Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : monitoring]
Sort By :
1. Alarmy - ALARMTRONIK - Systemy alarmowe, Monitoring, Telewizja przemys?owa, Domofony, Instalacje prz
Alarmy, Monitoring, Systemy alarmowe, Instalacje przeciwpo?arowe, Telewizja przemys?owa, Domofony oraz us?ugi telekomunikacyjne to nasza oferta.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 6, 2008 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Monitoring Cz?stochowa monta? anten domofony
Firma piksel oferuje pa?stwu najwy?szej klasy monitoring przemys?owy inaczej telewizj? przemys?ow?.
Nasza telewizja przemys?owa spe?nia wszystkie ?wiatowe standardy, sprz?t posiada liczne certyfikaty.
Montujemy monitoring ju? od kilku lat i mo?emy pochwali? si? sporym do?wiadczeniem w bran?y, nasza firma oferuje nie tylko monta? monitoringu ale równie? jego pogwarancyjny serwis. Zajmujemy si? równie? monta?em anten satelitarnych i domofonów. Zapraszamy na nasz? stron? internetow? na której mo?na zamówi? bezp?atn? wycen? instalacji.


Montujemy anteny satelitarne wszystkich operatorów platform cyfrowych:
- Cyfrowy Polsat
- Cyfra+
- Telewizja nowej generacji N
- telewizja na kart? (TnK)

Oferujemy równie? inne us?ugi m.in.:
- Projektowanie i monta? instalacji antenowych
- Projektowanie i monta? instalacji telefonicznych i komputerowych
- Monta? projektorów multimedialnych, Telewizorów Plazmowych, LCD
- projektowanie i monta? instalacji domofonowych i wideodomofonowych

kontakt:
P.W. Piksel
Blachownia
ul. Odlewników 6
tel. 663624724

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2009 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. SAT-SYSTEM CYFRA+ anteny tv-sat, pay-tv hotel, instalacje satelitarne, telewizja hotelowa
Sat-System Projektowanie, Montaz, Serwis, Doradztwo: Instalacje antenowe, satelitarne, zbiorcze, telewizja hotelowa, pay-tv, platna telewizja, komputery, kamery, alarmy, domofony, videodomofony, multimedia, audio-video, gsm. Instalacje elektryczne, teletechniczne, niskopr?dowe. Serdecznie zapraszamy do salonu Cyfry+ w Koscianie. Sprawdzcie nasze promocje.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. telewizja przemys?owa
Firma OTECH specjalizuje si? w instalacjach z zakresu: telewizja przemys?owa (monitoring wizyjny), sieci komputerowe oraz ?wiat?owodowe, kontrola dost?pu oraz rejestracja czasu pracy, systemy sygnalizacji po?aru i oddymiania oraz instalacje specjalistyczne, tak?e prace wysoko?ciowe. Stawiamy do Pa?stwa dyspozycji 10 lat do?wiadczenia w sieciach niskonapi?ciowych.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Monitoring wizyjny
Strona firmy prowadzi dzia?alno?? w zakresie planowania i wykonywania instalacji monitoringu wizyjnego. Systemy przeciwpo?arowe to oferta wystosowana przede wszystkim do banków, biur oraz osiedli zamkni?tych. Dodatkowo s? to zastosowania uzyskane przez oddzia? projektów specjalnych na przyk?ad : elementy detekcji w obrazie z kamer jak równie? przeno?ne urz?dzenia gps. Gwarancj? kompetencji firmy s? liczne certyfikaty i realizacje.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 4, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Lokalizacja gps
Witryna internetowa prezentuj?ca ofert? tycz?c? si? lokalizacji samochodów przy pomocy systemu Flota24. Monitoring gps wystosowany jest w g?ównej mierze do przedsi?biorców specjalizuj?cych sie w dystrybucji, oraz us?ugach przewozowych. Flota24 - lokalizacja gps to system satelitarnego monitoringu pojazdów, który umo?liwia ca?kowit? weryfikacj? nad samochodami. System nie wymaga ?adnej fachowej wiedzy ani zainstalowania wspomagaj?cej aplikacji, wystarczy komputer i sta?y dost?p do internetu. Flota24 to mo?liwo?? przegl?dania i drukowania sprawozda?. Raporty kontroluj? prac? kierowców, ilo?? przejechanych tras oraz spalanie paliwa.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Agencja ochrony Bydgoszcz
Agencja Ochrony Ares oferuje profesjonalne kompleksowe us?ugi ochrony osób, mienia i obiektów. Posiada wieloletnie do?wiadczenie w ochronie imprez masowych. Firma dysponuje wykwalifikowan? kadr?. Pracownicy posiadaj? wszystkie niezb?dne licencje. Zajmuje si? konwojowaniem warto?ci pieni??nych i przedmiotów warto?ciowych. ?wiadczy us?ugi monitoringu systemów sygnalizacji w?amania i napadu oraz monitorowania i lokalizacji osób za pomoc? GPS. Projektuje, instaluje i konserwuje systemy telewizji przemys?owej oraz monitoring video. Zapewnia szkolenie dla firm w zakresie obs?ugi systemu oraz bezp?atny serwis gwarancyjny. Ares to tak?e agencja detektywistyczna ?wiadcz?ca szeroko poj?te us?ugi detektywistyczne. Firma posiada w?asny o?rodek szkoleniowy, w którym szkoli pracowników cywilnych, pracowników ochrony, funkcjonariuszy s?u?b mundurowych oraz personel medyczny.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Przetwarzanie obrazu
Firma e-motive oferuje odbiorcom korporacyjnym i instytucjonalnym nowoczesne wdro?enia z dziedzin typu monitoring bezprzewodowy. Asortyment us?ug obejmuje monitoring zdalny. Us?uga ta jest polecana w?a?cicielom przedsi?biorstw z bran?y budowlanej i deweloperom osiedli mieszkaniowych. E-motive.com.pl zapewnia w?asne oprogramowanie do monitoringu wizyjnego, posiadaj?ce w zaawansowane funkcje ? detekcja ruchu lub rozpoznawanie tablic rejestracyjnych. Dope?nieniem propozycji us?ugowej s? wdro?enia z zakresu business intelligence, czyli analityki biznesowej. Odbiorcami us?ug e-motive s? hotele, szko?y, firmy zlecaj?ce nowoczesne realizacje z dziedziny systemów VoIP czy instytucje szkoleniowe.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 2, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. litwiniuk.com.pl
Chcesz mie? kamer? do monitoringu w swoim domu? Nie wiesz jakie urz?dzenie wybra?? A mo?e masz ju? co? na oku, ale nie wiesz czy to dobry wybór? Serdecznie zapraszamy Ci? na stron? litwiniuk. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, ?eby Ci doradzi? i pomóc w wyborze odpowiedniego systemu alarmowe. Nie czekaj, tylko ju? teraz we? sprawy w swoje r?ce i zadbaj o bezpiecze?stwo swoich bliskich. B?dzie nam niezmiernie mi?o je?eli nam zaufasz.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 6, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. rsyst.eu
Mieszkasz w spokojnej okolicy, ale szukasz jakiej? sprawdzonej metody na ochron? swojego dobytku? Nie wiesz, jakie kamery i alarmy wybra?? Odwied? nasz? stron?, sprawd?, jakie mamy systemy i nawi?? z nami kontakt. Przedstawimy Ci kilka nowoczesnych rozwi?za? i pomo?emy dopasowa? urz?dzenia do Twoich potrzeb w Ko?cianie i innych miastach Wielkopolski.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 1, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: 1 2 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.