Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


T?umacz techniczny Pozna?

4663 http://www.fachowe-tlumaczenia.pl Zespó? profesjonalnych t?umaczy proponuje t?umaczenia w zakresie j?zyków europejskich: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, w?oskiego, francuskiego, hiszpa?skiego. Oferta obejmuje obszary tematyczne dotycz?ce biznesu, prawa, marketingu, nauki, IT, in?ynierii, medycyny, sektora publicznego czy rozrywki. W przypadku standardowych t?umacze? pisemnych jednostk? rozliczeniow? jest 1800 znaków ze spacjami w tek?cie ?ród?owym. W przypadku tekstów uwierzytelnionych jednostka rozliczeniowa to 1125 znaków ze spacjami. Je?eli t?umaczymy ponad 30 stron przeliczeniowych –
spore upusty. Koszty t?umacze? ustnych s? zale?ne od czasu pracy, metody (konsekutywna lub symultaniczna). Je?eli jest to zlecenie wyjazdowe, jednostk? rozliczeniow? b?dzie 1 pe?ny dzie? pracy t?umacza.
Edukacja Nauka > T?umaczenia angielski   techniczne   t?umacze?   techniczny   t?umacz   profesjonalne   t?umaczenia   biuro Feb 10, 2011 Pozna?

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 0.00 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 0

Oceń stronę


Inne linki z Edukacja Nauka > T?umaczenia

1. T?umacz przysi?g?y
Czy masz szans? nie pope?ni? b??du w trakcie wyboru t?umacza. Wykorzystanie do tego celu pracownika naszej firmy który w miar? dobrze pos?uguje si? j?zykiem angielskim mo?e by? korzystne w przypadku potocznej korespondencji biznesowej, ale okazuje si? ju? bardzo ryzykowne w przypadku t?umaczenia strony internetowej, czy te? umowy z klientem....
Category:

2. T?umaczenia stron www
Strona internetowa ukierunkowana do jednostek, które chc? usprawnia? w?asn? wiedz? oraz kompetencje zawodowe. Ogóln? tematyk? serwisu jest po pierwsze o?wiata i edukacja a s? to zagadnienie w szczególno?ci takie jak : szkolenia finansowe, pisanie prac dyplomowych czy te? t?umaczenia stron www. Zamieszczone artyku?y zawieraj? wyczerpuj?ce...
Category:

3. T?umacze na Twoim weselu w ca?ej Polsce
Polki w ostatnich latach du?o one podró?uj? i coraz cz??ciej znajduj? m??ów za granic?. Zgodnie z tradycj? ich wesela odbywaj? si? w naszym kraju i niekiedy pojawiaj? si? problemy. Go?cie weselni z ró?nych krajów bardzo ch?tnie porozmawialiby ze sob?, ale niestety barier? jest nieznajomo?? j?zyka polskiego. Dlatego grupa zaprzyja?nionych...
Category:

4. Biuro T?umacze? J?zyka s?owackiego
Zadania z jakimi codziennie mierzy si? Centrum J?zykowe Futura to przede wszystkim t?umaczenia: umowy, dyplomy oraz specyfikacje techniczne. Biuro dopasowuje do stworzenia przek?adu specjalist? z danego obszaru, wszystkie projekty s? wi?c traktowane indywidualnie. Z wykorzystaniem strony WWW biura t?umacze?, mo?na zleci? spersonalizowan? wycen?...
Category:

5. T?umacz techniczny Pozna?
Zespó? profesjonalnych t?umaczy proponuje t?umaczenia w zakresie j?zyków europejskich: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, w?oskiego, francuskiego, hiszpa?skiego. Oferta obejmuje obszary tematyczne dotycz?ce biznesu, prawa, marketingu, nauki, IT, in?ynierii, medycyny, sektora publicznego czy rozrywki. W przypadku standardowych t?umacze?...
Category:


Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.