Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : ubezpieczenie samochodu]
Sort By :
1. Autoubezpieczenia - Stanis?awa Gil
Agencja ubezpieczeniowa "Autoubezpieczenia" powsta?a w 2000 roku. Mo?emy przedstawi? ofert? ubezpieczenia z kilku towarzystw ubezpieczeniowych: PZU, Generali, HDI, Interrisk, Compensa, PZM, BTA. Proponujemy nast?puj?ce rodzaje ubezpiecze?: komunikacyjne (m.in. OC/AC/NW/Assistance, ubezpieczenie NNW kierowcy na podwy?szon? sum? ubezpieczenia, ubezpieczenie szyb w poje?dzie), maj?tkowe osób fizycznych (np. ubezpieczenie mieszkania lub domu wraz z wyposa?eniem od ró?nych ryzyk) oraz maj?tku firm (m.in. ubezpieczenie sprz?tu elektronicznego),ofe, ubezpieczenia ?yciowe, ubezpieczenia turystyczne lub do pracy za granic?, rolne obowi?zkowe (np. OC rolnika, ubezpieczenie budynków w gospodarstwie) lub rolne dobrowolne (m.in. ubezpieczenie mienia w gospodarstwie rolnym) oraz pozosta?e rodzaje ubezpiecze?.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Ubezpieczenia
Je?eli czujesz si? zagubiony w chaosie ofert firm ubezpieczeniowych odwied? koniecznie stron? Consort.com.pl. Na naszym portalu w przyst?pny sposób postaramy si? przedstawi? najistotniejsze informacje dotycz?ce tematów: ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia na ?ycie oraz inne opcje ubezpiecze?. Bardzo ch?tnie pos?u?ymy naszym wieloletnim do?wiadczenie w dziedzinie ubezpieczenia. Je?eli chce wybra? dobrze polis? ubezpieczeniow?, wybierz j? z nami. Nie pozwolimy Ciebie oszuka? i wybierzemy ubezpieczenie skrojone pod Twoje potrzeby.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Polisa oc
Sprawd? ile zap?acisz za ubezpieczenie oc, ac, nnw dzi?ki kalkulatorowi dost?pnemu na naszej stronie ubezpieczenia-ociac.pl. Wpisz podstawowe dane niezb?dne do obliczenia sk?adki i sprawd? jej wysoko?? u 12 ubezpieczycieli. Oprócz tego na stronie dost?pne porady na temat ubezpiecze? oraz dokumenty: wspólne o?wiadczenie o zdarzeniu drogowym, wypowiedzenie ubezpieczenia oc, zawiadomienie o sprzeda?y pojazdu, umowa kupna - sprzeda?y pojazdu i inne. Wszystkie niezb?dne informacje na temat ubezpiecze? komunikacyjnych znajdziesz na UBEZPIECZENIA-OCIAC.PL. SPRAWD? JU? TERAZ!.Serwis ubezpieczenia-ociac.pl oferuje szeroki wachlarz dokumentów i porad z zakresu ubezpiecze? komunikacyjnych. Sprawdzisz u nas równie? wysoko?? swojego ubezpieczenia oc i ac dzi?ki najnowocze?niejszemu kalkulatorowi w Polsce. Nie przep?acaj za swoje ubezpieczenie. Wejd? na ubezpieczenia-ociac.pl ju? teraz!

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Porównywarka OC
Je?li masz w?tpliwo?ci, czy posiadanie przez ciebie ubezpieczenie OC, jest najlepsz? alternatyw? na rynku, to nie pozostaje ci nic innego jak porówna? je z innymi ofertami. Oczywi?cie nie musisz tego robi? w jaki? skomplikowany sposób, wystarczy zaadoptowa? do tego celu porównywarki ubezpiecze?, a na pewno w ?atwy i szybki sposób otrzymasz zakres informacji na ten temat. Gdzie znajduje si? taka porównywarka OC? Cho?by na naszej stronie internetowej, do której odwiedzenia ciebie gor?co zach?camy wr?cz namawiamy by kto? taki jak ty u?wiadomi? sobie czy ubezpieczenie OC jakim dysponujesz jest tym jakie powiniene? w dalszym ci?gu posiada?. Korzystanie z porównywarki ubezpiecze? jest nie tylko darmowe ale przede wszystkim bardzo ?atwe, nie sprawia to ?adnego problemu a co najwa?niejsze pozwala na uzyskanie bardzo cennej wiedzy.

Kategoria:

Data wpisu: May 27, 2014 Odwiedzin: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Porównywarka OC - porownaj-ocac.pl
Kole?anka zapyta?a mnie, dlaczego wybra?am w?a?nie takie ubezpieczenie oc, odpowiedzia?am, ?e podpowiedzia? mi je agent. Ale czy na pewno jest najlepsze i najta?sze? - zapyta?a. A ja zaniemówi?am. Tak naprawd? nie mia?am poj?cia, czy jest na rynku co? lepszego. Wtedy pokaza?a mi, ze istnieje porównywarka ubezpiecze?. zacz??am czyta? i dopiero uzmys?owi?am sobie, jak ma?o wiem na temat produktu, za który p?ac? naprawd? du?e pieni?dze ka?dego roku. Strona wskazana przez kole?ank? nauczy?a mnie wielu potrzebnych rzeczy, dotycz?cych ubezpieczenia oc, ac, ró?nic mi?dzy agentem a brokerem. Dzi?ki niej dosz?am do wniosku, ?e nast?pn? umow? zawr? z firm?, która mi odpowiada i b?d? naprawd? wiedzia?a, co podpisuj?. Okaza?o si?, ?e porównywarka oc to ?wietny sposób na m?dre podpisywanie umów ubezpieczeniowych.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 22, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Beesafe ubezpieczenia
W przypadku uszkodzenia samochodu ubezpieczenie samochodu pokryje wszystkie koszty naprawy, nie trzeba pilnie szuka? pieni?dzy, odmawia? zakupu drogich cz??ci. Istnieje wiele powodów, aby ??da? pieni?dzy od ubezpieczyciela w przypadku kiedy op?acamy ubezpieczenie ac. Jest to kradzie? samochodu, po?ar, wypadek i wiele innych. Do Twojej dyspozycji oddajemy tak?e kalkulator OC, który umo?liwia znalezienie najkorzystniejszej oferty. Dopasuj ubezpieczenie do swoich potrzeb oraz bud?etu, jaki posiadasz. Zach?camy do odwiedzenia naszej strony internetowej i do zapoznania si? z artyku?ami.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 5, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.