Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : rejestracja domen]
Sort By :
1. tworzenie stron www
Zajmujemy si? profesjonalnym tworzeniem serwisów internetowych, sklepów internetowych tzw. e-biznes oraz hostingiem. Serwisy wykonujemy w technologiach DHTML, Java Scripts, Perl, PHP, FLASH. Ka?dy projekt realizujemy wed?ug potrzeb klienta tak aby najlepiej spe?nia? jego oczekiwania. Posiadamy m?ody i pr??ny zespó? fachowców, który poradzi sobie z ka?dym wyzwaniem. Istniejemy na rynku od ponad dziesi?ciu lat co pozwoli?o nam zdobyc niezb?dne do?wiadczenie oraz rzesze zadowolonych klientów. Nasze motto to : Wysoka jako?? - niskie ceny. Przyk?ady naszych realizacji mog? Pa?stwo znale?? na naszym serwisie pod adresem http://www.lipbit.pl. Ponadto realizujemy projekty aplikacji internetowych opartych na PHP i MySQL, prezentacje multimedialne w internecie jak i na p?ytach CD i DVD.

Kategoria:

Data wpisu: May 19, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Hosting, strony internetowe, profesjonalne serwery www, rejestracja domen
Strony www, konta www - najlepsze miejsce dla Twojej strony. Dzi?ki OVhost.pl uzyskasz dost?p do niezawodnego i taniego serwera, szybkiej oraz profesjonalnej obs?ugi technicznej, prostych w u?yciu, ale zaawansowanych w opcje panelów: DirectAdmin — do zarz?dzania kontami FTP, firmowymi skrzynkami e–mail, phpMyAdmin — dzi?ki któremu b?dziesz móg? administrowa? zawarto?ci? Twoich baz danych oraz Webmail — za pomoc? którego b?dziesz móg? przegl?da? firmow? poczt? bez konieczno?ci konfiguracji programu pocztowego. OVhost.pl umo?liwia Ci korzystanie z baz danych MySQL, zapewniaj?c narz?dzia do ich wygodnej obs?ugi.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Domeny PL
Domeny pl - najta?sza rejestracja i odnowienia. Odnowienia domen wcale nie musz? by? drogie. Sprawd? nas a dowiesz si? ?e mo?esz rozszerza? wa?no?? swoich domen sporo taniej. Rejestracja domeny pl za 9, 90 z?. Odnowienie domeny pl za 59, 00z?. Dodatkowo ka?dy Abonent otrzymuje zupe?nie za friko konto pocztowe o rozmiarze 1GB na poczt? we w?asnych domenach. Bez organicze? skrzynek pocztowych! Sprawd? ju? - przenie? do nas swoje domeny i ciesz si? na nieprzerwanie darmow? poczt? pod swoj? domen?. Ka?dy klient otrzymuje równie? dost?p do bezp?atnego serwera przekierowa? - mo?esz konfigurowa? dowolne przekierowania oraz ustawia? dowolne subdomeny w obr?bie Twoich domen ! Mo?esz r?cznie edytowa? wpisy w rekordach DNS oraz MX. Oprócz domen polskich obs?ugujemy równie? domeny eu - europejskie, globalne, regionalne oraz funkcjonalne. Tylko u nas odnowisz domen?.eu za jedyne 29,99z?. Przeniesienie domeny eu to koszt tylko 30z? - za? domena transferowana jest automatycznie odnawiana na kolejny rok. Czy to si? op?aca? bezspornie - nie warto przep?aca? latami. ochoczo pomo?emy przy transferach Twoich domen internetowych.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. projektowanie stron www Rzeszów
Tworzenie stron jest nie tylko nasz? prac?, ale równie? hobby. W zwi?zku z tym ka?dy wykonany przez nas projekt jest zaprojektowany i realizowany od podstaw dok?adnie z specyficznymi poleceniami i potrzebami Klienta. W naszej ofercie znajduj? si?: strona internetowa - wizytówka, system zarz?dzania tre?ci? - CMS, sklep internetowy, pozycjonowanie stron internetowych, szablon allegro, wizytówki, banery, reklama w Internecie, papiery firmowe, itp. Prócz standardowej oferty, jako jedni z nielicznych oferujemy dost?p do strony internetowej na zasadzie miesi?cznego abonamentu. W abonament taki wliczone s?: wst?pny projekt i wykonanie strony, rejestracja domeny ( nadzorowanie terminu wyga?ni?cia domeny), hosting, bie??ce aktualizowanie witryny, oraz dodatkowo przeprowadzanie kopii bezpiecze?stwa. Staramy si? zdj?? obci??enie za funkcjonowanie strony z Klienta, aby nie musia? si? On niczym niepokoi?. Ceny ka?dego z wdro?onych przez nas projektów ustalane s? indywidualnie, opieraj?c si? o specyfikacje techniczne stawiane przez Klienta np.: ilo?? podstron, domena, hosting, wybrany rodzaj us?ugi, itp. Dlatego je?li Jeste? zainteresowany stron www wykonan? specjalnie dla Ciebie, zapraszamy do obejrzenia naszego portfolio, oraz do kontaktu w celu poznania szczegó?ów.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.