Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


T?umaczenia na niemiecki

3909 http://deutsch24.pl Firma Futura Centrum J?zykowe nieustannie zajmuje si? przek?adem setek stron artyku?ów dla osób fizycznych i klientów biznesowych. S? to g?ównie: dokumentacja techniczna maszyn i urz?dze?, specyfikacja produktów oraz CV. Do zrealizowania zlecenia dopasowywany jest profesjonalista z wielu, cz?sto ma?o popularnych, dziedzin, tak wi?c firma Futura ka?d? transakcj? traktuje w zupe?nie oryginalny sposób.
Projekty z jakimi codziennie spotyka si? Centrum J?zykowe Futura to przede wszystkim t?umaczenia: CV, korespondencja handlowa oraz specyfikacje techniczne. Biuro dopasowuje do wykonania swojego zlecenia fachowca z danego obszaru, ka?de zlecenie jest wi?c traktowane odr?bnie. Z wykorzystaniem strony WWW centrum j?zykowego, mo?na zamówi? indywidualn? wycen? swojego zlecenia, ponad to wszystkie dokumenty wymienia si? drog? elektroniczn?, co znacznie skraca czas realizacji.
Biznes Ekonomia > T?umacze przysi?gli
Biznes Ekonomia
Miasta Regiony > ?l?skie
t?umaczenia   niemiecki   biuro   j?zyk   niemieckiego   j?zyka   tlumaczenia   tlumaczenie   centrum   jezyk Aug 30, 2010 Tomasz Muszy?ski

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 0.00 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 0

Oceń stronę


Inne linki z Biznes Ekonomia > T?umacze przysi?gli

1. T?umaczenia j?zyk francuski
Centrum t?umacze? Supert?umacz nawi?za?o wspó?prac? z zawodowymi t?umaczami, którzy ci?gle troszcz? si? o podwy?szanie swojej wiedzy i rozwój zawodowy – jest to tak wa?ne podczas kooperacji z firmami i podmiotami indywidualnymi z ca?ej Europy. Centrum t?umacze? Supert?umacz nawi?za?o wspó?prac? z wykwalifikowanymi t?umaczami, którzy...
Category:

2. T?umaczenia j?zyk rosyjski
Centrum przek?adów Supert?umacz posiada niezwykle dobrze przygotowane zaplecze, dlatego nie boi si? nawet najwi?kszych projektów. Wykorzystuj?c stron? internetow? wszyscy mog? zapozna? si? z cennikiem lub otrzyma? indywidualn? wycen? us?ug t?umaczeniowych. Centrum przek?adów Supert?umacz posiada niezwykle dobrze przygotowane zaplecze, dlatego...
Category:

3. wwojtowicz.pl
Wojciech Wójtowicz od 2007 roku pracuje w zawodzie t?umacza j?zyka francuskiego. Zdoby? on bogate do?wiadczenie, studiuj?c w Polsce i za granic? oraz wspó?pracuj?c z przedsi?biorstwami i instytucjami z ró?nych dziedzin gospodarki i ?ycia spo?ecznego. Pan Wojciech przek?ada zarówno ustnie, jak i pisemnie. Wykonuje t?umaczenia techniczne,...
Category:

4. Tlumacz przysiegly j?zyka angielskiego Tychy
Tlumacz przysiegly jezyka angielskiego Tychy
Magdalena ?ochowska-Piotrowicz
Profesjonalne tlumaczenia pisemne oraz ustne. Tlumaczenia dokumentow handlowych, prawnych, aktow notarialnych, tekstow prawniczych, specjalistycznych, technicznych, itp.
www.przysiegly.org.pl
e-mail: biuro@przysiegly.org.pl...
Category:

5. Biuro t?umacze?
Firma t?umacze? specjalistycznych Absolutum oferuje wszystkie swoje us?ugi na terenie ca?ego kraju. T?umaczymy z bardzo wielu j?zyków obcych, dzi?ki temu ka?de zlecenie realizujemy szybko oraz rzetelnie z ca?ym po?wi?ceniem. K?adziemy wielki nacisk na wa?ne elementy: bezpiecze?stwo informacji, do?wiadczenie, jako?? oraz terminowo?? wykonywanych...
Category:


Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.