Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Psychoterapeuta Monika Romanowska - Gdynia | Sopot | Gda?sk

8856 http://www.psycholog-pebe.pl Wiele osób doros?ych w erze robienia kariery martwi si? o swoj? przysz?o??. Nawet je?eli zarabiamy dzi? bardzo dobrze, to w mgnieniu oka mo?e si? to zmieni?. Warto postawi? w takiej sytuacji na zabiegi specjalistyczne u psychologa. Te odb?dziecie Pa?stwo w naszym gabinecie psychologicznym w Gdyni. Warto si? do nas wybra?. Zdrowie Uroda > Psychologia psycholog gdynia   psychoterapia gdynia   psychoterapeuta gdynia Jun 24, 2015 Micha? Chlewi?ski

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 5.00 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 2

Oceń stronę


Inne linki z Zdrowie Uroda > Psychologia

1. Psychoterapeuta ericksonowski Warszawa
Psychoterapeuta pracuj?cy z problematyk?; kryzysów ?yciowych, depresj?, l?kami, stresami, zaburzeniami od?ywiania, kryzysami zwi?zanymi z okresem dojrzewania oraz trudno?ciami wieku przedszkolnego. Wspiera w budowaniu satysfakcjonuj?cych relacji z innymi oraz podnoszeniu ?wiadomo?ci w?asnego funkcjonowania - rozwoju osobistego. Psychoterapia...
Category:

2. Trzymsie
Trzymsie powsta?o jako miejsce, które mia?o ??czy? ludzi cierpi?cych na ró?ne zaburzenia psychiczne, typu depresja czy nerwica, z osobami, którym uda?o si? ju? pokona? tak? chorob?. W czasie trzech lat funkcjonowania w serwisie zarejestrowa?o si? prawie dwa tysi?ce u?ytkowników z którymi mo?esz podyskutowa? na temat problemów i zaburze?...
Category:

3. Terapia m?odzie?y, Psycholog Warszawa
Drogowskazy Warszawa to dobry psycholog czyli profesjonalnie prowadzona, wed?ug nowoczesnych i skutecznych standardów psychoterapia. Je?eli poszukiwana jest przez was profesjonalna poradnia psychologiczna, je?eli chcecie skorzysta? z takich miejsc jak pracownia psychologiczna to nie pozostaje nic innego jak odwiedzi? w?a?nie Drogowskazy...
Category:

4. Psycholog Warszawa
Rekomendowana strona www nale?y do Magdaleny Staszewskiej dzia?aj?cej w Warszawie. Psycholog gwarantuje kompleksowe us?ugi terapeutyczne w mi?ej atmosferze. Innowacyjn? form? terapii jest pomoc psychologiczna za pomoc? skype, gg, e-mail. Terapeuta pracuje z osobami, które do?wiadczaj? przemocy psychicznej, fizycznej. Celem prowadzonej terapii...
Category:

5. Poradnia psychologiczna - Nasza Strefa
Nasz o?rodek terapeutyczny specjalizuje si? w realizowaniu szerokiego zakresu terapii kierowanych zarówno do dzieci jak te? do osób doros?ych. Posiadamy zespó? do?wiadczonych terapeutów, którzy pozwalaj? nam zapewni? naszym klientom fachowe wsparcie. Realizujemy równie? liczne warsztaty. Prowadzimy terapie zarówno indywidualne jak te? grupowe. W...
Category:


Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.