Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : poradnia]
Sort By :
1. Psychoterapia Warszawa
Instytut Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Osobowo?ci w Warszawie to zespó? specjalistów oferuj?cych wszechstronna pomoc pacjentom w zakresie porad psychiatrycznych, psychoterapii i psychologii. Lekarze i terapeuci o?rodka pomagaj? w walce z uzale?nieniami, zaburzeniami od?ywiania (anoreksja, oty?o??), snu, k?opotami natury seksuologicznej oraz tak powszechnymi problemami jak stres czy depresja. Terapeuci instytutu prowadz? zaj?cia grupowe, indywidualne, rodzinne oraz dla par. O?rodek prowadzi te? diagnoz? psychologiczn? dzieci i m?odzie?y.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Dietetyk Pozna?
Poradnia dietetyczna Holistic Line z placówkami w Poznaniu i ?remie zaprasza wszystkich na konsultacje specjalisty dietetyka, który pomo?e w ustaleniu diety, okre?leniu prawid?owego sposobu od?ywiania oraz wesprze fachow? rad? w procesie odchudzania. Holistic Line to do?wiadczeni dietetycy oraz nowoczesny sprz?t pozwalaj?cy na okre?lenie sk?adu masy cia?a, pomiar masy tkanki t?uszczowej, mi??niowej i zawarto?ci wody w organizmie.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 17, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Integracja sensoryczna Warszawa
Gabinet Terapii Integracji Sensorycznej oferuje diagnoz? i terapi? z dzie?mi, maj?cymi problemy, k?opoty z przetwarzaniem bod?ców zewn?trznych. Wykorzystuj?c odpowiednie terapie oraz metod? Integracji Sensorycznej mo?liwe jest wykszta?cenie u podopiecznego poprawnej ?cie?ki rozwoju. Poradnia wykorzystuje nowoczesny sprz?t terapeutyczny, zatrudnia wykwalifikowan? kadr? oraz posiada specjalnie przystosowane sale do prowadzenia zaj?? z dzie?mi. Wykorzystanie\Zastosowanie terapii Johansena pozwala dzieciom na efektywniejsza nauk?, popraw? koncentracji czy przy?pieszenie opó?nionego rozwoju mowy.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 28, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.