Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : stalowe]
Sort By :
1. Systemy wentylacyjne Pozna?
Na ?amach witryny Mikas Instalacje znajduje si? szczegó?owa oferta dost?pnych artyku?ów hydraulicznych i instalacyjnych. Firma prowadzi sprzeda? armatury gazowej, sanitarnej i urz?dze? grzewczych oraz grzejników od najwi?kszych producentów. Firma zajmuje si? równie? dystrybucj? ceramiki sanitarnej, oraz sprzeda?? kuchenek gazowych i elektrycznych renomowanych firm. Mikas Instalacje to przede wszystkim profesjonalny sklep z artyku?ami hydraulicznymi i narz?dziami instalacyjnymi dla fachowców.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Generalne wykonawstwo - Ocmer Sp. z o.o.
Projektowanie i budowa hal przemys?owych w konstrukcji lekkiej stalowej Remco, generalne wykonawstwo inwestycji. Oferowane hale stalowe wykorzystywane s? jako: hale produkcyjne, magazyny, hale logistyczne, hale handlowe, hale sportowe, stacje obs?ugi samochodów oraz sortownie odpadów. Generalne wykonawstwo - Ocmer Sp. z o.o. Generalne wykonawstwo - Ocmer Sp. z o.o. Generalne wykonawstwo - Ocmer Sp. z o.o.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Hydroponika Sklep - donice, doniczki, ro?liny, ro?liny sztuczne
Najwi?kszy w Polsce profesjonalny sklep internetowy z szerokim wyborem donic i doniczek (ceramiczne, ogrodowe, stalowe, z tworzywa sztucznego, tarasowe, pod?wietlane), elementów dekoracyjnych, akcesoriów do uprawy hydroponicznej i terraponicznej, ro?lin w uprawie hydroponicznej. Oferujemy równie? egzotyczne ro?liny ziemne do ogrodów, ogrodów zimowych i na tarasy.
Firma nasza zajmuje si? popularyzacj? hydroponiki ju? od kilkunastu lat. Posiadamy w Krakowie pierwsze i jedyne w Polsce Studio Hydroponiki. Hydroponika jest to uprawa jedyna w swoim rodzaju: ?adna inna forma piel?gnacji ro?lin we wn?trzach nie oferuje takiego zwartego i wyrafinowanego systemu, by ro?liny mog?y optymalnie d?ugo i pi?knie rosn??.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

4. opony lublin
Sklep internetowy Opon-market to najlepsze miejsce w sieci do dokonania zakupu opon i felg samochodowych.
Najni?sze ceny, szybka realizacja i fachowe doradztwo to nasze mocne strony.
Je?li znajdziesz gdzie? taniej, przebijemy ofert?! Zadowolony klient to dla nas podstawa.
Nasza oferta obejmuje asortyment najwi?kszych producentów felg aluminiowych i opon.
Mamy najni?sze ceny; gwarantujemy szybk? realizacj? zamówie? oraz fachowe doradztwo.
Staramy si? utrzymywa? najni?sze ceny i je?li znajdziesz gdzie? taniej oferowany przez nas produkt, przebijemy ofert?! Zadowolony klient to dla nas podstawa.
Nasza oferta obejmuje asortyment najwi?kszych producentów felg aluminiowych i opon. Continental, Fulda, Goodyear, Dunlop, Michelin, Alcar, Ronal, ATT, Advanti, Rial to tylko ma?a cz??? naszej oferty.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Hale
Renomowany po?rednik, oferuje liczne hale odpowiednie do ró?nego typu dzia?alno?ci. W ofercie firmy znajduj? si? hale magazynowe i hale produkcyjne o obszernych rozmiarach z mo?liwo?ci? wydzielenia mniejszych. Proponowane hale odznaczaj? si? innowacyjn? konstrukcj? i licznymi udogodnieniami w postaci ramp i doków prze?adunkowych. Ponadto techniki zabezpiecze? np. przeciwpo?arowych. W trakcie budowy u?yto innowacyjne technologie i atestowane budulce. Do szczególnie powszechnych w?ród klientów nale?? nieruchomo?ci stalowe, umo?liwiaj?ce oszcz?dne magazynowanie. Wa?ny dzia? tworz? hale produkcyjne, dostosowane tak?e do fachowej produkcji. Jartom gwarantuje szeroki wybór lokalizacji w g?ównych miastach Polski i w ich okolicach, obok dróg o du?ym nat??eniu ruchu. Zawsze aktualna oferta i profesjonalne doradztwo.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Hale przemys?owe
Nieruchomo?ci komercyjne i przemys?owe to wizytówka tej agencji nieruchomo?ci od lat dzia?aj?cego w bran?y. Posiada ono najbogatsz? baz? hal zlokalizowanych na Mazowszu i w Warszawie, które to tereny s? jego priorytetem. Celem firmy jest aktualizowanie bazy zgodnie z faktycznymi potrzebami rynku. Dzi?ki wieloletniej dzia?alno?ci w bran?y i poparciu renomowanych inwestorów firma sprawnie wzbogaca si? o szczególnie ciekawe oferty nowoczesnych hal po?o?onych w pobli?u dróg ekspresowych. Klienci otrzymuj? do wyboru kilka propozycji, w dalszej kolejno?ci odbywa si? wiwisekcja, na podstawie której zleceniodawca podejmuje decyzj?. Osobiste ogl?dziny hal o parametrach ciekawi?cych potencjalnego najemc? czy nowego w?a?ciciela odbywaj? si? w towarzystwie agenta, udzielaj?cego szczegó?owych wyja?nie?. Kompletne zaanga?owanie w obs?ug? klientów, skutkuje trwa?? wspó?prac?.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.