Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : mebli]
Sort By :
1. Architekci wn?trz Pozna?
Studio Motiv to dekoratorzy i architekci wn?trz realizuj?cy liczne zlecenia, dostosowane do indywidualnych potrzeb i pragnie? klienta. Oferta biura to projekty mieszka? i domów, dekoratorstwo, projektowanie mebli na wymiar i pomoc w wyborze najlepszych materia?ów wyko?czeniowych. Projekty firmy odznaczaj? si? unikalnym stylem, funkcjonalno?ci? i nowoczesnym wzornictwem, a ka?de zlecenie jest traktowane wyj?tkowo. Oferta biura to równie? projekty stron internetowych oraz grafika reklamowa.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Meble apteczne
Na stronie firmy Techniapteka mo?emy zapozna? si? z ofert? firmy w zakresie specjalistycznych mebli aptecznych i nowoczesnych rozwi?za? stosowanych przy wyposa?aniu aptek. Meble oferowane przez firm? Techniapteka, odznaczaj? si? wysok? jako?ci? wykonania, której potwierdzeniem jest d?ugi okres gwarancyjny. Produkty firmy wychodz? naprzeciw potrzeb? ka?dej apteki, gdzie liczy si? wygoda u?ytkowania, wzorowa organizacja i bezpiecze?stwo przechowywanych leków i farmaceutyków.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Meble woskowane
Producent mebli drewnianych stworzonych z ró?nych rodzajów drewna. W?ród propozycji meble sosnowe, d?bowe, bukowe. Mo?liwo?? realizacji indywidualnego projektu. Firma zapewnia wszystkie typy mebli: szafy, sto?y, ?ó?ka i pozosta?e. Szczególn? popularno?ci? wyró?niaj? si? ?ó?ka drewniane, odznaczaj?ca si? stabiln? budow? i komfortem u?ytkowania. W ofercie meble zaprojektowane w rozmaitym wzornictwie: tradycyjne i nowatorskie. Proces produkcji cechuje si? wyj?tkow? dba?o?ci? o ?rodowisko naturalne. Do konserwacji w miejsce lakieru stosuje si? ekologiczne woski i oleje. Dzi?ki tym sposobom meble s? bardzo trwa?e, a przy tym bezpieczne dla otoczenia.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Przewóz mebli Kraków
TranSpec to szybki i bezproblemowy transport mebli i innych rzeczy, których transport by?by k?opotliwy dla osób zmieniaj?cych miejsce zamieszkania czy siedzib? firmy. Op?aca si? powierzy? firmie równie? problem pakowania i segregowania mienia. Dla wielu atrakcyjna mo?e by? te? realizacja utylizacji niepotrzebnych rzeczy, przydatna przy ka?dej przeprowadzce. Pracownicy z du?? praktyk? rozplanuj? przeprowadzk? od A do Z, troszcz?c si? o komfort klienta.Przeprowadzki zrealizowane bez k?opotu i w krótkim czasie staj? si? mo?liwe po sprawdzeniu us?ug tranSpec. Ta firma przeprowadzkowa z Krakowa oferuje tanie i wszechstronne us?ugi. Pe?na oferta uwzgl?dnia pakowanie we w?asne materia?y, bezpieczny transport i utylizacj? zb?dnych przedmiotów. Firma mo?e te? magazynowa? mienie.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. meble kuchenne
Nasza firma Piróg Style jako oficjalny partner firmy Indeco zajmuje si? wykonawstwem oraz monta?em mebli na wymiar wed?ug swoich projektów i na specjalne oraz indywidualne potrzeby klienta. Projektujemy meble na wymiar do których nale??: garderoby, szafy, meble ?azienkowe, meble kuchenne, zabudowy wn?k oraz meble biurowe i wszelkiego rodzaju nietypowe meble na specjalne ?yczenia naszego klienta. Wystarczy odwiedzi? nasz? stron? internetow?, skorzysta? z formularza i umówi? si? z na spotkanie z naszym projektantem-konsultantem. Zapraszamy na nasz? stron? internetow? www.indeco-paslek.pl

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. „BRY?A WN?TRZA” Studio Projektowe Koszalin
BRY?A WN?TRZA jest studiem projektowym aran?acji i dekoracji wn?trz.Specjalizacj? s? profesjonalne i kompleksowe projekty mieszka?, domów, biur,lokali u?yteczno?ci publicznej w tym tak?e elewacji budynków.Ponadto projekty form u?ytkowych takich jak nowoczesne oprawy o?wietleniowe,
meble, przedmioty dekoracyjne itp.
W?a?cicielk? Studia Projektowego BRY?A WN?TRZA jest mgr sztuki Olga Popowicz-Bry?a,
absolwentka Politechniki Koszali?skiej, kierunku Wzornictwo.Projektowanie jest moj? pasj?, dlatego w pracy stawiam przede wszystkim
na oryginalno??, a tak?e funkcjonalno?? i ergonomi?. Po??czenie Waszego gustu
z moim pomys?em stworzy nowy, nieszablonowy wymiar wn?trza czy formy u?ytkowej.
Staram si? by? w ka?dym czasie do Pa?stwa dyspozycji s?u??c fachow? rad?
i swoim do?wiadczeniem.
Zapraszam do wspó?pracy.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Przeprowadzki Pozna?
Drabant Taxi Us?ugi Transportowe z Poznania to nie tylko zwyk?y transport mebli, lecz tak?e natychmiastowa obs?uga przesy?ek i transport listów. Przewozi rzeczy do szeroko?ci dwóch metrów. Mog? to by? materia?y ogrodnicze i ró?nego typu meble. Przeprowadzki - w Drabant Taxi Us?ugi Transportowe - s? tanie i sprawnie przeprowadzane. Drabant Taxi Us?ugi Transportowe z Poznania to tak?e pomoc w nieoczekiwanych wypadkach. Gdy b?dzie mie? miejsce przerwa w produkcji, Drabant Taxi odbierze i dostarczy cz???, która uleg?a usterce. Je?li dana osoba rozwozi jakie? artyku?y, a jej samochód nagle ulegnie usterce, Drabant Taxi wyr?czy j? w pracy. Znajomo?? angielskiego pozwala odbiera? z dworca obcokrajowców zaproszonych na spotkania biznesowe. Obs?ugiwane s? spotkania towarzyskie na obszarze ca?ej Europy. Firma obs?uguje zleceniodawców przez dwadzie?cia cztery godziny na dob?.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 11, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.