Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : wiersze]
Sort By :
1. Serwis Literacki - Knowacz - poezja, proza, wiersze czytelnik
Promocja pi?kna poezji, literatury czy w?a?ciwie poj?tych warto?ci duchowych to nasza g?ówna dewiza na twórczo?? i ?ycie. Do??cz do elitarnego kr?gu na?ogowych czytelników prasy literackiej, darmowych ebooków i bywalców imprez poetyckich.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 6, 2008 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. ?yczenia ?wi?teczne
Wierszykowo gromadzi wierszyki oraz ?yczenia na wszelakie okazje. Przygotowali?my bogat? ilo?? ?ycze? ?wi?tecznych, wielkanocnych, urodzinowych, imieninowych, a tak?e z okazji ?wiat, które maj? miejsce raz do roku, takie jak dzie? ch?opaka, dziadka, matki, kobiet, ojca czy babci. Baza serwisu jest wci?? uzupe?niana, tak aby stanowi?a najbogatszy zbiór uniklanych wierszyków.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

3. Ksi??ki dla dzieci
VIP Dzieci?ce to internetowa ksi?garnia dla dzieci. Zastanawiasz si? gdzie jest do kupienia odpowiednia bajka dla twojego dziecka? W naszej ofercie posiadamy ró?norakie bajki. W ofercie bajki dla dzieci w ka?dym wieku. Posiadamy w swojej ofercie bajki terapeutyczne. W ofercie posiadamy ba?nie Andersena. W ofercie wiele bajek dla dzieci jakie wypu?ci? Disney. W naszej bogatej ofercie mamy posiadamy ró?nego rodzaju ?wiecznia dla dzieci, pozwalaj?ce im twórczo sp?dzi? czas. Dyktanda dla dzieci kszta?c? umiej?tno?? poprawnego pisania. Posiadamy szerok? gam? je?eli chodzi o gry dla dzieci. Sprzedajemy ?adne, estetyczne kalendarze dla dzieci. W naszym sklepie najró?niejsze kolorowanki. Kolorowanki dla dzieci pozwol? Twojemu dziecku po?ytecznie sp?dzi? czas. Ksi??ka dla dziecka, to cz?sto ?wietny prezent od nauczyciela na zako?czenie roku. Ksi??ki dla dzieci w naszym sklepie s? sprzedawane po konkurencyjnej cenie. Posiadamy równie? lektury dla dzieci. Ksi??ki z którymi nauka j?zyków obcych stanie si? dla Twojego dziecka wyj?tkow? zabaw?. Nasza oferta to nie tylko doskona?a rozrywka dla dzieci, ale tak?e dla rodziców. W swojej ofercie posiadamy wiersze dla dzieci.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Opracowania lektur Szkolny Zeszyt
Prezentowany serwis edukacyjny Szkolny Zeszyt przedstawia rzetelne opracowania lektur szkolnych oraz analiz? i interpretacj? wierszy autorów rodzimych oraz zagranicznych dla szko?y podstawowej,
gimnazjum i liceum. Materia?y doskonale przydadz? si? do powtórki przed matur?. Oprócz typowych omówie? tematów i streszcze? Szkolny Zeszyt, rozumiej?c zapotrzebowanie uczniów,
prezentuje przyk?adowe wypracowania nie tylko na jezyk polski,ale tak?e na innne przedmioty, takie jak wos, p.o. czy religi?.
W?ród rozbudowanej bazy artyku?ów szczególnie polecamy interpretacje poezji K.K.Baczy?skiego, Adama Mickiewicza czy Boles?awa Prusa.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 2, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. twojewiersze.pl
Lubisz pisa? wiersze? A mo?e bajka to styl, w którym wyj?tkowo dobrze si? odnajdujesz? Daj pozna? si?, jako artyst? szerszej publiczno?ci i ju? dzi? zarejestruj si? na naszym portalu dla poetów. Jeste?my otwarci na ka?d? form? twórczo?ci, staraj?c si? tworzy? miejsce w Internecie, gdzie ka?dy twórca znajdzie przestrze? dla siebie.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 20, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.