Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Psycholog Ma?gorzata Szulc - Psychoterapia Gorzów

12028 https://gorzowpsycholog.pl/ Psycholog to osoba, której przede wszystkim musimy zaufa?, w której obecno?ci czujemy si? swobodnie a konwersacja z ni? nie jest dla nas dodatkow? emocj?. Rol? psychologa jest w?a?nie spowodowanie takie atmosfery, inaczej leczenie mo?e okaza? si? znacznie mniej produktywna. Ma?gorzata Szulc to profesjonalista z kilkunastoletnim do?wiadczeniem, który na swojej ?cie?ce napotka? najró?niejsze przypadki zaburze? psychicznych. Musimy mie? ?wiadomo??, i? ka?de zaburzenie musi posiada? jakie? ?ród?o które zapocz?tkowa?o nasze problemy, tak samo jest w drug? stron?. Dobry specjalista powinien odnale?? pod?o?e, jakie spowoduje i? nasze problemy zdrowotne zaczn? si? wycofywa?. Gabinet Psychoterapii Ma?gorzata Szulc mie?ci si? w Gorzowie gdzie ch?tnie zach?camy ka?dego, kto czuje, ?e z jego zdrowiem rozpoczyna dzia? si? co? z?ego. Zrozumia?y w poruszaniu si? kalendarz rezerwacji znajduje si? na naszej stronie www https://gorzowpsycholog.pl/. Zdrowie Uroda > Psychologia
Zdrowie Uroda > Lekarze
Miasta Regiony > Lubuskie
psycholog   psychoterapia   psychoterapeuta Jan 27, 2020 Ma?gorzata Szulc

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 5.00 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 1

Oceń stronę


Inne linki z Zdrowie Uroda > Psychologia

1. O?rodek Psychoterapii Integratywnej Gda?sk
Psychoterapia zaburze? emocjonalnych, l?kowych, jedzenia, depresji, bezsenno?ci, pomoc w kryzysach ?yciowych, diagnoza psychologiczna, terapia w hipnozie, terapia po angielsku. Zapraszamy osoby poszukuj?ce pomocy w rozmaitych problemach i objawach. Skierowane przez specjalistów i szukaj?ce psychoterapii z w?asnej inicjatywy. tel. 0509 837 831...
Category:

2. Mandala Centrum Psychoterapii w Cz?stochowie
W zasadzie korzystanie z us?ug psychoterapeuty lub psychologa nie powinno budzi? wi?kszego zdziwienia w obecnej rzeczywisto?ci, która oparta jest przede wszystkim na konsumpcyjnym prze?ywaniu siebie i relacji z innymi. Jest jednak inaczej. Wizyta u psychoterapeuty w dalszym ci?gu jest aktywno?ci? z obszaru :"podziemie". Kojarzy si? ze szpitalem...
Category:

3. Psychoterapeuta, psycholog Katowice
Zachowanie twojego dziecka budzi niepokój? Jest nadpobudliwe lub wr?cz odwrotnie – zbyt ospa?e i brak z nim kontaktu? Zg?o? si? po porad? do psychologa w specjalistycznych gabinetach lekarskich w Katowicach. Konsultacja mo?e si? odbywa? z samym dzieckiem lub z towarzysz?c? mu rodzin?. Cz?sto jedno spotkanie pozwala na osi?gni?cie poprawy...
Category:

4. Psychiatra Warszawa
Wortal przedstawiaj?cy us?ugi Magdaleny Staszewskiej promuj?cej si? pod has?em psychiatra Warszawa. W gabinecie psychologa prowadzone s? terapie indywidualne i grupowe, spotkania dla ludzi z uzale?nieniami a tak?e wiele innych. Zapraszamy.
Category:

5. Psycholog Beata Za?ucka-Gosk Gdynia
Aby dobrze czu? si? w swojej skórze, nale?a?oby po prostu si? zaakceptowa?. Mo?na to osi?gn??. Psycholog Beata Go??biowska pomaga w tym swoim pacjentom. Uczy, jak mo?na zaakceptowa? pewne rzeczy. Pomaga odkry? pacjentom ich orientacj? i to?samo?? seksualn?. Gwarantuje przy tym dyskrecj?. Wszystkie wizyty odbywaj? si? w przytulnym gabinecie,...
Category:


Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.