Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : wycieczki]
Sort By :
1. ..:: HolidayCenter ::..
Wspó?pracujemy tylko z renomowanymi i sprawdzonymi tour operatorami: ORBIS TRAVEL, ITAKA, TRIADA, ALFA STAR, WEZYR (GRUPA OTI), LOGOS TOUR, OASIS TOURS, SKY CLUB, SOL - TOURS, SELVA TOUR, WARTA TRAVEL - BEST HARCTOUR, PT TOURS, NIEBIESKA MILA, Lublin ul. Lipowa 14, tel. 081 532-80-59

Kategoria:

Data wpisu: Jan 22, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Hipoterapia
Malowniczo po?o?ony w?ród lasów i jezior O?rodek Je?dziecki "Q?" zaprasza na jazd? konn? dla dzieci niepe?nosprawnych. Turnusy hipoterapii prowadzone s? przez wykwalifikowanych instruktorów. Posiadamy pokoje z ?azienkami przystosowanymi dla niepe?nosprawnych. Opiekunom grup zapewniamy bezp?atny pobyt.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 4, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Podró?e - blog turystyczny
Blog z relacjami z naszych bliskich i dalekich podró?y. Posty zawieraj? opisy d?u?szych oraz krótszych wycieczek w góry, nad morze, Mazury oraz w inne ciekawe miejsca. Relacje z podrózy s? pisane w kontek?cie historycznym, geograficznym oraz kulturowym. Dodatkowo serwis zawiera przepisy kulinarne potraw z odwiedzonych regionów, np. Langosz - potrawa z w?gier lub Kartacze - danie z Sejn.

Kategoria:

Data wpisu: May 19, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Tunezja wycieczki
Tunezja okiem turysty – strona powsta?a dla wszystkich, którzy planuj? wybra? si? do Tunezji. Zawiera wiele praktycznych informacji zdobytych na miejscu, których nie podaj? zwyk?e przewodniki ani informatory biur podró?y. Na stronie mo?na równie? znale?? du?? galeri? zdj?? z najbardziej atrakcyjnych turystycznie zabytków Tunezji oraz porady odno?nie bezpiecznego i taniego zakwaterowania.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. wycieczki
Exim Tours to ponad dekada do?wiadczenia w organizacji najlepszego wypoczynku dla polskich turystów. Powstali?my jako filia, dzia?aj?cego od wielu lat lidera na czeskim rynku turystycznym Exim Tours Czechy. Obecnie jeste?my cz??ci? du?ej firmy, maj?cej swoje biura w Czechach (Praga), na W?grzech (Budapeszt), S?owacji (Bratys?awa) i w Rumunii (Bukareszt). Posiadamy 17 w?asnych biur w najwi?kszych polskich miastach. Nasza oferta dost?pna jest u ponad 3000 agentów. Posiadamy zezwolenie nr 374 na prowadzenie dzia?alno?ci turystycznej wydane przez Wojewod? Mazowieckiego. Jeste?my cz?onkiem Polskiej Izby Turystycznej PIT oraz Górno?l?skiej Izby Turystycznej GIT. Zgodnie z ustaw? o us?ugach turystycznych posiadamy gwarancj? ubezpieczeniow? wystawion? przez Europäische Reiseversicherung AG (Europejskie), Oddzia? w Polsce. Zapewniamy profesjonaln? i kompleksow? obs?ug? ka?dego wyjazdu – prywatnego oraz firmowego (wczasy, wyjazdy grupowe, wycieczki objazdowe). W ramach naszej oferty przygotowali?my selektywnie dobrane propozycje hoteli. Na miejscu czekaj? na Pa?stwa polscy rezydenci, zawsze s?u??cy pomoc? i rad?. Dope?nieniem wszystkich pobytów s? liczne wycieczki fakultatywne organizowane pod opiek? wykwalifikowanych polskoj?zycznych pilotów.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Opinie o hotelach
strona stanowi doskona?y informator dla osób szukaj?cych wyjazdu wakacyjnego. Znajdziesz u nas najlepsze dost?pne oferty, informacje o promocjach, opinie o hotelach oraz kurortach. Zaprezentujemy i porównamy oferty first i last minute poszczególnych biur. Dotychczas zgromadzili?my kilkana?cie tysi?cy komentarzy dotycz?cych biur podró?y, kurortów oraz hoteli. Wszystkie podane w
portalu informacje s? wzi?te z ?ycia prowadz?cych serwis oraz jego odwiedzaj?cych.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Wyjazdy integracyjne
Bazuj?c na d?ugoletnim do?wiadczeniu w organizacji aktywnego wypoczynku zimowego dla dzieci i m?odzie?y przygotowali?my nowy program kolonii letnich. Wspania?y odpoczynek pod okiem naszej weso?ej kadry, która zapewni nie tylko profesjonaln? opiek? ale równie? niezapomniane wspomnienia. Tegoroczny program wyjazdu pe?en jest aktywnych form wypoczynku przy równoczesnym rozwoju zdolno?ci interpersonalnych. Pragniemy zaszczepi? w najm?odszych mi?o?? do sportu i zdrowego stylu ?ycia. Oczywi?cie nie zabraknie s?onecznych k?pieli oraz wycieczek, dyskotek i wielu ciekawych form sp?dzenia wolnego czasu. Serdecznie zach?camy do zapoznania si? z nasz? ofert?.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Max Comfort Biuro Podró?y Jelenia Góra
Biuro Podró?y Max Comfort Jelenia Góra to kompleksowa i profesjonalna obs?uga klientów w zakresie ruchu turystycznego i wypoczynku. Oferujemy wycieczki i wczasy last minute, bilety autokarowe i lotnicze zarówno rejsowe jak i tanich linii lotniczych. Organizujemy tak?e konferencje dla firm. Wspó?pracujemy z Niemieckim Thomasem Cookiem oraz Neckermannem.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Przewozy autokarowe
Nowoczesne biuro podró?y z Trójmiasta - Lemon Travel, zaprasza do korzystania z profesjonalnych us?ug turystycznych w sk?ad których wchodz? bilety autokarowe, oferty last minute, wynajem autokarów oraz wycieczki zagraniczne do najpi?kniejszych miejsc w Europie. Zach?camy do korzystania z profesjonalnych us?ug i do wypoczynku z naszym biurem podró?y.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Ojców i Ojcowski Park Narodowy - informator turystyczny
OJCOW.PL - Ojców i Ojcowski Park Narodowy - Informator Turystyczny o Ojcowie i Ojcowskim Parku Narodowym czyli wszystko to co turysta powinien wiedzie? przyje?d?aj?c do Doliny Pr?dnika - noclegi, wycieczki, szlaki, bilety, atrakcje, zamki, jaskinie, parkingi, przewodnicy, kuligi, ogniska, zaj?cia ekologiczne, trasy tematyczne, wycieczki krajoznawcze, zielone szko?y...

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: 1 2 3 4 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.