Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : wyjazdy integracyjne]
Sort By :
1. Team & Personal - Budowanie zespo?u, Team building, Wyjazdy i Imprezy Integracyjne, Kraków.
Team&Personal specjalizuje si? w budowaniu zespo?ów poprzez szkolenia biznesowe, wyjazdy integracyjne, eventy i konferencje. Aby osi?gn?? cel korzystamy z projektów artystycznych, warsztatowych, zaj?? outdoorowych ( w tym gier scenariuszowych), po projekty CSR.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 26, 2008 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Wyjazdy integracyjne
Bazuj?c na d?ugoletnim do?wiadczeniu w organizacji aktywnego wypoczynku zimowego dla dzieci i m?odzie?y przygotowali?my nowy program kolonii letnich. Wspania?y odpoczynek pod okiem naszej weso?ej kadry, która zapewni nie tylko profesjonaln? opiek? ale równie? niezapomniane wspomnienia. Tegoroczny program wyjazdu pe?en jest aktywnych form wypoczynku przy równoczesnym rozwoju zdolno?ci interpersonalnych. Pragniemy zaszczepi? w najm?odszych mi?o?? do sportu i zdrowego stylu ?ycia. Oczywi?cie nie zabraknie s?onecznych k?pieli oraz wycieczek, dyskotek i wielu ciekawych form sp?dzenia wolnego czasu. Serdecznie zach?camy do zapoznania si? z nasz? ofert?.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. borne sulinowo
Pragniesz prze?y? przygod? swojego ?ycia? Chcesz pozna? malownicze zak?tki Polski i ?wietnie si? przy tym bawi?? Z nami odwiedzisz Miasto Widmo, zobaczysz jedne z najwi?kszych wrzosowisk w Europie, zejdziesz do podziemnych korytarzy, zwiedzisz bunkry i poczujesz si? jak Janek z „Czterech Pancernych”! Jednym s?owem, prze?yjesz ekscytuj?c? przygod? w Bornym Sulinowie! Wyjazdy motywacyjne, imprezy dla firm, integracyjne, urodzinowe itd. Zapraszamy! wyjazdy motywacyjne, wyjazdy integracyjne, wyjazdy firmowe, imprezy integracyjne, imprezy firmowe wyjazdy motywacyjne, wyjazdy integracyjne, wyjazdy firmowe, imprezy integracyjne, imprezy firmowe

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Latawce
Buggykiting to sport polegaj?cy na ?eglowaniu po l?dzie przy pomocy wózka „buggy” i latawców pe?ni?cych rol? ?agla. Jeste?my jedyn? firm? w Polsce zajmuj?c? si? profesjonaln? organizacj? wyjazdów i licencjonowanych kursów buggykitingu dla grup zorganizowanych jak i osób prywatnych, szkolenia organizujemy na du?skiej wyspie ROMO. Organizujemy te? szkolenia na terenie Polski z zakresu pilotowania (puszczania) latawców typu „powerkite”.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Agroturystyka Mazury
Domy Konesera to malowniczy teren w Konstancinie oraz dwa obiekty szkoleniowo-wypoczynkowe po?o?one na Mazurach. Domy Konesera to idealne miejsce na organizacj? konferencji, szkole?, a tak?e rodzinnego wypoczynku. Gwarantujemy ciep?? serdeczn? atmosfer? oraz wysok? jako?? us?ug. Serdecznie zapraszamy wszystkich pa?stwa zainteresowanych nasz? ofert? na nasz? stron? internetow?.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Eventy
Witryna internetowa firmy Polish Adventure Team, której g?ówn? specyfikacj? jest kompleksowa organizacja wyjazdów integracyjnych. Propozycja nastawiona jest w g?ównej mierze do firm a tyczy si? organizacji takich spotka? jak: eventy oraz wyjazdy integracyjne. Polish Adventure Team prowadzi równie? organizacj? i obs?ug? warsztatów i kongresów. D?ugoletnia praktyka w bran?y us?ug turystycznych oraz pe?en entuzjazmu i pomys?owo?ci zespó? dopasuje propozycj? do zapotrzebowa? nawet najbardziej wymagaj?cych klientów. Dok?adne informacje tycz?ce si? propozycji opublikowane s? na witrynie internetowej.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Wypoczynek w górach
Hotel Per?a Po?udnia serdecznie zaprasza na wypoczynek w górach! Nasz 3 gwiazdkowy hotel po?o?ony jest w niezwykle spokojnej i urokliwej miejscowo?ci Rytro, która posiada znakomity dost?p do g?ównych szlaków turystycznych Beskidu S?deckiego. Nasz komfortowy o?rodek posiada 190 miejsc noclegowych, w pokojach 1,2 i 3 osobowych, a nasze noclegi w górach wyposa?one s? w osobne ?azienki, TV-SAT oraz telefon. Hotel Per?a Po?udnia oferuje szeroki wachlarz atrakcji dla wszystkich zwolenników aktywnego wypoczynku – posiadamy basen i korty, organizujemy obozy sportowe, obozy taneczne, obozy tenisowe i wczasy odchudzaj?ce, a po wysi?ku zapraszamy do naszego centrum SPA oferuj?cego hydroterapi?, masa?e, oraz zabiegi piel?gnacyjne twarzy i cia?a. Zapraszamy!

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Wczasy na Mazurach
O?rodek Rekreacyjny w ??kuku na Mazurach to idealne miejsce na odpoczynek. Niezwykle urozmaicona oferta turystyczna, blisko?? jezior i lasów oraz wspania?a kuchnia. Komfortowe pokoje, pola namiotowe, sp?ywy kajakowe, jazda konna. Ka?dy znajdzie dla siebie co? ciekawego. Odrestaurowany XIX – wieczny folwark gwarantuje udane wakacje. Nad Jeziorem ??kuk na Mazurach w odrestaurowanym, starym folwarku w 2009 roku powsta? O?rodek Rekreacyjny. Urozmaicona oferta turystyczna dla ró?nych grup wiekowych, o ka?dej porze roku. Komfortowe pokoje i przyst?pne ceny. A do tego wspania?a przyroda. Atrakcje takie jak: zorbing, pole do minigolfa, sp?ywy kajakowe, pole namiotowe, kemping, wycieczki rowerowe, wypo?yczalnia sprz?tu wodnego.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. ZeroNudy.com - imprezy integracyjne dla firm, pikniki firmowe,organizacja imprez Pozna?,Wroc?aw
Kilka cech i korzy?ci ze wspó?pracy z firm? ZeroNudy.com:

- stawiamy na jako?? eventu
- nie zale?y nam na ilo?ci zorganizowanych imprez, ale jako?ci
- poszukujemy nietypowego i oryginalnego rozwi?zania na imprez? integracyjn?
- jeste?my uczciwi i przejrzy?ci na ka?dym etapie projektowania imprezy firmowej
- w swoi zespole posiadamy niebanalnych profesjonalistów w swojej dziedzinie, którzy potrafi? zadba? o klimat imprezy integracyjnej, nie zapominaj?c o jako?ci eventu.

Uwa?amy, ?e warto specjalizowa? si? w wybranych eventach. Dlatego my postawili?my ma rozwój programów team building, gier scenariuszowych i terenowych, imprez paintballowych, wieczornych imprez tematycznych, organizacji pikników firmowych, wynajmie dmucha?ców na imprezy integracyjne.

Podczas kontaktu z nami ryzykujesz tylko tym, ?e otrzymasz oryginalny pomys? na swoj? imprez? firmow?. Co z ty zrobi? - decyzja b?dzie nale?a?o do Ciebie.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 22, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Wyjazdy integracyjne dla pracowników Zakopane
Jeste?my firm?, która organizuje imprezy integracyjne w Zakopanym. Z tego te? powodu jak najbardziej warto zdecydowa? si? na korzystanie z naszej oferty i czerpanie z niej bardzo du?ej rado?ci i zadowolenia co b?dzie niesamowicie przyjemne i korzystne dla wszystkich osób. Jako firma dbamy przede wszystkim o zadowolenie wszystkich obecnych na imprezie go?ci. Ma ono dla nas bardzo du?e znaczenie i dlatego te? przyk?adamy do niego tak du?? uwag?.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 5, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.