Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : sauny]
Sort By :
1. Sauna Fi?ska, sauny, ?a?nia parowa
Blog zawieraj?cy autorskie opowiadania, felietony i poradniki dotycz?ce saun i odnowy biologicznej. Na ?amach sauny plus przeczytasz o wp?ywie sauny na zdrowie i urod? oraz zabawne opowiadanie w klimacie spa i wellness.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 20, 2008 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Producent saun
Witryna prezentuje sauny suche i ?a?nie rzymskie gdy?skiego dystrybutora urz?dze? wellness - Sauny Activ. Ponadto na stronie umieszczono dok?adne opisy ró?nic pomi?dzy konkretnymi typami saun, akcesoria do sauny oraz wiele innych cennych informacji dotycz?cych wellness.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2009 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Sauny Warszawa
Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? produktow?, która obejmuje produkcj? i monta? saun fi?skich, ?a?ni parowych, kabin Infrared (na podczerwie?), saun DUO (zastosowanie w jednej saunie fi?skiej tradycyjnego pieca elektrycznego, oraz ceramicznych promienników podczerwieni). W swojej ofercie posiadamy równie? profesjonalne wanny i minibaseny SPA z maszynowni? i stacj? chemii przeznaczone do obiektów u?yteczno?ci publicznej zgodne z norm? DIN 19643, przeno?ne wanny SPA oraz beczki do sch?adzania po k?pielach saunowych.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

4. baseny ogrodowe
Keske oferuje Pa?stwu kompleksowe rozwi?zania techniki basenowej. Od fazy projektu, przez wykonanie realizacji, sko?czywszy na zapewnieniu wszystkich niezb?dnych produktów codziennego u?ytkowania. Chocia? naszym g?ównym kierunkiem jest technika basenowa, poszerzyli?my nasz? ofert? o dzia? wellness tworz?c rozwi?zania dla klientów indywidualnych oraz hoteli czy farm urody. Oferujemy Pa?stwu m.in. sprz?t do hydroterapii, kapsu?y kosmetyczne, baseny ogrodowe, sauny, wanny, aparaty do elektrostymulacji, ultrad?wi?ków oraz masa?u endodermicznego. Zdrowy styl ?ycia to nie tylko has?o, lecz kierunek zmian, które dokonuj? si? na naszych oczach.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 17, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Sauny infrared domowe i publiczne na wymiar
Firma inwest24.com zajmuje si? produkcj? saun fi?skich. Nasze urz?dzenia posiadaj? certyfikaty zezwalaj?ce na u?ytkowanie sauny w miejscach publicznych. Sauny mog? posiada? bogate dodatkowe wyposa?nie. Istnieje mo?liwo?? wykonania saun przeszklonych. Nasza oferta skierowana jest zarówno do Klientów indywidualnych, jak równie? do w?a?cicieli gabinetów obdnowy biolgicznej, hoteli, senatoriów oraz innych obiektów.Na wszystkie nasze urz?dzenia udzielamy 2 lata gwarancji.Firma inwest24.com zajmuje si? produkcj?, projektowaniem oraz monta?em saun fi?skich, infrared oraz ?a?ni parowych. Obs?ugujemy inwestycje zwi?zane z budow? saun infrared na terenie ca?ego kraju. Oferujemy naszym Klientom pomoc od etapu projektu.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Sauny
Baseny, sauny, wanny z hydromasa?em, powietrzne pompy ciep?a, to elementy wyposa?enia domu zwi?kszaj?ce jego komfort. Uwa?amy, ?e basen przydomowy staje si? coraz cz?stszym elementem naszych domów. P?ywanie stanowi jeden z najwa?niejszych elementów czynnej rekreacji umo?liwiaj?c nam zarówno odpoczynek fizyczny jak i psychiczny. Posiadaj?c w?asny basen nie jeste?my ju? zdani na korzystanie z zat?oczonych p?ywalni miejskich i aquaparków, mamy dost?pno?? do w?asnej wody przez ca?y dzie?. Jeste?my firm? specjalizuj?c? si? w budowie i modernizacji basenów k?pielowych prywatnych i publicznych, zarówno wewn?trznych jak i ogrodowych; w technologii skimerowej lub z rynn? przelewow?; wyk?adanych foli? PVC, p?ytkami ceramicznymi lub mozaik? szklan?. Zapraszamy do skorzystania z us?ug naszej firmy z nadziej?, ?e powierzycie nam pa?stwo budow? w?asnego basenu do??czaj?c do grona naszych klientów.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. ?a?nie parowe
Jeste? dyrektorem SPA i poszukujesz niedrogich saun saun w przyst?pnych cenach? Przejrzyj ofert? znanego producenta! ?a?nie parowe, sauny na podczerwie?, sauny fi?skie, sauny ogrodowe i VIP – spory wybór ka?dego rodzaju i ka?dej kategorii. Instalacja jest nieskomplikowana i trwa krótko – zyskujesz na czasie. Proponujemy dowóz w kraju i poza nim – 50 km gratis. W asortymencie ?wiata Saun równie? najlepszej jako?ci akcesoria, wanny z systemem sterowania (jacuzzi), groty, komnaty i jaskinie solne oraz obrazy-puzzle z soli, produkuj?ce jony ujemne. Wspania?a dekoracja i dobroczynny wp?yw na zdrowie!

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Vitalya Spa - sauny Zielona Góra
Chc?c by? pi?kny, dok?adasz wszelkich stara?, a?eby zachowa? jak naj?adniejszy wygl?d. Natomiast nie w ka?dej sytuacji pi?kno i zdrowie idzie w parze. Je?li chcesz zachowa? zdrowie i pi?kno, a przy tym odpocz??, to zapraszamy serdecznie do nas, do Vitalya Spa. W usytuowanym w Zielonej Górze kompleksie wypoczniesz oraz b?dziesz móg? zadba? o osobisty wygl?d. W zale?no?ci od wyboru, w Vitalya Spa b?dziesz móg? skorzysta? z wypoczynku w jednej z saun, zakosztowa? jednego z zabiegów kosmetycznych, lub zrelaksowa? si? w trakcie masa?u. Przyjemna obs?uga i specjalistycznie przeszkolona kadra pozwol? Tobie zapomnie? o trudno?ciach dnia codziennego. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nasw Vitalya Spa!

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Producent - Saun Fi?skich, Infrared, Grot Solnych, ?a?ni Parowych, Basenów.
Firma Golden Saunas zajmuje si? produkcj?, projektowaniem oraz monta?em saun fi?skich, saun infrared, ?a?ni parowych, grot solnych i basenów. Realizujemy zamówienia na terenie ca?ej Polski, Niemiec, Czech, S?owacji .S?u?ymy pomoc? na etapie projektu. Pomagamy optymalnie zaaran?owa? powierzchni? pomieszczenia przeznaczonego na saun?. Do budowy saun wykorzystujemy wyselekcjonowane drewno najwy?szej jako?ci klasy A, specjalnie przygotowane impregnowane specjalnym olejem inpregnacyjnym do d?ugotrwa?ego u?ytkowania. Naszym Klientom oferujemy profesjonaln? obs?ug?. Wszystkie nasze sauny s? budowane w oparciu o normy i zasady budowy z przeznaczeniem do u?ytku publicznego jak i domowego. Na wszystkie nasze urz?dzenia udzielamy 2 lata gwarancji. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Nasze urz?dzenia posiadaj? certyfikaty zezwalaj?ce na u?ytkowanie sauny w miejscach publicznych jak i domowych.

Koszty transportu i monta?u sauny na terenie ca?ej Polski pokrywa Golden Saunas.
Bezpiecze?stwo ich u?ytkowania naszych urz?dze? zapewniaj? unijne certyfikaty i atesty.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Sklep internetowy Sauna Home
Pracujesz w hotelu, a Twój szef zaczyna narzeka, ?e obroty zaczynaj? spada?. Trzeba jako? przyci?gn?? klientów. Hotel musi si? jako? odró?nia?, aby przyci?ga? klientów. Powiniene? zaproponowa? stworzenie sauny. To inwestycja, która szybko si? zwróci. Zm?czeni klienci b?d? ch?tnie korzysta? z sauny. Wyjad? wypocz?ci i zadowoleni. B?d? zatem ch?tniej wraca? i poleca? hotel, w którym pracujesz. Sprytne? Owszem, ale w gruncie rzeczy, jakie proste. Je?li nie wiecie, jak si? za to zabra?, dzwo?cie do http://www.saunahome.pl

Kategoria:

Data wpisu: Aug 4, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: 1 2 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.