Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : turystyka]
Sort By :
1. Domki letniskowe nad jeziorem-Mazury-domki nad jeziorem,noclegi
Oferta wypoczynku w regionie Mazur Garbatych. Na du?ej ogrodzonej i o?wietlonej dzia?ce z bezpo?rednim dost?pem do jeziora i prywatnym pomostem znajduj? si? 2 domki letniskowe w pe?ni wyposa?one, 2 stawy rybne, altana z kominkiem ogrodowym …

Kategoria:

Data wpisu: Dec 5, 2008 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. PHOTOGALLERY V6
Bieszczady - góry i kraina, któr? wszyscy znamy, w której byli?my. A je?li kto? nie by?, a kocha góry, dzik? przyrod?, pi?kne krajobrazy ... niech si? ju? pakuje i przyje?d?a. Na naszej witrynie internetowej oferta noclegu dla turystów, którzy pragn? przebywa?, w?drowa? i odpoczywa? w Bieszczadach, a dok?adnie w niewielkiej ale atrakcyjnej miejscowo?ci - Cisna. A gdy przyjedziesz tu raz, b?dziesz wraca? tu zawsze by w bieszczadzkiej g?uszy na?adowa? wyczerpane codziennym ?yciem - baterie. Zapraszamy.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 5, 2008 Odwiedzin: 36 Ocena: 5.00 Głosów: 5
Hot Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

3. Twój obiektyw na Internet - + www.obiektyw.waw.pl +
Galeria fotografii turystycznej z wielu ciekawych zak?tków Polski. Poznaj dot?d ukryte przed ludzkim wzrokiem zak?tki na Pólwyspie Helskim, chronione do nie tak dawna przez wojsko oraz uroki Gór Sto?owych, a tak?e wiele innych interesuj?cych miejsc w Polsce. Zapraszam do oceniania i komentowania zdje?.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 16, 2008 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 2
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

4. Wakacje Jamajka
Szeroka oferta organizatorów, Wakacje Jamajka, Wczasy Jamajka, Jamajka Last minute. Polecamy w serwisie oferty Jamajka, podczas prezentacji obiektów turystycznych mo?na dokona? rezerwacji, dla niezdecydowanych formularz sk?adania zapyta?, my przygotujemy zestawienie najlepiej dopasowanych ofert.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Serwis Turystyczny Najlepsze Hotele
Serwisu turystyczny www.najlepsze-hotele.com zajmuje si? promocj? miejsc wypoczynkowych i agroturystyki. Stanowi ona baz? obiektów noclegowych rozmieszczonych na terenie Polski. Ka?da z ofert zawiera zdj?cia, opis obiektu, a tak?e informacje na temat najbli?ej po?o?onych atrakcji turystycznych. Mamy nadziej?, ?e nasz serwis stanie si? przydatnym ?ród?em informacji podczas planowania Pa?stwa wypoczynku. Je?eli maj? Pa?stwo uwagi dotycz?ce funkcjonowania naszego serwisu prosimy o kontakt. Je?eli chc? Pa?stwo zostawi? ofert? swojego obiektu to zapraszamy na nasz? stron? www.najlepsze-hotele.com , jeste?my w stanie zapewni? Pa?stwu bardzo wysoki standard us?ug za niewygórowan? cen?.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Hotele w Poznaniu
Hotele Pozna? to serwis, który ka?demu tury?cie i biznesmenowi pomo?e w doborze odpowiedniego noclegu w pokoju hotelowym. Komfortowe obiekty noclegowe idealnie nadaj?ce si? do wypoczynku i regeneracji si?. Miasto Pozna? zaprasza wszystkich podró?nych. Serwis, który u?atwi i pomaga w wyborze najlepszego hotelu w Poznaniu wed?ug okre?lonych wymaga?. Hotele Pozna? s? podstawowymi i pewnymi miejscami noclegowymi w mie?cie. Idealne hotele do wypoczynku i relaksu w trakcie wycieczek lub spotka? firmowych.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Hotel we Wroc?awiu
Hotele Wroc?aw to serwis, który u?atwi podj?cie decyzji, co do wyboru odpowiedniego obiektu w tym mie?cie. Hotele zosta?y posegregowane alfabetycznie wed?ug otrzymanych gwiazdek jako?ci. U?ytkownicy mog? komentowa? i ocenia? dany wroc?awski hotel. Znajd? idealny dla siebie hotel we Wroc?awiu za po?rednictwem naszego serwisu. Lokalizacja hoteli zapewnia niepowtarzaln? atmosfer? ka?dego z nich oraz stanowi idealny wst?p do odkrywania niepowtarzalnych uroków zarówno starego i wspó?czesnego Wroc?awia. Najlepsze oferty hoteli, przygotowane specjalnie dla Pa?stwa.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Gi?ycko, Mazury - forum mieszka?ców
Forum po?wi?cone miastu Gi?ycko i ca?emu obszarowi Mazury - cho? nie oznacza to, ?e zamykamy si? w dyskusji tylko na Mazury i Gi?ycko - Olsztyn, Mr?gowo, Miko?ajki czy W?gorzewo, turystyka, polityka, sport, ?arty - rozmawiamy tu o wszystkim.

Ka?dy znajdzie na forum co? dla siebie - niezale?nie od tego, czy jest mieszka?cem Mazur lub Gi?ycka - je?eli jeste? turyst?, który chce nas odwiedzi? - to najlepsze miejsce aby si? czego? dowiedzie? o tej pi?knej turystycznej miejscowo?ci.

Kategoria:

Data wpisu: May 19, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Podró?e - blog turystyczny
Blog z relacjami z naszych bliskich i dalekich podró?y. Posty zawieraj? opisy d?u?szych oraz krótszych wycieczek w góry, nad morze, Mazury oraz w inne ciekawe miejsca. Relacje z podrózy s? pisane w kontek?cie historycznym, geograficznym oraz kulturowym. Dodatkowo serwis zawiera przepisy kulinarne potraw z odwiedzonych regionów, np. Langosz - potrawa z w?gier lub Kartacze - danie z Sejn.

Kategoria:

Data wpisu: May 19, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Wirtualna Fabryka ... wirtualny spacer po Manufakturze - dawnym Imperium Izraela Poznańskiego .
Udaj si? na wirtualny spacer po Manufakturze - dawnym Imperium Izraela Pozna?skiego, najwi?kszym zrewitalizowanym kompleksie przemys?owym w ?odzi. wirtualny spacer po ?odzi zabytkowej i wspó?czesnej, wirtualna fabryka, manufaktura, ?ód?, fabryka Pozna?skiego, Poltex, Marchlewski, ziemia obiecana, Pozna?ski, ?ód? przemys?owa, wirtualna, fabryka, muzeum, fabryki, turystyka, w?ókiennictwo, rewitalizacja, architekura, przemys?, sztuka, zwiedzanie, atrakcje, historia, £ód¼, Lodz, ³ódzkie, lodzkie, województwo, Pietryna, Piotrkowska, Scheibler, Poznañski,Polska, spacer, muzeum

Kategoria:

Data wpisu: May 19, 2009 Odwiedzin: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: 1 2 3 4 5 6 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.