Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : zdrowie]
Sort By :
1. Life-Star - Sklep Ze Zdrowiem
Suplementy, od?ywki, fachowe doradztwo, sklep. Obchodzi ci? Twoje zdrowie - musisz tu zajrze?
NATURALNE PREPARATY ZDROWOTNE Suplementy diety

-Producent- STARLIFE Inc.USA
-Dystrybutor - Starlife PL

-Produkty posiadaj? certyfikat Good Manufacturing Practices - GMP (dobra praktyka produkcji)

-Produkty STARLIFE- suplementy diety spe?niaj? wymagania odno?nie jako?ci zdrowotnej, zgodnie z przepisami polskiego ustawodawstwa ?ywno?ciowego i posiadaj? stosowne certyfikaty i atesty.


Najwy?sza jako?? produktów firmy STARLIFE oparta jest na unikalnej technologii
przetwarzania (wielop?ytkowy system liposomowy), która gwarantuje ich
niespotykane przyswajanie (92 - 95%). Produkty STARLIFE charakteryzuje wysoka
skuteczno?? pozbawiona skutków ubocznych, szybki efekt dzia?ania oraz brak
uzale?nienia nawet w przypadku d?ugotrwa?ego ich stosowania. Dzi?ki produktom
firmy STARLIFE, organizm ludzki potrafi osi?gn?? stan harmonii we wszystkich
trzech obszarach - fizycznym, intelektualnym oraz emocjonalnym.

Ka?dy produkt zawiera naturalne sk?adniki, których unikalno?? potwierdzaj?
wielowiekowe do?wiadczenia medycyny chi?skiej i tybeta?skiej wsparte
m?dro?ci? Wschodu oraz najnowsze odkrycia bada? naukowych. Stosuj?c produkty
STARLIFE organizm dos?ownie ?aduje si? energi?, a ich d?ugotrwa?y efekt
widoczny jest tak?e po zako?czeniu ich stosowania.

Je?eli nie jeste? pewna/y jakie produkty w 100% odpowiadaj? Twoim potrzebom
napisz do mnie
Nasi konsultanci medyczni przeanalizuj? Twój przypadek i dobior? terapie.

Kontakt
e-mail-sklep@life-star.pl
www.life-star.pl
tel.0724200030

ZAPRASZAMY do skorzystania z naszej oferty wszystkich, którzy chc?:
-walczy? z nadwag?
-usprawni? przemian? materii
-poprawi? swoje samopoczucie i wygl?d
-oszuka? czas i znowu poczu? si? m?odo
-uodporni? organizm przed chorobami
-przyspieszy? proces leczenia wielu chorób

Kategoria:

Data wpisu: May 19, 2009 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Sklep Alveo - Oryginalne Zio?a Alveo - Strona G?ówna
Preparat Alveo - jest to w stu procentach naturalny wodny preparat zio?owy, produkowany przez firm? Akuna ze specjalnie skomponowanych 26 ro?lin leczniczych. Alveo zawiera zwi?zki ro?linne w optymalnej, bezpiecznej dla zdrowia i ?ycia ilo?ci. Powoduje on przywrócenie i utrzymanie równowagi organizmu (homeostaz?).

Alveo wskazany jest dla osób:

- zdrowych, którzy chc? utrzyma? swój stan przez wzmocnienie i odporno??,
- przem?czonych i znerwicowanych,
- cierpi?cych na przewlek?e schorzenia.

Zainwestuj wi?c w swoje zdrowie i kup preparat zio?owy ALVEO. Posiadamy zni?ki nawet do 40% i upominki dla nowych dystrybutorów. Zamów Alveo przez SMS. Zapraszamy do Sklepu Zio?a Alveo. Zamawiaj?c i nas wysy?ka kurierem UPS gratis i dostawa w 24 godziny.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. ZiU - Zdrowie i Uroda Blog
ZiU - Zdrowie i Uroda jest zbiorem artyku?ów po?wi?conych tematyce urody oraz medycyny w którym ka?dy mo?e si? zarejestrowa? i doda? napisany przez siebie artyku?. Zostanie on opublikowany pod warunkiem, i? b?dzie on zgodny w blogowym regulaminem. Jako, ?e akceptujemy wy??cznie tematyczne artyku?y (zdrowie i uroda), taki wpis stanie si? skuteczn? form? promocji dla Twojej witryny.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Feniks Studio - Fitness i Gabinet Kosmetyczy w Miko?owie
Feniks Studio to fitness klub, salon kosmetyczny i solarium w Miko?owie.

W naszych pi?knych i przestronnych wn?trzach mo?esz zadba? o swoje zdrowie, urod? i samopoczucie.

Zapraszamy na zabiegi piel?gnacyjne na twarz, d?onie i cia?o, wykonane przy u?yciu najlepszych kosmetyków. Udost?pniamy mo?liwo?? ?wicze? na nowoczesnym sprz?cie w przyjaznej atmosferze, oraz odwiedziny w solarium.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. 9-miesiecy.pl: Serwis dla zdrowia i ?ycia mamy oraz dziecka
Serwis po?wi?cony ci??y, macierzy?stwu, ojcostwu. Znajdziesz w nim kalendarium rozwoju p?odowego dziecka tydzie? po tygodniu, objawy ci??y i metody ich ?agodzenia, a tak?e wiele innych, interesuj?cych tematów. Je?li szukasz idealnego sposobu, aby poinformowa? bliskich i znajomych, ?e oczekujesz dziecka, serwis proponuje Ci wys?anie ?licznych kartek elektronicznych!

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Sok noni
Sklep z suplementami diety Vikon. Sprzedajemy leki firmy calivita. Priorytetowym suplementem, który najlepiej si? sprzedaje jest zdecydowanie niezast?piony i jedyny w swoim rodzaju sok noni. Kto? móg?by si? spyta? o cen? tego preparatu. Zazwyczaj w ka?dym sklepie jest identyczna cena, jednak mo?emy zapewni? ?e taniej ni? u nas nie znajdziesz. Zapraszamy do zakupów.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Porady zdrowotne
Serwis ozdrowie przedstawia szczegó?owo opisane choroby, które mog? ka?demu z nas si? przytrafi?. Je?li dbasz o swoje zdrowie, strona ta jest jak najbardziej dla Ciebie. Choroby, dolegliwo?ci czy zdrowie psychiczne to wszystko znajdziesz w naszym serwisie. Masz pytania dotycz?ce zdrowia b?d? piel?gnacji? U nas znajdziesz odpowiedz. Dbaj o zdrowie razem z nami ozdrowie.pl

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Psychoterapeuta ericksonowski
Psychoterapeuta ericksonoski zorientowany na wydobycie zasobów, w pracy wykorzystuje techniki rozwijaj?ce kreatywno?? oraz mocne strony pacjenta. Korzysta z technik ustawie? systemowych oraz wiedzy i do?wiadczenia z zakresu bioenergetyki. Prowadzi grup? pracy z cia?em oraz warsztaty rozwoju osobistego z elementami ustawie? systemowych. Pracuje z problematyk?: kryzysów ?yciowych, l?ków, depresji, stresów, zaburze? od?ywiania, kryzysów okresu dorastania oraz trudno?ciami wieku przedszkolnego. Wspiera w budowaniu satysfakcjonuj?cych relacji z innymi oraz podnoszeniu ?wiadomo?ci w?asnego funkcjonowania - rozwoju osobistego. Psychoterapia prowadzona jest w Warszawie oraz Pu?awach.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Cabines Profesjonalne czasopismo kosmetyczne
CABINES ?wiat Kosmetyki Profesjonalnej to polska edycja cenionego na ca?ym ?wiecie francuskiego czasopisma dla salonów kosmetycznych, szkó? kosmetycznych i kosmetologów. Wysoka warto?? merytoryczna i edukacyjna przyst?pny sposób redagowania tekstów, zawsze aktualna tematyka sprawi?y, ?e sta?o si? ono ulubionym narz?dziem pracy zarówno kosmetyczek jak i pedagogów w ca?ej Polsce.   

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. SkinControl pomiaru wytrzyma?o?ci skóry na UV
SkinControl – Pomiar wytrzyma?o?ci skóry na dzia?anie promieni UV w profesjonalnym solarium oraz gabinecie kosmetycznym lub o?rodku Spa i Wellness wyposa?onym w dowolne urz?dzenia opalaj?ce. Urz?dzenie SkinControl mierzy aktualn? moc lamp, okre?la chwilowy fototypu skóry, tworzy profesjonalne programy opalania kosmetycznego, intensywnego oraz ?wiat?oterapii UV. Drukuje plan opalania 9 na wizyt! 

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.