Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : naturalna]
Sort By :
1. Medycyna naturalna Pozna?
Gabinet medycyny naturalnej w Poznaniu. Terapeutyczne zastosowanie w?a?ciwo?ci natury. Leczeniem trudni? si? profesjonali?ci z dyplomem medycyny. Dzi?ki ich wszechstronnej znajomo?ci przedmiotu proponowane sposoby leczenia s? w pe?ni nieryzykowane dla pacjentów a jednocze?nie w pe?ni efektywne. Przyk?adem mo?e by? masa? leczniczy, który poprzez relaks likwiduje szkodliwe dzia?anie mnóstwa schorze?. Ponadto ma zdolno?ci kszta?tuj?ce cia?o i poprawiaj?ce stan skóry. Masa?e s? wykonywane r?cznie ale mog? by? urozmaicon? prac? specjalnych urz?dze?. Pomys?ow? us?ug? jest masa? realizowany na ?ó?ku, zawieraj?cym kamie? nefrytowy. Masa? tego typu likwiduje nacisk na kr?gi kr?gos?upa i tym samym usuwa grup? dysfunkcji dotycz?cych nie tylko ruchu. Na efekty kuracji trzeba nie raz czeka? d?u?ej ni? przy u?yciu medycyny zwyk?ej. W terapii wa?ne jest optymistyczne nastawienie pacjentów i motywacja do wyzdrowienia.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Nietuzinkowa fotografia ?lubna - Pozna?
Zdj?cia to nie tylko kawa?ek papieru ale co najcenniejsze to mi?e uczucia, które powinny zosta? z Wami do ko?ca Waszych dni. Chcia?bym wykona? Wam wyj?tkowy reporta? ?lubny. Fotografowaniem zajmuj? si? od d?u?szego czasu, czerpi?c z niej wielk? rado??.
Zapewniam bardzo wysoki poziom us?ug za niwygórowane pieni?dze. Uwa?am, ?e jako?? nie musi i?? w parze z cen?. Kwestie techniczne zawsze próbuje ustali? indywidualnie z par? m?od?. Wasze ?yczenia s? dla mnie najwa?niejsze. ??cz?c to z moim do?wiadczeniem jeste?my w stanie stworzy? niezapomniany reporta? ?lubny, który zawsze b?dzie Wam dawa? wiele wspomnie? z tego dnia.
Dodatkowo wykonam dla Was wyj?tkowy film zdj?ciowy, z Waszymi piosenkami, które zawsze przypomninaj? Wam mi?e chwile.
Zapraszam na moj? w?asn? stron? www gdzie b?dzi?cie mogli zaznajomi? si? ze zdj?ciami i ofert?.
Blanco Studio. Pozna? i Wielkopolska

Reporta? ?lubny z artystyczn? kompozycj?. Ponadczasowe i nietuzinkowe zdj?cia. Wyszukane miejsca które zawsze Wam przypomn? ten dzie?. Pozna?, wielkopolska i ca?y kraj. Blanco Studio

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.