlecone nam prace zostan? wykonane w sposób dok?adny, szybki i bez zak?óce? trybu pracy w obs?ugiwanej firmie. Edukacja Nauka > Szkolenia
Edukacja Nauka > Kursy
Miasta Regiony > ?l?skie
bhp   szkolenia bhp   bhp ?l?sk   firmy bhp   ocena ryzyka zawodowego   obs?uga bhp   us?ugi bhp   instrukcje bhp   pomiary ?rodowiska   pomiary ha?asu   szkolenia wst?pne bhp   szkolenia okresowe bhp Feb 10, 2011 Artur

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 0.00 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 0

Oceń stronę


Inne linki z Edukacja Nauka > Szkolenia

1. Szkolenia BHP Pozna?
Wszechstronne us?ugi w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy (BHP), bezpiecze?stwa po?arowego (P.PO?.), bezpiecze?stwa transportu materia?ów niebezpiecznych (ADR) oraz ochrony ?rodowiska w obszarze okolic Poznania ?wiadczy wykwalifikowana, energicznie dzia?aj?ca kadra. Jej niew?tpliwym walorem jest mobilno?? i przystosowanie si? do ka?dych,...
Category:

2. imigomo.com
Dzia?amy za po?rednictwem strony internetowej, na której udost?pniana jest aplikacja, której celem jest rozwój. Aplikacja umo?liwia korzystanie z bardzo wygodnych funkcji, które sprawiaj?, ?e rozwój osobisty mo?e by? realizowany regularnie oraz ze wsparciem mentorów oraz trenerów. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? aplikacj?!
Category:

3. szkoleniamm.pl
Na pierwszy rzut oka sterowanie praca koparki nie wydaje si? by? zadaniem wymagaj?cym specjalistycznej wiedzy czy umiej?tno?ci. Niemniej jednak jest to z?udne, albowiem operator maszyn budowlanych w tym na przyk?ad operator koparki jednonaczyniowej musi mie? uko?czony kurs potwierdzaj?cy jego uprawnienia i kwalifikacje do pracy na tym sprz?cie....
Category:

4. Szkolenia BHP Warszawa
Szkolenia z zakresu BHP s? bardzo wa?ne, zw?aszcza pierwsze szkolenie (wst?pne), które powinno si? przeprowadzi? przed dopuszczeniem do pracy. Pracownik na szkoleniu jest zapoznawany mi?dzy innymi z zagro?eniami oraz w jaki sposób powinno si? pracowa?, aby nie dosz?o do wypadku w pracy. Rzetelnie przeprowadzone szkolenie bhp wp?ywa na...
Category:

5. ISO 9001 szkolenia
Wiele firm oferuje profesjonalne szkolenia w zakresie systemów zarz?dzania jako?ci? ISO 9001. Je?li szukasz najlepszego szkolenia ISO 9001, skorzystaj z naszej porównywarki firm szkoleniowych, któr? znajdziesz pod adresem https://centrum.jakosci.pl/. To tutaj kadra profesjonalistów sprawdza i zamieszcza najlepsze firmy w bran?y.
Category:


Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.