Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : programowanie]
Sort By :
1. Pozycjonowanie Bydgoszcz | Skuteczny copywriting - Jotnet
Profesjonalna reklama - Jotnet. Pozycjonowanie stron, boksy sponsorowane, copywriting - zapoznaj si? z nasz? ofert?.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 6, 2008 Odwiedzin: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 2
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

2. Forum Informatyczne WebElite.pl
WebElite.pl - Twoje najlepsze Forum Komputerowe! - Poradniki, dyskusje, pytania! Prowadzimy rozmowy o wszystkim co zwi?zane jest z szeroko poj?t? informatyk?!
Interesujesz si? ?wiatem IT, lubisz si? rozwija? w tym kierunku, wymienia? si? swoj? wiedz? i bra? udzia? w wielu ciekawych dyskusjach? - Je?li tak to jest to idealne miejsce dla Ciebie!
Do??cz do naszej spo?eczno?ci ju? dzi?!

Kategoria:

Data wpisu: Dec 7, 2008 Odwiedzin: 3 Ocena: 4.67 Głosów: 3

Member Reviews Visitor Ratings

3. AIS s.c. Us?ugi Informatyczne Kraków, Backup Danych
Dzia?alno?? naszej firmy skupia si? na ?wiadczeniu profesjonalnych us?ug informatycznych. Naszym celem jest podnoszenie skuteczno?ci i efektywno?ci dzia?ania firm poprzez wdra?anie i rozwój zaplecza informatycznego.
Do ka?dego klienta podchodzimy indywidualnie aby zachowa? jak najwy?szy poziom us?ug. Zapewniamy fachow? obs?ug? ca?ych systemów sieciowych, a tak?e doradztwo we wszystkich sprawach zwi?zanych z systemem IT w firmie.
Zaufa?o nam ju? kilkadziesi?t firm mieszcz?cych si? w zakresie ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw. Zbudowali?my dla nich struktur? informatyczn? od podstaw, a teraz zapewniamy im bie??c? opiek? serwisow?. Gwarantujemy im bezpiecze?stwo i poufno?? w zakresie przep?ywu informacji oraz sk?adowania danych.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Strony internetowe Wroclaw / Szczecin.
Zespó? TeleIT sk?ada si? z osób, które ju? od 10 lat realizuj? kompleksowo projekty zwi?zane z tworzeniem serwisów internetowych oraz realizacj? dedykowanych systemów intranetowych, integracj? systemów informatycznych.Tworzymy zespó? sk?adaj?cy si? z kreatywnych grafików, wyborowych programistów, specjalistów od u?yteczno?ci i dost?pno?ci. ?ci?le wspó?pracujemy z t?umaczami, a tak?e copywriterami dbaj?cymi o wizerunek oraz pozycj? stron naszych Klientów w Internecie. Nie boimy si? wyzwa?, dlatego zdobyli?my do?wiadczenie poparte referencjami umo?liwiaj?ce nam wykonanie dla Twojej firmy ka?dego zlecenia z zakresu realizacji serwisów internetowych i aplikacji dedykowanych. Ka?dy nasz Klient w standardzie otrzymuje gwarancj? na dzia?anie dostarczonego produktu zgodnie ze specyfikacj? oraz bezp?atne wsparcie techniczne

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. IT Pracownia - strony Joomla, programowanie Joomla
Agencja interaktywna "IT Pracownia" Tomasz Omeljaniuk
IT Pracownia to agencja interaktywna specjalizuj?ca si? w systemie CMS Joomla. Mamy ponad 6 lat do?wiadczenia w pracy z tym systemem. Przygotowujemy nowoczesna projekty, nast?pnie wdra?amy szablony dostosowane do urz?dze? mobilnych. Mamy do?wiadczenie w programowaniu komponentów, modu?ów i pluginów pod Jooml?. Tworzymy dedykowane rozwi?zania, które b?dzie spe?nia?o wszystkie oczekiwania naszych klientów, a jednocze?nie pozwoli cieszy? si? z systemu CMS Joomla. Równie? mo?emy przygotowa? system z?o?ony z gotowych komponentów i dodatków. Po zapoznaniu si? z potrzebami naszych klientów, przygotujemy rozwi?zanie szyte na miar?.
System Joomla jest gwarancj?, ?e strona b?dzie stabilna, bezpieczna, ?atwa w rozbudowie i zarz?dzaniu. Oferujemy tak?e szkolenia z obs?ugi systemu Joomla, a tak?e zarz?dzamy stronami naszych klientów. Zapraszamy do kontaktu po wi?cej szczegó?ów.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 18, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.