Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : pisanie]
Sort By :
1. Serwis Literacki - Knowacz - poezja, proza, wiersze czytelnik
Promocja pi?kna poezji, literatury czy w?a?ciwie poj?tych warto?ci duchowych to nasza g?ówna dewiza na twórczo?? i ?ycie. Do??cz do elitarnego kr?gu na?ogowych czytelników prasy literackiej, darmowych ebooków i bywalców imprez poetyckich.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 6, 2008 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Copywriting
Sofista realizuje us?ugi z zakresu szeroko rozumianego copywritingu. Piszemy artyku?y sponsorowane, tworzymy slogany, przygotowujemy informacje prasowe, tre?ci mailingow, propozycje nazw dla firm oraz wiele innych. Posiadamy niezb?dne predyspozycje do realizacji tego typu us?ug, a tak?e bogate portfolio. Stale wspó?pracujemy z wieloma uznanymi markami i tym sposobem budujemy w?asn? mark?.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Pisanie tekstów na zlecenie
Niejednokrotnie my?la?e? jak zwi?kszy? przyjazno?? swojej strony? A mo?e jeszcze jej nie masz? TENSE.PL – zadba o to, by Twój biznes zaistnia? w Sieci na przyzwoitym poziomie. Jedn? z us?ug, które w ramach swej dzia?alno?ci proponuje TENSE.PL – jest copywritng. Mo?esz zamówi? dowolny tekst, który ma znale?? si? na Twojej stronie. Dzia?alno?? firmy to oprócz tego: internetowy PR produktu i marki, redagowanie ulotek i katalogów, has?a reklamowe.Wspó?czesnym i cz?stym trendem w?ród rosn?cych firm zajmuj?cych si? e-biznesem jest rozszerzanie oferty. Firma TENSE.PL, która poza tworzeniem i pozycjonowaniem stron swych klientów – proponuje oferuje teraz us?ugi copywriterów, by zadba? o poziom j?zykowy i merytoryczny artyku?ów na witrynach swoich klientów.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Teksty na strony internetowe
Ka?dy m?ody cz?onek spo?ecze?stwa pojmuje jak w tera?niejszych czasach istotny jest dost?p do sieci www. Z tego powodu coraz wi?cej ekspertów oferuje zawi?e prace us?ugowe zwi?zane z us?ugami jakimi jest pisanie tekstów na strony www. Jest to kluczowa kwestia w wszelkich nowoczesnych kompaniach, które rozwijaj? si? w op?acalnych a tak?e po?ytecznych dziedzinach. Pozycjonowanie stron HTML to g?ówna sprawa dla wszystkich spó?ek, które potrzebuj? zwyczajnych cz?onków spo?ecze?stwa do stosownego funkcjonowania. Powy?szego typu kwestie s? w szczególno?ci wa?ne w wypadku sklepów sieciowych World Wide Web. Dobrze jest pami?ta?, i? teksty

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.