Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Psycholog Rzeszów

10245 http://www.psychoterapia-rzeszow.com.pl Pomoc psychologiczna jest wspó?cze?nie bardzo potrzebna cz?owiekowi i tym samym coraz wi?ksza grupa osób zdaje sobie z tego spraw?. W tym miejscu b?dziemy chcieli wskaza? na bardzo szczególny gabinet posiadaj?cy swoj? siedzib? w Rzeszowie. Mowa o gabinecie prowadzonym przez bardzo dobrze wykszta?conych i do?wiadczonych psychologów, pani? Kamil? Makara-Czu?no, pani? Joann? Rdzen-Krawiec. Tutaj mamy do czynienia z bardzo wnikliwym podej?ciem do ka?dego przypadku, do ka?dego schorzenia, co oczywi?cie generuje odpowiedni? diagnoz? i w?a?ciwe leczenie. Bez w?tpienia jest to gabinet psychologii, który cieszy si? sporym powodzeniem i tym samym jest on na pewno wart naszego szczególnego zainteresowania. Zdrowie Uroda > Psychologia psycholog   psycholog w rzeszowie   przycholog rzeszów Apr 10, 2017 kook

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 0.00 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 0

Oceń stronę


Inne linki z Zdrowie Uroda > Psychologia

1. Psychoterapeuta Wroc?aw
Jeste? zagubiony, smutny lub po prostu szukasz kogo?, kto ch?tnie Ci? wys?ucha? Jestem tu w?a?nie dla Ciebie i czekam, a? pozwolisz sobie pomóc. Jako psychoterapeuta prowadz? terapie indywidualne i grupowe, dla ka?dego, kto poszukuje odpowiedzi na swoje problemy, szuka wsparcia i chce uzdrowi? swoj? dusz?. Dzi?ki niej uzyskasz now? wiedz?,...
Category:

2. terapia m?odzie?y bia?ystok
Jeste?my zespo?em specjalistów, który zosta? stworzony w celu pomagania ludziom w ich trudno?ciach. Wyznaj?c zasad?, i? cz?owiek jest najwa?niejszy staramy si? sumiennie, zgodnie z etyk? i uczciwie wykonywa? swoj? prac?. Swoj? ofert? kierujemy do doros?ych, m?odzie?y, dzieci i rodzin. Zapraszamy na nasz? stron? internetow? i zapoznanie si? z...
Category:

3. Psychoterapia Kraków
Cierpisz z powodu choroby, doskwiera ci samotno?? a mo?e chcia?by? by? bardziej ?mia?ym w kontaktach z innymi lud?mi i nawi?zywa? z nimi lepsze relacje? W takich przypadkach mo?na skierowa? swe kroki do gabinetu psychoterapeutycznego i spróbowa? rozpocz?? psychoterapi? przy udziale profesjonalnego terapeuty. Opisywana tu strona umo?liwia...
Category:

4. Trzymsie
Trzymsie powsta?o jako miejsce, które mia?o ??czy? ludzi cierpi?cych na ró?ne zaburzenia psychiczne, typu depresja czy nerwica, z osobami, którym uda?o si? ju? pokona? tak? chorob?. W czasie trzech lat funkcjonowania w serwisie zarejestrowa?o si? prawie dwa tysi?ce u?ytkowników z którymi mo?esz podyskutowa? na temat problemów i zaburze?...
Category:

5. Depresja Warszawa
Psychoterapia gestalt to kierunek terapeutyczny zgodnie z którym pomagamy i udzielamy wsparcia osobom maj?cym problemy, trudno?ci natury psychologicznej. Dzia?amy w Warszawie, tam te? znajduje si? nasza pracownia. Sprawd? na naszej stronie co mo?esz zyska? dzi?ki psychoterapii gestalt i umów si? na konsultacje z psychoterapeut?. Oferta pracowni...
Category:


Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.