Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Naturalne metody lecznicze

4909 http://www.zyciewmlodosci.pl/ ?ycie w m?odo?ci nie odwo?uje si? do tego by d??y? do przetrwania w ówczesnym, silnie zmodernizowanym otoczeniu. Poj?cie to nie dotyczy ?ycia w t?oku, ci?g?ej pogoni za pieni?dzmi czy ch?ci posiadania rzeczy materialnych. Odwo?uje si? ono natomiast do spokojnego, pe?nego harmonii ?ycia, bogatego zarówno w jedno?? duchow? jak i cielesn?. Marzeniem chyba ka?dego cz?owieka jest zachowanie m?odo?ci duchowej, co przek?ada sie pó?niej na doskona?y wygl?d cia?a i ?wietne samopoczycie. Bo przecie? jak zak?ada Medycyna Chi?ska: "W zdrowym ciele m?ody duch". Mo?na wi?c wyjs? z za?o?enia, ?e zdrowie jest najwa?niejsze ale jak wobec tego je utrzyma?? Wielu naukowców uczy, ?e podstawa zdrowia to odpowiednio dobrana, dostosowana do wieku, p?ci i zawieraj?ca dzienn? dawk? odpowiednich sk?adników dieta. Medycyna wschodnia mówi o tym nie od dzi?. Ale wed?ug wschodnich lekarzy diet? trzeba wzbogaca? jeszcze o dodatkowe substytuty które równie? maj? ogromny wp?yw na nasze zdrowie. Nale?? do nich mi?dzy innymi zio?a. Zio?olecznictwo zajmuje si? poznaniem w?a?ciwo?ci ro?lin leczniczych.
Fitoterapia wi??e si? równie? z poszukiwaniem nowych leków ro?linnych oraz odkrywaniem nowych zastosowa? fitoterapeutycznych znanych ju? ro?lin leczniczych. Pozwala to na ci?g?e doskonalenie tak istotnej dziedziny jak? stanowi? naturalne metody lecznicze.
Zdrowie Uroda
Zdrowie Uroda > Diety i od?ywanie
Zio?olecznictwo   zio?a   dieta   zdrowie   Medycyna Chi?ska   Medycyna wschodnia   naturalne metody lecznicze   Feb 10, 2011 kmxxp

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 0.00 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 0

Oceń stronę


Inne linki z Zdrowie Uroda

1. sklepbiolife.pl - zdrowa ?ywno?? ekologiczna
Firma zajmuje si? sprzeda?? zdrowych produktów spo?ywczych, tworzonych na podstawie ekologicznych standardów, z tego powodu mo?emy by? pewni, i? dostarczamy organizmowi wszystko czego mu trzeba! Firma zdoby?a ju? wiele certyfikatów oraz nagród, a w g?ównej mierze uznanie klientów.

Zdrowa ?ywno?? cieszy si? obecnie bardzo du?ym...
Category:

2. atlaszdrowia.pl
Za po?rednictwem Atlasu Zdrowia - solidnego tre?ciowo poradnika wirtualnego, po?wi?conego sferze poprawy samopoczucia, polepszenia kondycji i urody, macie Pa?stwo okazj? dowiedzie? si?, jak dba? o siebie, swoj? sylwetk?, wygl?d oraz stan psychiczny. Eksperci z naszej Redakcji zach?caj? tak?e do kontaktu wszystkich lekarzy i producentów...
Category:

3. Gabinet psychologiczny Magdalena Pikulska
Mo?na ?mia?o rzec, ?e depresja to przypad?o?? XXI wieku, u podstaw której mog? le?e? bardzo ró?ne przyczyny. Zaburzenia depresyjne w spo?ecze?stwie staj? si? coraz cz??ciej spotykane u ludzi bez wgl?du na p?e?, wiek czy status spo?eczny. Coraz wi?cej osób równie? z naszego najbli?szego otoczenia cierpi na obni?enie nastroju oraz towarzysz?ce im...
Category:

4. Stylistka Wroc?aw
Zmieniasz prac?? Uleg? zmianie Twój stan cywilny? Zostaniesz rodzicem? Tak jak zmieniaj? si? nasze sytuacje i role ?yciowe, tak potrzebujemy zmiany swojej garderoby. Pewne rzeczy s? zarezerwowane wy??cznie dla nastolatków, a nastolatki nie powinni ubiera? si? jak dojrza?e osoby. Aby Ci pomóc w doborze w?a?ciwego ubioru na ka?d? okazj?, proponuj?...
Category:

5. NZOZ Centrum Medyczne BetaMed
Niepubliczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne BetaMed to dynamicznie rozwijaj?ca si? organizacja o wieloletniej tradycji i do?wiadczeniu.
BetaMed zosta? utworzony przez mgr Beat? Drzazga w 2001 roku w Katowicach i ?wiadczy us?ugi z zakresu piel?gniarskiej opieki d?ugoterminowej w warunkach domowych dla osób starszych, przewlekle...
Category:


Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.