Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : pogoda na 16 dni]
Sort By :
1. Prognoza pogody
Pogoda to okre?lenie opisuj?ce gwa?townie zmienne warunki meteorologiczne i atmosferyczne na ca?ej kuli ziemskiej. Pogoda jest czym? czego nawet uczony cz?owiek nie mo?e zbada? nawet z jak najwi?ksz? dok?adno?ci?. Dlatego pozyskiwaniem szczegó?owych informacji na temat klimatu, prognozy pogody i zmian meteorologicznych , zajmuje si? nauka zwana meteorologi?. Natomiast prognoza pogody, jest to w pewnym rodzaju sposób przewidywania zmiennych zmian stanu atmosfery i klimatu w naszym miejscu zamieszkania. To dzi?ki prognozie zmienia si? nasz klimat, jak tak?e warunki atmosferyczne. Rzeczywi?cie, prognoza pogody, wyst?puje zarówno jako zapowied? prognozy w telewizji. Obecnie telewizja i Internet to dwie si?y nap?dowe, dzi?ki którym mo?emy dowiedzie? si? jaka pogoda b?dzie nam sprzyja? podczas upragnionego wypoczynku. Jakie mamy rodzaje prognoz pogody? Uwa?am, ?e najbardziej rozpoznawaln? prognoz?, jest ogólna, prognoza w Polsce. Dotyczy ona wszelkich granic Polski i ukazuje jakie warunki atmosferyczne pojawi? si? na okre?lonym terenie. Kolejn? mo?e by? prognoza na 16 dni. Zazwyczaj taka prognoza pokazywana jest w Internecie i dotyczy kolejnych 16 dni w danym roku. Ostatnia, ju? chyba mniej popularn? prognoz? b?dzie prognoza sezonowa. Jest to prognoza , która obejmuje ca?y sezon. Takiej pogody równie? mo?emy szuka? w Internecie.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.