Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : szamba ekologiczne]
Sort By :
1. Szamba ekologiczne
PROEKO - szamba ekologiczne, przydomowe oczyszczalnie, ekologiczne zbiorniki na ?cieki, osadniki gnilne, szamba, zbiorniki na wod?. Produkty firmy PROEKO wykonane s? z laminatu poliestrowo-szklanego, na bazie wysokiej klasy ?ywic poliestrowych, co czyni je produktami o d?ugiej ?ywotno?ci i bardzo wysokiej wytrzyma?o?ci na czynniki zewn?trzne i wewn?trzne. Dodatkow? zalet? produktów firmy PROEKO jest ich niska waga, co powoduje ?e transport, magazynowanie i monta? nie wymaga kosztownego sprz?tu transportowego i d?wigowego.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Sotralentz - Oczyszczalnie, Zbiorniki olejowe, Przydomowe oczyszczalnie
Sotralentz jest jedn? z pierwszych na rynku europejskim firm produkuj?cych przydomowe oczyszczalnie ?cieków. Du?e do?wiadczenie, nowatorskie produkty oraz oddani idei niesienia ?wiadomo?ci ekologicznej autoryzowani dystrybutorzy to najlepsza gwarancja wysokiej jako?ci naszych produktów. Proponowane przez firm? Sotralentz oczyszczalnie biologiczne dzi?ki zró?nicowanej gamie urz?dze?, mog? by? montowane nawet w niesprzyjaj?cych warunkach gruntowo - wodnych. Potrafimy efektywnie zagospodarowa? wod? deszczow? nagromadzon? na powierzchni dachowej lub utwardzonej. Doskonale sprawdzaj? si? w tej roli specjalne zbiorniki na wod? deszczow?, co pozwala na spore oszcz?dno?ci. W swojej ofercie mamy równie? specjalne biopreparaty, które skutecznie likwiduj? nieprzyjemn? wo?, niszcz? bakterie chorobotwórcze oraz rozk?adaj? t?uszcze. W obecnej chwili szambo ekologiczne to bardzo dobra inwestycja. Koszt realizacji zamówienia niewiele przekracza koszt tradycyjnego, ?elbetonowego szamba, a u?ytkowanie jest zdecydowanie wygodniejsze i ta?sze.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Szamba ekologiczne
Nasza firma trudni si? jednym z najwa?niejszych cz??ci budynku mieszkalnego jakim jest szambo - zbiornik który przetrzymuje scieki z naszych wc i kuchni pami?tajmy ?e musi by? ekologiczne.
Firma nasza, wykonuje szamba ekologiczne najlepszej jako?ci.
Budujemy równie? przydomowe oczyszczalnie ?cieków, szamba, bezodp?ywowe zbiorniki na ?cieki.
Posiadamy rozwi?zania na ka?dy grunt, mo?liwe jest nawet zastosowanie oczyszczalni ?cieków przy wysokim poziomie wód gruntowych.
Jest mo?liwy monta? w?asny ale i zrobiony przez naszych fachowców, Oczywi?cie dajemy gwarancje producenta i to a? 10 lat.
Budujemy oczyszczalnie ?cieków mo?liwe do u?ycia w ka?dych warunkach gruntowych, na ma?e posesje, bez mo?liwo?ci u?ycia drena?u rozs?czaj?cego.
Specjalizujemy si? w domowych oczyszczalniach ?cieków od ponad 10 lat. Tysi?ce klientów nie mog?o si? myli?, Oni zaufali nam, zaufaj nam i Ty.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Szamba, szamba ekologiczne
SZAMBA EKOLOGICZNE - Firma Ekosan jest producentem szamb ekologicznych. Posiadamy w?asne koparki oraz samochody dostawcze, dzi?ki czemu mo?emy zakupiony towar zawie?? na wskazane miejsce oraz zamontowa? przy domu. Dzia?amy na terenie ?l?ska, ale nasze szamba ekologiczne sprzedajemy równie? zagranic? np. w republice Czeskiej i republice S?owackiej. Zatrudniamy najwi?kszych specjalistów z zakresu ogrodnictwa i kanalizacji. Zatrudniamy równie? w?asnych projektantów, dzi?ki czemu jeste?my wstanie zaprojektowa? ka?dy rozmiar szamba o dowolnym rozmiarze. Do naszych szamb dodajemy atest i gwarancje oraz certyfikat ekologiczny. Zapraszamy do naszej firmy w ?arkach ko?o Myszkowa w województwie ?l?skim.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.