Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : namioty handlowe]
Sort By :
1. namioty handlowe
Namioty handlowe stanowi? g?ówny element naszej oferty, w której znajdziecie Pa?stwo namioty takie jak ekspresowe, baldachimy oraz wszelkiego rodzaju zadaszenia s?u??ce do organizowania polowych ekspozycji lub wystaw i nie tylko. Nasze namioty posiadaj? wymagane certyfikaty i atesty. Tylko dzi?ki nam mo?esz zorganizowa? swoje stoisko na odpust b?d? biwak.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Namioty imprezowe
Firma hurtnamiot zajmuje si? sprzeda?? namiotów handlowych oraz imprezowych. Nasze namioty stanowi? bardzo dobr? ochron? zarówno przed deszczem jak i s?o?cem. Bez wi?kszych problemów mo?na je ?atwo transportowa? z miejsca w miejsce. Nasze produkty idealnie znajduj? zastosowanie na imprezy okoliczno?ciowe, stoiska handlowe, a tak?e magazyny. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? i zainteresowania naszym asortymentem.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Wynajem drewnianych domków handlowych straganów na imprezy plenerowe
Wynajem drewnianych domków handlowych straganów na imprezy plenerowe. Tel. 508587143
Wynajem - drewniane stragany i domki handlowe-wystawiennicze.
Pomagamy organizatorom imprez, jarmarków, targów, dni miast.
Dzia?a wypo?yczalnia - wynajmujemy, dostarczamy i montujemy budki,
stoiska i kramy we wskazanym miejscu.
Proponujemy tak?e ciekawych wystawców na imprezy plenerowe.

Po imprezie wszystko demontujemy i wywozimy.
Nasze s?owa kluczowe to: kiermasze,domki,wypo?yczanie,
stoiska,wynajem,stragany,drewniane,
kramy,namioty handlowe,zabudowa,jarmarki,handlowe,
targowe,kioski,jarmark,darmowe,do?ynki,
wypo?yczalnia,imprezy,po?yczanie,dni miast,
wynajmowanie,targi,festyny,plenerowe,

Kategoria:

Data wpisu: Feb 17, 2010 Odwiedzin: 3 Ocena: 4.00 Głosów: 1
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

4. Namioty handlowe
Namioty handlowe, ca?oroczne obiekty handlowe jak równie? namioty magazynowe. Oferowane przez nasz? firm? wykonane s? z najlepszych materia?ów. Mo?liwo?? adaptacji i zastosowania do ró?nych celów to jeden z wielu plusów. Doskonale sprawdzaj si? jako: pomieszczenia us?ugowe, handlowe, gastronomiczne. Doskonale jako hale magazynowe. Nasz? ofert? kierujemy do klientów indywidualnych jak i przedsi?biorców Gwarantujemy sprawn? obs?ug? i profesjonalne wsparcie. Na zakupiony u nas namiot handlowy oraz namiot magazynowy udzielamy 12 miesi?cy gwarancji, oraz zapewniamy serwis pogwarancyjny.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 12, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Parasole handlowe
Jeste?my firm?, która produkuje nie tylko namioty handlowe najwy?szej jako?ci. Na rynku dzia?amy od ponad 20 lat i ci?gle staramy si? poszerza? mo?liwo?ci naszej firmy, dzi?ki czemu ka?dy kto nawi??e z nami wspó?prac? ma pewno?? i? przy?o?ymy wszelkich stara? by by? z nas i naszych produktów zadowolony. Dbamy o to, aby w naszej ofercie ka?dy móg? znale?? produkty go zadowalaj?ce. Dostarczamy altany ogrodowe, namioty rurkowe, ekspresowe i wiele innych produktów. Bardzo serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z pe?n? ofert? naszej firmy.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 27, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.