Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


BHP Sosnowiec

4996 http://behapeks.pl Nasza firma kompleksowo zajmuje si? obs?ug? i doradztwem w zakresie BHP i P.PO?. Prowadzimy szkolenia wst?pne i okresowe z zakresu BHP, pierwszej pomocy przedmedycznej, ochrony przeciwpo?arowej, higieny ?ywno?ci (by?e Minimum Sanitarne). ?wiadczymy us?ugi opracowywania m.in.: Oceny Ryzyka Zawodowego, Instrukcji Ochrony Przeciwpo?arowej Budynków, Dokumentacji HACCP, GHM, GMP, GMP Plus dla przedsi?biorstw sektora spo?ywczego i paszowego.

Oferujemy dora?n? lub sta?? wspó?prac? na zasadach zewn?trznego nadzoru BHP. Dzia?amy g?ównie na ?l?sku i Zag??biu (Sosnowiec, Katowice, D?browa Górnicza, B?dzin, Czelad?, Jaworzno, Chorzów, Tychy, Siemianowice ?l?skie, Miko?ów, Olkusz). Us?ugi szkoleniowe jeste?my w stanie prowadzi? w naszej sali szkoleniowej lub w Pa?stwa Zak?adzie Pracy.

Szkolenia prowadzone przez nasz? firm? sprawi?, ?e przestan? by? "przykrym obowi?zkiem", a stan? si? ciekawym elementem pracy oraz podnios? Pa?stwa ?wiadomo?? w omawianym zakresie. Nasza wykwalifikowana i do?wiadczona kadra szkoleniowa zapewni Pa?stwu wysoki poziom oferowanych us?ug.

Zapraszamy do zapoznania si? ze szczegó?ow? ofert? firmy na www.behapeks.pl lub pod numerem telefonu 513-279-797. Nasi konsultanci ch?tnie odpowiedz? na wszystkie Pa?stwa pytania.
Edukacja Nauka > Szkolenia
Edukacja Nauka > Kursy
Miasta Regiony > ?l?skie
szkolenia bhp   szkolenia bhp sosnowiec   bhp sosnowiec   ocena ryzyka zawodowego   ocena ryzyka zawodowego sosnowiec   instrukcja bezpiecze?stwa po?arowego   minimum sanitarne   bhp ?l?sk   szkolenia bhp ?l?sk   us?ugi bhp   szkolenia bhp katowice Feb 10, 2011 Piotr

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 0.00 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 0

Oceń stronę


Inne linki z Edukacja Nauka > Szkolenia

1. Bezowijania.com - Szkolenie z ochrony danych osobowych
Mog?ca pochwali? si? naprawd? bogatym do?wiadczeniem firma szkoleniowa „bez owijania” kieruje swoje us?ugi do wszystkich, którzy chc? poszerzy? wiedz? z zakresu ochrony danych osobowych b?d? kontroli zarz?dczej. W ofercie ma mi?dzy innymi szkolenie z ochrony danych osobowych. Ka?de szkolenie organizowane przez t? firm? to ?wietna...
Category:

2. ELEGANCE- Produkty do stylizacji paznokci oraz szkolenia.
Elegance oferuje szerok? gam? ekskluzywnych produktów do piel?gnacji i stylizacji paznokci. Jest aktywnie dzia?aj?c? firm? na rynkach lokalnych oraz ?wiatowych. Przyk?ada ogromne znaczenie przede wszystkim do tego co najwa?niejsze, czyli by asortyment i jako?? wychodzi?y naprzeciw oczekiwaniom i gustom wymagaj?cych klientów. W bran?y...
Category:

3. Lotnik.eu - szko?a latania
Przygotowany portal mie?ci zbiór ciekawostek zwi?zanych z aeronautyk?, pocz?wszy od ?mig?owców, przez szybowce, pot??ne statki podniebne i ma?e aeroplany, a na relacjach z imprez powietrznych ko?cz?c. Odnajdziesz tutaj porady i szczegó?owe dane dotycz?ce kursów PPL(H) i na licencj? pilota ?mig?owca. Ponadto, dostarczymy Tobie zestaw helipadów...
Category:

4. e-opex.pl
Prowadzimy szkolenia zwi?zane z metod? Six Sigma Green Belt. Wierzymy w to, ?e przepisem na sukces jest otwarto?? na zmiany, wprowadzanie najbardziej innowacyjnych rozwi?za?, dost?pnych na rynku. Metoda, któr? wdra?amy, pozwala na znaczne zwi?kszenie wydajno?ci pracy, wyeliminowanie ryzyka wyst?pienia b??dów, a tak?e na szybkie naprawienie...
Category:

5. Gry biznesowe
Jeste?my firm? dzia?aj?c? na nieznanym dot?d w Polsce obszarze Edutainment w biznesie. To unikalne po??czenie edukacji i rozrywki, dla maksymalizacji korzy?ci biznesowych klienta. Us?ugi doradcze Exprofesso s? nierozerwalnie zwi?zane z ofert? programow?. Cenimy indywidualno?? grup i zespo?ów – ka?de szkolenie przygotowujemy pod k?tem...
Category:


Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.