Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : solarium]
Sort By :
1. Fryzjer Zielona Góra
Na has?o Fryzjer Zielona Góra przychodzi na my?l tylko jedna firma: Image. Fryzjerki podchodz? do swojej pracy z pasj? i s? fachowcami w swoich specjalno?ciach. Kilka razy w roku fryzjerki bior? udzia? w szkoleniach i kursach podnosz?cych kwalifikacje. Na bie??co ?ledz? na nowo?ci w trendach fryzjerstwa.
Dlaczego warto zamówi? wod? do firmy lub biura?
Ka?dy nowoczesny pracodawca wie, ?e na sprawne funkcjonowanie firmy lub biura wp?ywa efektywno?? pracowników, która w du?ej mierze zale?y od ich dobrego samopoczucia.

Badania pokaza?y, ?e pracownicy, którzy maj? zapewnione odpowiednie warunki pracy s? bardziej wydajni, skuteczni i zmotywowani. Dlatego tak wa?ny jest dost?p do czystej, ?wie?ej wody wysokiej jako?ci. Mog? go Pa?stwo zapewni? swoim pracownikom zamawiaj?c krystalicznie czyst? wod? ?ródlan? Eden do swojej firmy lub biura.

Dlaczego warto zamówi? w?a?nie wod? Eden?

Ponad 10 lat na rynku
Dostarczamy wod? ?ródlan? do firm i domów od ponad 10 lat! Jeste?my cz??ci? mi?dzynarodowej grupy Eden , dlatego czerpiemy z mi?dzynarodowych do?wiadcze? i standardów. Gwarancja jako?ci
Starannie wyselekcjonowane ?ród?a i specjalistyczne laboratoria daj? gwarancj? jako?ci.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Feniks Studio - Fitness i Gabinet Kosmetyczy w Miko?owie
Feniks Studio to fitness klub, salon kosmetyczny i solarium w Miko?owie.

W naszych pi?knych i przestronnych wn?trzach mo?esz zadba? o swoje zdrowie, urod? i samopoczucie.

Zapraszamy na zabiegi piel?gnacyjne na twarz, d?onie i cia?o, wykonane przy u?yciu najlepszych kosmetyków. Udost?pniamy mo?liwo?? ?wicze? na nowoczesnym sprz?cie w przyjaznej atmosferze, oraz odwiedziny w solarium.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. SkinControl pomiaru wytrzyma?o?ci skóry na UV
SkinControl – Pomiar wytrzyma?o?ci skóry na dzia?anie promieni UV w profesjonalnym solarium oraz gabinecie kosmetycznym lub o?rodku Spa i Wellness wyposa?onym w dowolne urz?dzenia opalaj?ce. Urz?dzenie SkinControl mierzy aktualn? moc lamp, okre?la chwilowy fototypu skóry, tworzy profesjonalne programy opalania kosmetycznego, intensywnego oraz ?wiat?oterapii UV. Drukuje plan opalania 9 na wizyt! 

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. SOLARIUM – Czasopismo bran?owe
Zdrowe opalanie to pierwszy polski portal tematyczny zajmuj?cy si? wiedz? na temat s?o?ca i opalanie si?. Po?wi?cony w ca?o?ci tematyce promieni ultrafioletowych! Wszystko o roli witaminy D3 w naszym ?yciu, dobrych i z?ych stronach s?o?ca i opalania si?. Fachowo, rzeczowo i przyst?pnie! Stajemy w obronie s?o?ca, bez którego nie by?oby nas na ziemi. Czy trzeba na to dowodów? Wszystkie nasze publikacje poparte wynikami bada?. Podajemy ?ród?a! Tematy dog??bnie analizujemy przed ich publikacj?!

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. baseny ogrodowe
Keske oferuje Pa?stwu kompleksowe rozwi?zania techniki basenowej. Od fazy projektu, przez wykonanie realizacji, sko?czywszy na zapewnieniu wszystkich niezb?dnych produktów codziennego u?ytkowania. Chocia? naszym g?ównym kierunkiem jest technika basenowa, poszerzyli?my nasz? ofert? o dzia? wellness tworz?c rozwi?zania dla klientów indywidualnych oraz hoteli czy farm urody. Oferujemy Pa?stwu m.in. sprz?t do hydroterapii, kapsu?y kosmetyczne, baseny ogrodowe, sauny, wanny, aparaty do elektrostymulacji, ultrad?wi?ków oraz masa?u endodermicznego. Zdrowy styl ?ycia to nie tylko has?o, lecz kierunek zmian, które dokonuj? si? na naszych oczach.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 17, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.