Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : serwis]
Sort By :
1. MZ SYSTEM Bramy Gara?owe, Przemys?owe, Rolety - Katowice, Rybnik, Gliwice, Tychy, ?ory.
Oferujemy rolety, bramy gara?owe segmentowe , rolowane, monta? bram, serwis. Jeste?my nowoczesn? firm? zajmuj?ca si? sprzeda?? bram gara?owych. O naszym sukcesie zadecydowa?o wieloletnie do?wiadczenie w bran?y, nowoczesne my?lenie oraz szybkie dzia?anie. Oferujemy rolety, bramy gara?owe segmentowe , rolowane, monta? bram, serwis. Jeste?my nowoczesn? firm? zajmuj?ca si? sprzeda?? bram gara?owych. O naszym sukcesie zadecydowa?o wieloletnie do?wiadczenie w bran?y, nowoczesne my?lenie oraz szybkie dzia?anie.

Kategoria:

Data wpisu: May 19, 2009 Odwiedzin: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Serwis ogrzewa? Webasto, Eberspacher
Serwis og?ewa? postojowych typu Webasto i Eberspacher do samochodów ci??arowych, samochodów osobowych, ?odzi motorowych itp.
W ramach serwisu oferujemy:
Napraw? ca?ych urz?dze? grzewczych, stosuj?c cz??ci nowe i regenerowane.
Napraw? urz?dze? grzewczych dostarczanych przesy?k? kuriersk?.
Na wszystkie cz??ci regenerowane udzielamy rocznej gwarancji.

Jacki s.c.
ul. Nowowiejskiego 35
Pruszcz Gda?ski
tel. 607 748 275 , 604 575 131

Kategoria:

Data wpisu: May 19, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Gie?da ?adunków
Transport, spedycja, ?adunki powrotne i wolne pojazdy to wszystko znajdziesz w serwisie www.wolny?adunek.com.pl , gie?da og?osze?, wpisy firm transportowych. Ko?ystanie z serwisu ca?kowicie za damo. Zapraszamy do wspó?pracy firmy spedycyjne i transportowe. Serwis wolnyladunek.com jest ca?kowicie bezp?atn? baz? informacji na temat wolnych ?adunków, wolnych pojazdów oraz us?ug transportowych. Stworzony zosta? z my?l? o u?ytkownikach którzy tanio pragn? zorganizowa? sobie transport , wracaj? z trasy pustym samochodem lub szukaj? osób które tanio przewioz? ich ?adunek.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Katalog stron www
Darmowy katalog stron www, oraz serwisów tematycznych. Znajdziesz tu witryny ma ka?dy temat - polityka, matematyka, internet, muzyka. Równie? sklepy internetowe. Darmowy katalog stron www, oraz serwisów tematycznych. Znajdziesz tu witryny ma ka?dy temat - polityka, matematyka, internet, muzyka. Równie? sklepy internetowe. Darmowy katalog stron www, oraz serwisów tematycznych. Znajdziesz tu witryny ma ka?dy temat - polityka, matematyka, internet, muzyka. Równie? sklepy internetowe.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Ceny us?ug remontowych
Serwis cennik-us?ug.pl jest zbiorem cenników z ró?nych dziedzin gospodarki. Ide? strony jest dostarczanie kompleksowej informacji o orientacyjnych cenach poszukiwanych us?ug, w?ród których mo?na znale?? us?ugi: remontowe, finansowe, motoryzacyjne czy kosmetyczne. Baza informacji jest systematycznie rozszerzana i aktualizowana o nowe pozycje, by dostarcza? u?ytkownikom wiarygodne i przydatne informacje. Na ?amach strony publikowane s? tak?e artyku?y informacyjne o kosztach us?ug z danej bran?y.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. PONIATOWA - Serwis Informacyjny Poniatowej - e-Poniatowa.pl
e-Poniatowa.pl to Serwis Informacyjny Mieszka?ców Poniatowej - ma?ego 10-tysi?cznego miasteczka po?o?onego w po?udniowo-wschodniej cz??ci naszego kraju. G?ównym za?o?eniem serwisu jest promocja miasta Poniatowa w sieci, ukazywanie jej walorów przyrodniczych oraz turystycznych.
Poniatowa jest miastem po?o?onym 40 km na po?udniowy zachód od Lublina Administracyjnie Poniatowa jest siedzib? gminy, obejmuj?cej oprócz miasta 17 so?ectw wiejskich. Gmina Poniatowa zajmuje powierzchni? 84,16 km2, w tym miasto 15,2 km2. Mieszka tutaj oko?o 16,5 ty?. osób, w tym w samym mie?cie ponad 10 tysi?cy mieszka?ców. Poniatowa jest miastem przemys?owym, jednak zachowa?a niemal nieska?one ?rodowisko naturalne. W samym mie?cie lasy i zadrzewienia stanowi? ponad 50% ogólnej powierzchni. Miasto oraz cz??? gminy znajduje si? w zasi?gu Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Mieszka?cy i w?adze miasta dbaj? o to by rozwój Poniatowej nie odbywa? si? kosztem ?rodowiska naturalnego. Liczne tereny le?ne okalaj? miasto, delikatnie wplataj?c si? w jego architektur?, daj?c poczucie bezpiecze?stwa i ciszy. Zapraszamy do Poniatowej !

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Testkomp.pl - testy oprogramowania, sieci komputerowe, strony internetowe
Testkomp.pl - ?wiadczy outsourcing IT dla firm, testy oprogramowania komputerowego: programów, gier, portali, stron internetowych, baz danych. Wykonujemy testy funkcjonalne, akceptacyjne, jednostkowe, instalacyjne, systemowe, regresyjne, baz danych, zgodno?ci, obci??eniowe i wydajno?ciowe, post-awaryjne, automatyczne.
Wykonujemy równie? serwis komputerów, instalacji, aktualizacji oprogramowania.
Piszemy, pozycjonujemy strony internetowe.
Firm? Testkomp.pl tworzy zespó? osób maj?cych du?e do?wiadczenie w zakresie zapewnienia jako?ci oprogramowania w du?ych projektach informatycznych, g?ównie z sektora elektroniki i automatyki.

Pracownicy TESTKOMP.PL przez wiele lat pracowali z wykorzystaniem najnowszych technologii do testów, w oparciu o norm? ISO 9001.

Testowanie oprogramowania to nasza pasja.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Klimatyzacja Szczecin
Ogrzewanie namduchowe to nowoczesne oraz tania technika stosowana w domkach jednorodzinnych. Ten bardzo nowatorski system ogrzewania staje si? z roku na rok coraz bardziej znany w Polsce. Dostarczamy urz?dzenia wszystkich renomowanych firm. Nasza firma mie?ci si? w Szczecinie. Zapewniamy nowoczesne ogrzewanie do domków jednorodzinnych, lokali u?ytkowych. Polecamy noweoczesne ogrzewanie nadmuchowe.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Servikom - Profesjonalny Serwis Laptopów, Notebooków, iPodów w Szczecinie
Profesjonalny Serwis Laptopów i iPodów w Szczecinie.

W naszej ofercie znajd? Pa?stwo mi?dzy innymi:
-Naprawa Laptopów, Komputerów, iPodów
-Reballing BGA
-Wymiana Matryc

Servikom
E. Plater 11 / III
Szczecin
tel 91 422 66 55
www.servikom.pl

Serwis Laptopów / Notebooków:
Naprawa laptopów
# sprzeda? notebooków (z drugiej r?ki)
# naprawa "wysy?kowa" (Pa?stwo przysy?aj? do naprawy - my odsy?amy do Pa?stwa)
# naprawa (p?yty g?ówne, gniazda zasilania itp.)
# rozbudowa
# diagnostyka
# wymiana matryc
# wymiana uk?adów w technologi BGA
# wymiana uk?adów w technologi SMD
# wymiana wadliwych cz??ci na sprawne

Serwis komputerów stacjonarnych i drukarek:
Naprawa komputerów
# naprawa
# rozbudowa
# diagnostyka
# wymiana uk?adów na p?ycie g?ównej (kondensatory, stabilizatory itp.)
# wymiana wadliwych cz??ci na sprawne
# naprawa drukarek laserowych
# sprzeda? tonerów (Dell 1600, Dell 1815)

Software:
Serwis
# instalacja systemów operacyjnych
# downgrade systemów operacyjnych (np. z Vista na XP)
# instalacja sterowników urz?dze? i pomoc w ich wyszukaniu
# uaktualnienie systemów operacyjnych
# zabezpieczanie komputerów
# usuwanie wirusów, szkodników, szpiegów itp.
# tzw. ratowanie systemu
# odzyskiwanie danych
# archiwizacja danych (np. na CD, DVD)
# instalacja i konfiguracja sprz?tu komputerowego

Serwis i sprzeda? iPodów:
Naprawa ipodów
# sprzeda? iPodów (z drugiej r?ki)
# serwis iPodów
# darmowa diagnoza usterek iPodów

Specjalistyczne technologie:
Naprawa BGA
# sk?adanie urz?dze? w technologi SMT i SMD
# r?czne pozycjonowanie uk?adów BGA
# wymiana uk?adów w technologi BGA
# wymiana uk?adów w technologi SMT i SMD

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Cz??ci do wózkow wid?owych
Firma Adf serwis wózków oferuje sprzeda? lub wynajem wózków wid?owych. Posiadamy 7 wózków wid?owych, które oferujemy naszym klientom. Zajmujemy si? te? sprzeda?? cz??ci zamiennych np. elementy uk?adu silnikowego, instalacje gazowe, ogumienie, filtry. Wszystkie zamienniki s? produkcji Japo?skiej. Nasza Firma Adf posiada oddzia?y w Warszawie, Poznaniu i ?odzi zapraszamy do naszych oddzia?ów na terenie ca?ej Polski.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: 1 2 3 4 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.